ˆ

Uchwały Rady Gminy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-04-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Iława do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Tchórzanka, gminie Iława XLVI/408/2018 Obowiązujący
2 2018-04-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/367/2018 Rady Gminy Iława z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Tchórzanka, gminie Iława. XLVI/407/2018 Obowiązujący
3 2018-04-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Zazdrość, gminie Iława. XLVI/406/2018 Obowiązujący
4 2018-04-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Stradomno (działki nr 27/7 i 27/8). XLVI/405/2018 Obowiązujący
5 2018-04-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. XLVI/404/2018 Obowiązujący
6 2018-04-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie podziału Gminy Iława na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. XLVI/403/2018 Obowiązujący
7 2018-04-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XXII/223/2012 Rady Gminy Iława z dnia 28 września 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. XLVI/402/2018 Obowiązujący
8 2018-04-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie przyznania dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki w m. Kałduny i m. Gromoty". XLVI/401/2018 Obowiązujący
9 2018-04-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Zesłania Ducha Św. w Ząbrowie, na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. XLVI/400/2018 Obowiązujący
10 2018-04-25 Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Zesłania Ducha Św. w Ząbrowie, na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. XLVI/399/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu