ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Iława Gminie Miejskiej Iława dotacji celowej na dofinansowanie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych przy ul. Ostródzkiej i ul. Piaskowej w Iławie. XLIII/361/2018 Obowiązujący
22 2018-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/352/2017 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2018. XLIII/360/2018 Zmieniony
23 2018-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/351/2017 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2018- 2026. XLIII/359/2018 Zmieniony
24 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Iława na 2018 rok. XLII/358/2017 Obowiązujący
25 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia ramowego rocznego planu pracy Rady Gminy Iława na 2018 rok. XLII/357/2017 Obowiązujący
26 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Iława do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Karaś, gminie Iława. XLII/356/2017 Obowiązujący
27 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś. XLII/355/2017 Obowiązujący
28 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Iława upoważnienia do zawarcia z Gminą Miejską Iława umowy, będącej wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów i kotów z terenu Gminy Wiejskiej Iława w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2018 r. XLII/354/2017 Obowiązujący
29 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Iława na dofinansowanie kosztów przyjmowania i utrzymania psów i kotów z terenu Gminy Iława w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie. XLII/353/2017 Obowiązujący
30 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2018. XLII/352/2017 Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu