ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie zamiany gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Franciszkowo Górne, gminie Iława. XLIV/381/2018 Obowiązujący
2 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iława. XLIV/380/2018 Obowiązujący
3 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków. XLIV/379/2018 Obowiązujący
4 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Ząbrowo nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie gminne. XLIV/378/2018 Obowiązujący
5 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Wola Kamieńska nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie gminne. XLIV/377/2018 Obowiązujący
6 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Rudzienice nieruchomości gruntowych, stanowiących mienie gminne. XLIV/376/2018 Obowiązujący
7 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Kałduny nieruchomości gruntowej, stanowiącej mienie gminne. XLIV/375/2018 Obowiązujący
8 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Iława". XLIV/374/2018 Obowiązujący
9 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/257/2017 Rady Gminy Iława z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. XLIV/373/2018 Obowiązujący
10 2018-02-23 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Iława w 2018 r.” XLIV/372/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu