ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 97
Dane podstawowe 25307
Statut Gminy 7039
Regulamin organizacyjny 5717
Kierownictwo urzędu 5089
Wójt 6781
Zastępca Wójta/Sekretarz 3340
Skarbnik 3844
Struktura organizacyjna 4366
Referaty i stanowiska 357
Referat Społeczno – Organizacyjny – „SO” 9545
Referat Finansowo – Budżetowy – „FB” 2779
Referat Podatków i Opłat 2139
Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji 1785
Referat Techniczno-Inwestycyjny 2383
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych - 2600
Radca Prawny 2046
Kontakt 7877
Rady Sołeckie 1863
Rada Gminy 80
Skład Rady 12453
Komisje 2994
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 1467
Protokoły z obrad sesji 426
Kadencja 2014 - 2018 12862
Jednostki organizacyjne 402
Jednostki budżetowe 10665
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 10865
Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 10801
Szkoła Podstawowa w Gromotach 13326
Szkoła Podstawowa w Lasecznie 8589
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 11811
Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 13840
Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 2532
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 5478
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie 0
Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie 127
Zamówienia publiczne 80976
Zamówienia publiczne aktualne 211925
Zamówienia publiczne w toku 82399
Zamówienia publiczne archiwalne 117748
Wyniki zamówień publicznych 130252
Wyniki innych postępowa 4255
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 4268
Plan zamówień publicznych 4413
Ogłoszenia o naborze 118914
Ogłoszenia aktualne 4971
Ogłoszenia w toku 3845
Wyniki naboru 4853
Procedury załatwiania spraw 30771
Referaty 16640
Sprawy 20538
Akty prawne 8086
Uchwały Rady Gminy 434032
Zarządzenia Wójta 2018 2563
Zarządzenia Wójta 2017 33722
Zarządzenia Wójta 2016 47520
Zarządzenia Wójta 2015 50381
Zarządzenia Wójta 2014 52750
Zarządzenia Wójta 2013 63700
Zarządzenia Wójta 2011-2012 99849
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 2506
Budżet i finanse 54
Budżet 29675
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 8070
Opinie RIO 897
Dotyczące budżetu na 2018 r. 701
Dotyczące budżetu na 2017 r. 1486
Dotyczące budżetu na 2016 r. 1962
Dotyczące budżetu na 2015 r. 2364
Dotyczące budżetu na 2014 r. 2799
Dotyczące budżetu na 2013 r. 2236
Dotyczące budżetu na 2012 r. 2270
Dotyczące budżetu na 2011 r. 1961
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 1236
Budżet 2018 r. 325
Budżet 2017 r. 1149
Budżet 2016 r. 987
Budżet 2015 r. 1349
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 633
2018 r. 81
2017 r. 1048
2016 r. 1215
2015 r. 1936
2014 r. 2512
2012 r. 4425
2013 r. 3172
2011 r. 2962
2010 r. 1753
Informacja o stanie mienia komunalnego 2532
Sprawozdania 0
2018 r. 153
2017 r. 2145
2016 r. 3254
2015 r. 3896
2014 r. 4047
2013 r. 4202
2012 r. 4653
2011 r. 1091
Podatki i opłaty 41
Informacje, deklaracje podatkowe 11294
Podatki i opłaty w roku 2018 1097
Podatki i opłaty w roku 2017 1587
Podatki i opłaty w roku 2016 2440
Podatki i opłaty w roku 2015 1934
Podatki i opłaty w roku 2014 1994
Podatki i opłaty w roku 2013 2207
Podatki i opłaty w roku 2012 2139
Podatek od środków transportowych 2288
Zwolnienia podatkowe 2722
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 620
2016 865
2015 2085
2014 1952
2012 2525
2013 1911
2011 2513
2010 2344
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3429
Oświadczenia majątkowe 347
Oświadczenia majątkowe 2018 426
Oświadczenia majątkowe 2017 4583
Oświadczenia majątkowe 2016 7689
Oświadczenia majątkowe 2015 6764
Oświadczenia majątkowe 2014 8985
Oświadczenia majątkowe 2012 7493
Oświadczenia majątkowe 2013 7347
Oświadczenia majątkowe 2011 6949
Oświadczenia majątkowe 2010 9846
Gospodarka nieruchomościami 394
Wykaz nieruchomości 66401
Przetargi nieruchomości 103687
Oferta inwestycyjna 8679
Wyniki przetargów 9846
Druki 106
Kontrole 3863
Kontrole zewnętrzne 2841
Kontrole wewnętrzne 3322
Kontrole jednostek 2054
Ochrona środowiska 6418
Decyzje środowiskowe 3879
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie od 24.05.2010 328
Plan gospodarki odpadami 3290
Program Ochrony Środowiska 5693
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława 1448
Azbest 4202
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 1834
WNIOSKI DO POBRANIA 4095
Utrzymanie czystości i porządku 1457
Ścieki 3077
Odpady komunalne 10180
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iława 1951
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 80
Wniosek 308
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń 145
Informacje dla mieszkaniców o odpadach 0
Strategie, raporty, opracowania 7443
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 9191
Zezwolenia 4713
Podatkowe 1201
Cywilnoprawne 1655
Organizacje pozarządowe 81998
Kluby Sportowe 11406
Wybory 4394
Wybory Samorządowe 5068
Wybory Prezydenta RP 2693
Wybory Parlamentarne 7590
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1520
Wybory Ławników 6473
Wybory do Izb Rolniczych 1064
Referenda ogólnokrajowe 1235
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 8706
Plany miejscowe 5863
Studium 2650
Podziały nieruchomości 2166
Numeracja nieruchomości 1526
Zabytki 1244
Darmowa Pomoc Prawna 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3520
Strona główna 10797
Instrukcja korzystania z BIP 3063
O Biuletynie 2840
Rejestr zmian 575145
Redakcja Biuletunu 3570
Instrukcja obsługi 2460
Pliki do pobrania 6953
Mapa serwisu 3196
Powiaty i gminy 3239
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 5083

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 115889
Ogłoszenia Wójta 21432
Komunikaty Wójta 8686
Inne ogłoszenia 12876
Zamówienia publiczne 221608
Informacje o naborze 257711
Aktualności 69814
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu