ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
31 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2018- 2026. XLII/351/2017 Zmieniony
32 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/244/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2017. XLII/350/2017 Obowiązujący
33 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/243/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2017- 2025. XLII/349/2017 Obowiązujący
34 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie dokonania zmiany w treści uchwały Nr XL/385/2014 Rady Gminy Iława z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Iława. XLI/348/2017 Obowiązujący
35 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia ,,Programu Współpracy Gminy Iława z organizacjami pozarządowymi na rok 2018.” XLI/347/2017 Obowiązujący
36 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały NR XXX/247/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Iława na dofinansowanie kosztów przyjmowania i utrzymania psów i kotów z terenu Gminy Iława w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie. XLI/346/2017 Obowiązujący
37 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/244/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2017. XLI/345/2017 Obowiązujący
38 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/243/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2017- 2025. XLI/344/2017 Obowiązujący
39 2017-10-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gałdowo, gminie Iława. XL/343/2017 Obowiązujący
40 2017-10-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości lokalowej, położonej w miejscowości Tynwałd, gminie Iława. XL/342/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu