Uchwały Rady Gminy - Urząd Gminy w Iławie
ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia ramowego rocznego planu pracy Rady Gminy Iława na 2018 rok. XLII/357/2017 Obowiązujący
72 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Iława do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Karaś, gminie Iława. XLII/356/2017 Obowiązujący
73 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś. XLII/355/2017 Obowiązujący
74 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Iława upoważnienia do zawarcia z Gminą Miejską Iława umowy, będącej wyrazem współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu gminnego, w sprawie przyjmowania i utrzymywania psów i kotów z terenu Gminy Wiejskiej Iława w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie w 2018 r. XLII/354/2017 Obowiązujący
75 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Iława na dofinansowanie kosztów przyjmowania i utrzymania psów i kotów z terenu Gminy Iława w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie. XLII/353/2017 Obowiązujący
76 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2018. XLII/352/2017 Zmieniony
77 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2018- 2026. XLII/351/2017 Zmieniony
78 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/244/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2017. XLII/350/2017 Obowiązujący
79 2017-12-22 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/243/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2017- 2025. XLII/349/2017 Obowiązujący
80 2017-11-29 Uchwały Rady Gminy w sprawie dokonania zmiany w treści uchwały Nr XL/385/2014 Rady Gminy Iława z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Iława. XLI/348/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu