ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2017-03-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Iława w 2017 r.”. XXXIV/288/2017 Obowiązujący
72 2017-03-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. XXXIV/287/2017 Obowiązujący
73 2017-03-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Iława. XXXIV/286/2017 Obowiązujący
74 2017-03-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Iława. XXXIV/285/2017 Obowiązujący
75 2017-03-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Iława na lata 2017-2020. XXXIV/284/2017 Obowiązujący
76 2017-03-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Iława na realizację, w okresie od dnia 1 marca 2017 roku do dnia 31 maja 2019 roku, Projektu „Przystań dla rodziny” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 11.2.3 „Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe”. XXXIV/283/2017 Obowiązujący
77 2017-03-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie dokonania zmiany w treści uchwały Nr XXXI/266/2017 Rady Gminy Iława z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. XXXIV/282/2017 Obowiązujący
78 2017-03-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie dokonania zmiany w treści uchwały Nr XXXI/265/2017 Rady Gminy Iława z dnia 27 stycznia 2017 r. w srawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do prowadzenia postępowań obejmujących udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym. XXXIV/281/2017 Obowiązujący
79 2017-03-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie dokonania zmiany w treści uchwały Nr XXXI/264/2017 Rady Gminy Iława z dnia 27 stycznia 2017 r. Rady Gminy Iława w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z realizacją obowiązków przyjętych przez Gminę Iława na podstawie co rocznie zawieranych Porozumień w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, pomiędzy Powiatem Iławskim a Gminą Iława. XXXIV/280/2017 Obowiązujący
80 2017-03-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie dokonania zmiany w treści uchwały Nr XXXI/263/2017 Rady Gminy Iława z dnia 21 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wydawania zadań zleconych gminie, określonych w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego. XXXIV/279/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu