ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
801 2011-05-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Starzykowo, gmina Iława. VII/66/2011 Obowiązujący
802 2011-05-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia przez Gminę Iława Planu Odnowy Miejscowości Franciszkowo na lata 2011-2018. VII/65/2011 Obowiązujący
803 2011-05-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obszarze miejscowości Jażdżówki obręb Tynwałd VII/64/2011 Obowiązujący
804 2011-05-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2011 Rady Gminy Iława z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na 2011 rok. VII/63/2011 Obowiązujący
805 2011-05-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2011 Rady Gminy Iława z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021 VII/62/2011 Obowiązujący
806 2011-05-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Iława za 2010 rok. VII/61/2011 Obowiązujący
807 2011-05-27 Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iława wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iława za 2010 rok. VII/60/2011 Obowiązujący
808 2011-04-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr XXXVIII/379/09 w sprawie trybu udzielenia, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych placówek oświatowych, dla których organem dotującym jest Gmina Wiejska Iława. VI/59/2011 Nieobowiązujący
809 2011-04-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr III/16/2011 Rady Gminy Iława z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania. VI/58/2011 Zmieniony
810 2011-04-28 Uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy. VI/57/2011 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu