ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Decyzja podziałowa nieruchomości.

Infrastruktury i Rozwoju Lokalnego

Informacja o usuniętych wyrobach zawierających azbest od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami.

Infrastruktury i Rozwoju Lokalnego

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Infrastruktury i Rozwoju Lokalnego

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – osoby fizyczne.

Infrastruktury i Rozwoju Lokalnego

Zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Infrastruktury i Rozwoju Lokalnego

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Infrastruktury i Rozwoju Lokalnego

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.

Infrastruktury i Rozwoju Lokalnego
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu