ˆ

Zastępca Wójta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zastępca Wójta/Sekretarz

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-09-20 19:23:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Funkcję Zastępcy Wójta / Sekretarz sprawuje mgr Bogusław Wylot
 Tel: (0..89) 6492418
Zastępca Wójta pełni funkcję Wójta w razie jego dłuższej nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.
Sekretarz:
1)       pomaga Wójtowi w kierowaniu Urzędem,
2)       nadzoruje organizację pracy w Urzędzie i przedkłada Wójtowi propozycje dotyczące usprawnienia pracy Urzędu, 
3)       zapewnia w powierzonym mu zakresie realizację zadań Urzędu i Gminy,
4)       koordynuje działalność komórek organizacyjnych Urzędu,
5)       zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, w tym pracy biurowej oraz obsługi interesantów,
6)       nadzoruje przygotowanie projektów uchwał: organów Gminy, aktów wewnętrznego zarządzania, zakresów czynności pracowników,
7)       opracowuje projekty Statutu Gminy, Statutu Sołectwa, Regulaminu Organizacyjnego i projekty zmian do tych dokumentów, 
8)       nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
9)       koordynuje doskonalenie zawodowe pracowników Urzędu,
10)   koordynuje organizację narad z sołtysami,
11)   koordynuje wykonywanie przez Urząd zadań dodatkowych wynikających z ustaw lub określonych potrzeb ( wybory, referenda, spisy statystyczne itp.),
12)   nadzoruje planowanie urlopów w Urzędzie oraz w porozumieniu z Wójtem udziela urlopów pracownikom,
13)   współdziała z organami sołectw w zakresie wykonywania przez nich zadań Gminy w tym zadań z zakresu administracji publicznej,
14)   zapewnia przez Urząd sprawną obsługę Rady i jej organów,
15)   wnioskuje o podjęcie przez Wójta działań w ramach nadzoru nad gminnymi jednostkami organizacyjnymi ( z wyłączeniem szkół i gimnazjów),
16)   kontroluje działalność komórek organizacyjnych Urzędu,
17)   przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawców,
18)   wydaje z upoważnienia Wójta decyzje, zaświadczenia i urzędowe poświadczenia,
19)   wykonuje inne zadania Gminy i Urzędu z upoważnienia Wójta,
 W przypadku nieobecności Wójta i Zastępcy Wójta z zastrzeżeniem § 17 ust. 1 i 2 Sekretarz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz kieruje bieżącą działalnością Urzędu.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Iławie
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2010-09-20 19:23:40
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data wprowadzenia do BIP 2010-09-20 19:23:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2010-09-20 19:23:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2011-04-12 22:31:48
Artykuł był wyświetlony: 2281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu