ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-03-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Iława na dofinansowanie zadania: organizacja pokazów lotniczych „Lotnicza Majówka - Iława 2017". XXXIV/278/2017 Obowiązujący
82 2017-03-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/244/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2017. XXXIV/277/2017 Obowiązujący
83 2017-03-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/243/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2017- 2025. XXXIV/276/2017 Obowiązujący
84 2017-02-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. XXXIII/275/2017 Obowiązujący
85 2017-02-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów. XXXIII/274/2017 Nieobowiązujący
86 2017-02-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dotyczącego dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków usytuowanych na terenie gminy Iława. XXXIII/273/2017 Obowiązujący
87 2017-02-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na wykonywanie przez Powiat Iławski zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. XXXIII/272/2017 Obowiązujący
88 2017-02-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/244/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2017. XXXIII/271/2017 Obowiązujący
89 2017-02-24 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/243/2016 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2017- 2025. XXXIII/270/2017 Zmieniony
90 2017-01-31 Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Karaś oraz Jezioro Karaś. XXXII/269/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu