ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-03-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:58:33 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Statut Szkoły w Gromotach Administrator Systemu
10:00:20 Edycja elementu informacja Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie Administrator Systemu
09:42:14 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Statut Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach Administrator Systemu
08:53:07 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Statut Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2018-03-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:50:41 Edycja elementu informacja Statut Gminy Iława Administrator Systemu
17:47:09 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 14/2018 WÓJTA GMINY IŁAWA z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji uprawnionej do udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Iława. Administrator Systemu
17:46:11 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 13/2018 WÓJTA GMINY IŁAWA z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu Akcji Społecznej „Koperta Życia” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie. Administrator Systemu
17:45:00 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 12/2018 WÓJTA GMINY IŁAWA z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do realizacji Projektu nr RPWM.11.01.01-28-0118/17 pt. „ KURS NA AKTYWNOŚĆ”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 11.1.1 „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe”. Administrator Systemu
17:43:31 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 11/2018 WÓJTA GMINY IŁAWA z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie dofinansowanie, wzoru wniosku o rozliczenie dofinansowania oraz wzoru umowy przy udzielaniu dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Iława. Administrator Systemu
17:42:18 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Iława z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Iława nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Mątyki, gminie Iława. Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu