ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Archiwum - dane do dn. 28.04.2011r. 4682
Urząd Gminy 97
Dane podstawowe 26812
Statut Gminy 7762
Regulamin organizacyjny 6225
Kierownictwo urzędu 5482
Wójt 7445
Zastępca Wójta/Sekretarz 3651
Skarbnik 4126
Struktura organizacyjna 4542
Referaty i stanowiska 357
Referat Społeczno – Organizacyjny – „SO” 10125
Referat Finansowo – Budżetowy – „FB” 2932
Referat Podatków i Opłat 2307
Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji 1916
Referat Techniczno-Inwestycyjny 2584
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych - 2782
Radca Prawny 2246
Kontakt 8432
Rady Sołeckie 2316
Rada Gminy 80
Skład Rady 13712
Komisje 3311
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 1920
Protokoły z obrad sesji 506
Kadencja 2014 - 2018 16046
Jednostki organizacyjne 402
Jednostki budżetowe 11101
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 12175
Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 11979
Szkoła Podstawowa w Gromotach 14767
Szkoła Podstawowa w Lasecznie 9640
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 13149
Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 15549
Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 3429
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 5968
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie 0
Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie 318
Zamówienia publiczne 98958
Zamówienia publiczne aktualne 236783
Zamówienia publiczne w toku 98513
Zamówienia publiczne archiwalne 138004
Wyniki zamówień publicznych 151464
Wyniki innych postępowa 4555
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 5263
Plan zamówień publicznych 5533
Ogłoszenia o naborze 134182
Ogłoszenia aktualne 5231
Ogłoszenia w toku 4011
Wyniki naboru 5029
Procedury załatwiania spraw 32351
Referaty 18063
Sprawy 22097
Akty prawne 8538
Uchwały Rady Gminy 504758
Zarządzenia Wójta 2018 6898
Zarządzenia Wójta 2017 44029
Zarządzenia Wójta 2016 54777
Zarządzenia Wójta 2015 56542
Zarządzenia Wójta 2014 58863
Zarządzenia Wójta 2013 70178
Zarządzenia Wójta 2011-2012 111168
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 2702
Budżet i finanse 54
Budżet 32551
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 9022
Opinie RIO 897
Dotyczące budżetu na 2018 r. 955
Dotyczące budżetu na 2017 r. 1796
Dotyczące budżetu na 2016 r. 2216
Dotyczące budżetu na 2015 r. 2638
Dotyczące budżetu na 2014 r. 3072
Dotyczące budżetu na 2013 r. 2466
Dotyczące budżetu na 2012 r. 2498
Dotyczące budżetu na 2011 r. 2145
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 1295
Budżet 2018 r. 469
Budżet 2017 r. 1403
Budżet 2016 r. 1154
Budżet 2015 r. 1509
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 633
2018 r. 278
2017 r. 1280
2016 r. 1449
2015 r. 2131
2014 r. 2763
2012 r. 4803
2013 r. 3431
2011 r. 3232
2010 r. 1897
Informacja o stanie mienia komunalnego 2757
Sprawozdania 0
2018 r. 491
2017 r. 2817
2016 r. 3958
2015 r. 4405
2014 r. 4508
2013 r. 4548
2012 r. 5097
2011 r. 1150
Podatki i opłaty 41
Informacje, deklaracje podatkowe 11974
Podatki i opłaty w roku 2018 1521
Podatki i opłaty w roku 2017 1893
Podatki i opłaty w roku 2016 2681
Podatki i opłaty w roku 2015 2135
Podatki i opłaty w roku 2014 2170
Podatki i opłaty w roku 2013 2421
Podatki i opłaty w roku 2012 2304
Podatek od środków transportowych 2488
Zwolnienia podatkowe 2977
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 620
2017 271
2016 1071
2014 2146
2015 2422
2012 2745
2013 2096
2011 2784
2010 2590
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3723
Oświadczenia majątkowe 347
Oświadczenia majątkowe 2018 2403
Oświadczenia majątkowe 2017 5535
Oświadczenia majątkowe 2016 8395
Oświadczenia majątkowe 2015 7355
Oświadczenia majątkowe 2014 9625
Oświadczenia majątkowe 2012 8000
Oświadczenia majątkowe 2013 7831
Oświadczenia majątkowe 2011 7373
Oświadczenia majątkowe 2010 10744
Gospodarka nieruchomościami 394
Wykaz nieruchomości 75663
Przetargi nieruchomości 113381
Oferta inwestycyjna 9003
Wyniki przetargów 10956
Druki 320
Kontrole 4062
Kontrole zewnętrzne 3121
Kontrole wewnętrzne 3681
Kontrole jednostek 2228
Ochrona środowiska 6722
Decyzje środowiskowe 4288
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie od 24.05.2010 328
Plan gospodarki odpadami 3597
Program Ochrony Środowiska 6278
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława 1647
Azbest 4664
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 2007
WNIOSKI DO POBRANIA 4816
Utrzymanie czystości i porządku 1564
Ścieki 3545
Odpady komunalne 11437
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iława 2105
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 130
Wniosek 468
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń 258
Informacje dla mieszkaniców o odpadach 0
Strategie, raporty, opracowania 7919
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 10117
Zezwolenia 4953
Podatkowe 1311
Cywilnoprawne 1769
Organizacje pozarządowe 93812
Kluby Sportowe 12727
Wybory 4682
Wybory Samorządowe 6095
Wybory Prezydenta RP 3003
Wybory Parlamentarne 8455
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1664
Wybory Ławników 7205
Wybory do Izb Rolniczych 1154
Referenda ogólnokrajowe 1406
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 9835
Plany miejscowe 7275
Studium 3293
Podziały nieruchomości 2497
Numeracja nieruchomości 1823
Zabytki 1538
Edukacja 55
Darmowa Pomoc Prawna 0
RODO 419

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3699
Strona główna 11633
Instrukcja korzystania z BIP 3210
O Biuletynie 2957
Rejestr zmian 685940
Redakcja Biuletunu 3795
Instrukcja obsługi 2572
Pliki do pobrania 7235
Mapa serwisu 3409
Powiaty i gminy 3400
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 5676

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 130317
Ogłoszenia Wójta 24830
Komunikaty Wójta 9502
Inne ogłoszenia 13811
Zamówienia publiczne 249868
Informacje o naborze 276997
Aktualności 71790
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu