ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2017-10-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/243/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2017- 2025. XL/331/2017 Obowiązujący
52 2017-10-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania tytułu: ,,HONOROWY OBYWATEL GMINY IŁAWA”. XL/330/2017 Obowiązujący
53 2017-09-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie dokonania zmian w treści § 1  uchwały Nr XXXVII/308/2017 Rady Gminy Iława z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ząbrowo, zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/321/2017 Rady Gminy Iława z dnia 1 września 2017 r. w sprawie dokonania zmian w treści § 1 oraz załącznika nr 1 do uchwały Nr XXXVII/308/2017 Rady Gminy Iława z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ząbrowo. XXXIX/329/2017 Obowiązujący
54 2017-09-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Laseczno nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie gminne. XXXIX/328/2017 Obowiązujący
55 2017-09-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Gminy Iława. XXXIX/327/2017 Obowiązujący
56 2017-09-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały nr XLVI/432/2014 Rady Gminy Iława z dnia 30 września 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat jak również trybu ich pobierania. XXXIX/326/2017 Obowiązujący
57 2017-09-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na dofinansowanie prac związanych z przebudową wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie. XXXIX/325/2017 Obowiązujący
58 2017-09-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/244/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2017. XXXIX/324/2017 Obowiązujący
59 2017-09-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/243/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2017- 2025. XXXIX/323/2017 Obowiązujący
60 2017-09-01 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Czerwona Karczma. XXXVIII/322/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu