Uchwały Rady Gminy - Urząd Gminy w Iławie
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
51 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Wola Kamieńska nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie gminne. XLIV/377/2018 Obowiązujący
52 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Rudzienice nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie gminne. XLIV/376/2018 Obowiązujący
53 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Kałduny nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie gminne. XLIV/375/2018 Obowiązujący
54 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iława". XLIV/374/2018 Obowiązujący
55 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/257/2017 Rady Gminy Iława z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. XLIV/373/2018 Obowiązujący
56 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Iława w 2018 r.” XLIV/372/2018 Obowiązujący
57 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dotyczącego dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych (budynków jednorodzinnych, letniskowych i gospodarczych, garaży oraz wiat), usytuowanych na terenie Gminy Iława. XLIV/371/2018 Obowiązujący
58 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Iława. XLIV/370/2018 Obowiązujący
59 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/352/2017 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2018. XLIV/369/2018 Obowiązujący
60 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/351/2017 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2018- 2026. XLIV/368/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu