ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-05-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:32:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wójt Gminy Iława podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 230, położonej w miejscowości Rudzienice, gminie Iława. Ilona Zieba
13:32:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wójt Gminy Iława podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 230, położonej w miejscowości Rudzienice, gminie Iława. Ilona Zieba
13:32:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wójt Gminy Iława podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 230, położonej w miejscowości Rudzienice, gminie Iława. Ilona Zieba
13:32:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wójt Gminy Iława podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 230, położonej w miejscowości Rudzienice, gminie Iława. Ilona Zieba
13:32:19 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Iława podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 230, położonej w miejscowości Rudzienice, gminie Iława. Ilona Zieba

Zmiany z dnia: 2018-05-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:32:43 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Iława z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Urszuli Solis Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudzienicach do wykonywania wszystkich nakazanych prawem czynności w imieniu i na rzecz Szkoły będącej Organizatorem Wypoczynku w rozumieniu ustawy o systemie oświaty oraz powierzenia jej funkcji kierownika wypoczynku podczas kolonii letnich w SP w Rudzienicach w roku 2018 (organizowanych w ramach Porozumienia dotyczącego wymiany kolonijnej z Gminą Istebna). Redaktor Treści
11:30:37 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Iława z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za wyjazd w 2018 r. na kolonie do Gminy Istebna dla dzieci z terenu Gminy Iława. Redaktor Treści
11:27:08 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Iława z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2018. Redaktor Treści
11:25:06 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Iława z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej. Redaktor Treści
11:22:19 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Iława z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gminnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym. Redaktor Treści

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej