Uchwały Rady Gminy - Urząd Gminy w Iławie
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2018-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Tchórzanka, gminie Iława. XLIII/367/2018 Obowiązujący
62 2018-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018. XLIII/366/2018 Obowiązujący
63 2018-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Iława. XLIII/365/2018 Obowiązujący
64 2018-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia przez Radę Gminy Iława wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej uczestniczącemu w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Iława. XLIII/364/2018 Obowiązujący
65 2018-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/364/2014 Rady Gminy Iława z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iława w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. XLIII/363/2018 Obowiązujący
66 2018-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji placówkom wychowania przedszkolnego oraz szkołom, dla których Gmina Iława jest organem rejestrującym. XLIII/362/2018 Obowiązujący
67 2018-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Iława Gminie Miejskiej Iława dotacji celowej na dofinansowanie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych przy ul. Ostródzkiej i ul. Piaskowej w Iławie. XLIII/361/2018 Obowiązujący
68 2018-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/352/2017 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2018. XLIII/360/2018 Zmieniony
69 2018-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/351/2017 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2018- 2026. XLIII/359/2018 Zmieniony
70 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Iława na 2018 rok. XLII/358/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu