ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-09-01 Uchwały Rady Gminy w sprawie dokonania zmian w treści § 1 oraz załącznika nr 1 uchwały Nr XXXVII/308/2017 Rady Gminy Iława z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ząbrowo. XXXVIII/321/2017 Obowiązujący
62 2017-09-01 Uchwały Rady Gminy w sprawie utraty mocy uchwały Nr XXXIII/274/2017 Rady Gminy Iława z dnia 24 lutego 2017 r. oraz uchwały Nr XXXV/292/2017 Rady Gminy Iława z dnia 28 kwietnia 2017 r. XXXVIII/320/2017 Obowiązujący
63 2017-09-01 Uchwały Rady Gminy w sprawie zawarcia przez Gminę Iława porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Iława, dotyczącego budowy ścieżki rowerowej do Kamienia Małego. XXXVIII/319/2017 Obowiązujący
64 2017-09-01 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lasecznie, na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. XXXVIII/318/2017 Obowiązujący
65 2017-09-01 Uchwały Rady Gminy w sprawie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy Brusy. XXXVIII/317/2017 Obowiązujący
66 2017-09-01 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyznania dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N w msc. Samborowo”. XXXVIII/316/2017 Obowiązujący
67 2017-09-01 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/244/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2017. XXXVIII/315/2017 Obowiązujący
68 2017-09-01 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/243/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2017- 2025. XXXVIII/314/2017 Obowiązujący
69 2017-06-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Szymbark. XXXVII/313/2017 Obowiązujący
70 2017-06-30 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Makowo, gminie Iława. XXXVII/312/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu