Uchwały Rady Gminy - Urząd Gminy w Iławie
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-03-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Iława na realizację, w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0118/17 pt. ”KURS NA AKTYWNOŚĆ”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 11.1.1 „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”. XLV/387/2018 Obowiązujący
42 2018-03-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Iława. XLV/386/2018 Obowiązujący
43 2018-03-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na wykonywanie przez Powiat Iławski zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. XLV/385/2018 Obowiązujący
44 2018-03-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lasecznie na wkład własny do projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie gminnej Biblioteki Publicznej w Lasecznie”. XLV/384/2018 Obowiązujący
45 2018-03-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/352/2017 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2018. XLV/383/2018 Obowiązujący
46 2018-03-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/351/2017 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2018- 2026. XLV/382/2018 Obowiązujący
47 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie zamiany gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Franciszkowo Górne, gminie Iława. XLIV/381/2018 Obowiązujący
48 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iława. XLIV/380/2018 Obowiązujący
49 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków. XLIV/379/2018 Obowiązujący
50 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Ząbrowo nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie gminne. XLIV/378/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu