ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2018-03-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w miejscowości Zazdrość, gminie Iława. XLV/396/2018 Obowiązujący
22 2018-03-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego na drodze krajowej nr 16 w m. Drwęca, gminie Iława. XLV/395/2018 Obowiązujący
23 2018-03-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Kałduny i Rudzienice (obszar A), Frednowy (obszar B), Laseczno (obszar C), Dół i Ławice (obszar D). XLV/394/2018 Obowiązujący
24 2018-03-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś. XLV/393/2018 Obowiązujący
25 2018-03-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Tynwałd. XLV/392/2018 Obowiązujący
26 2018-03-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/209/2016 Rady Gminy Iława z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Iława. XLV/391/2018 Obowiązujący
27 2018-03-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iława. XLV/390/2018 Obowiązujący
28 2018-03-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/287/2017 Rady Gminy Iława z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. XLV/389/2018 Obowiązujący
29 2018-03-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie podziału Gminy Iława na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. XLV/388/2018 Obowiązujący
30 2018-03-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Iława na realizację, w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0118/17 pt. ”KURS NA AKTYWNOŚĆ”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 11.1.1 „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”. XLV/387/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu