ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2018-03-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Iława. XLV/386/2018 Obowiązujący
32 2018-03-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na wykonywanie przez Powiat Iławski zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. XLV/385/2018 Obowiązujący
33 2018-03-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lasecznie na wkład własny do projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie gminnej Biblioteki Publicznej w Lasecznie”. XLV/384/2018 Obowiązujący
34 2018-03-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/352/2017 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2018. XLV/383/2018 Obowiązujący
35 2018-03-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/351/2017 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2018- 2026. XLV/382/2018 Obowiązujący
36 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie zamiany gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Franciszkowo Górne, gminie Iława. XLIV/381/2018 Obowiązujący
37 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iława. XLIV/380/2018 Obowiązujący
38 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków. XLIV/379/2018 Obowiązujący
39 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Ząbrowo nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie gminne. XLIV/378/2018 Obowiązujący
40 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Wola Kamieńska nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie gminne. XLIV/377/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu