ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-05-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/244/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2017. XXXVI/298/2017 Zmieniony
62 2017-05-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/243/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2017- 2025. XXXVI/297/2017 Zmieniony
63 2017-05-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Iława za 2016 rok. XXXVI/296/2017 Obowiązujący
64 2017-05-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iława wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iława za 2016 rok. XXXVI/295/2017 Obowiązujący
65 2017-04-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego, w tym w szczególności wobec zapowiedzi wprowadzenia dwukadencyjności organów wykonawczych gmin, liczonej wstecz. XXXV/294/2017 Obowiązujący
66 2017-04-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Rudzienice, gminie Iława. XXXV/293/2017 Obowiązujący
67 2017-04-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/274/2017 Rady Gminy Iława z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów. XXXV/292/2017 Nieobowiązujący
68 2017-04-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/244/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2017. XXXV/291/2017 Obowiązujący
69 2017-04-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/243/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2017- 2025. XXXV/290/2017 Obowiązujący
70 2017-03-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Iława do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Ząbrowo, gminie Iława. XXXIV/289/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu