ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 97
Dane podstawowe 24261
Statut Gminy 6445
Regulamin organizacyjny 5397
Kierownictwo urzędu 4824
Wójt 6311
Zastępca Wójta/Sekretarz 3101
Skarbnik 3595
Struktura organizacyjna 4237
Referaty i stanowiska 357
Referat Społeczno – Organizacyjny – „SO” 9141
Referat Finansowo – Budżetowy – „FB” 2647
Referat Podatków i Opłat 1971
Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji 1719
Referat Techniczno-Inwestycyjny 2189
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych - 2454
Radca Prawny 1868
Kontakt 7572
Rady Sołeckie 1562
Rada Gminy 80
Skład Rady 11603
Komisje 2707
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 1192
Protokoły z obrad sesji 342
Kadencja 2014 - 2018 10128
Jednostki organizacyjne 402
Jednostki budżetowe 10378
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 9809
Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 9930
Szkoła Podstawowa w Gromotach 12172
Szkoła Podstawowa w Lasecznie 7828
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 10802
Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 12640
Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 1904
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 5194
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie 0
Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie 31
Zamówienia publiczne 71860
Zamówienia publiczne aktualne 198644
Zamówienia publiczne w toku 73499
Zamówienia publiczne archiwalne 105995
Wyniki zamówień publicznych 116120
Wyniki innych postępowa 4050
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 3747
Plan zamówień publicznych 3826
Ogłoszenia o naborze 111119
Ogłoszenia aktualne 4800
Ogłoszenia w toku 3693
Wyniki naboru 4727
Procedury załatwiania spraw 29627
Referaty 15583
Sprawy 19511
Akty prawne 7776
Uchwały Rady Gminy 384018
Zarządzenia Wójta 2018 735
Zarządzenia Wójta 2017 26701
Zarządzenia Wójta 2016 42120
Zarządzenia Wójta 2015 45138
Zarządzenia Wójta 2014 47409
Zarządzenia Wójta 2013 58708
Zarządzenia Wójta 2011-2012 89643
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 2381
Budżet i finanse 54
Budżet 27404
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 7448
Opinie RIO 897
Dotyczące budżetu na 2018 r. 428
Dotyczące budżetu na 2017 r. 1248
Dotyczące budżetu na 2016 r. 1776
Dotyczące budżetu na 2015 r. 2156
Dotyczące budżetu na 2014 r. 2572
Dotyczące budżetu na 2013 r. 2059
Dotyczące budżetu na 2012 r. 2095
Dotyczące budżetu na 2011 r. 1791
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 1217
Budżet 2018 r. 159
Budżet 2017 r. 938
Budżet 2016 r. 874
Budżet 2015 r. 1200
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 633
2017 r. 821
2016 r. 1058
2015 r. 1805
2014 r. 2293
2013 r. 2992
2012 r. 4104
2011 r. 2755
2010 r. 1621
Informacja o stanie mienia komunalnego 2397
Sprawozdania 0
2017 r. 1606
2016 r. 2863
2015 r. 3509
2014 r. 3601
2013 r. 3881
2012 r. 4270
2011 r. 1019
Podatki i opłaty 41
Informacje, deklaracje podatkowe 10657
Podatki i opłaty w roku 2018 523
Podatki i opłaty w roku 2017 1406
Podatki i opłaty w roku 2016 2244
Podatki i opłaty w roku 2015 1753
Podatki i opłaty w roku 2014 1850
Podatki i opłaty w roku 2013 2075
Podatki i opłaty w roku 2012 1990
Podatek od środków transportowych 2134
Zwolnienia podatkowe 2506
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 620
2016 670
2015 1790
2014 1814
2012 2389
2013 1800
2011 2336
2010 2160
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3236
Oświadczenia majątkowe 347
Oświadczenia majątkowe 2017 3605
Oświadczenia majątkowe 2016 7225
Oświadczenia majątkowe 2015 6346
Oświadczenia majątkowe 2014 8454
Oświadczenia majątkowe 2012 7137
Oświadczenia majątkowe 2013 7035
Oświadczenia majątkowe 2011 6581
Oświadczenia majątkowe 2010 9009
Gospodarka nieruchomościami 394
Wykaz nieruchomości 60565
Przetargi nieruchomości 97516
Oferta inwestycyjna 8402
Wyniki przetargów 8988
Kontrole 3722
Kontrole zewnętrzne 2700
Kontrole wewnętrzne 3067
Kontrole jednostek 1862
Ochrona środowiska 6260
Decyzje środowiskowe 3663
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie od 24.05.2010 328
Plan gospodarki odpadami 3117
Program Ochrony Środowiska 5345
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława 1350
Azbest 3926
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 1693
WNIOSKI DO POBRANIA 3786
Utrzymanie czystości i porządku 1402
Ścieki 2663
Odpady komunalne 9229
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iława 1817
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 49
Wniosek 159
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń 77
Informacje dla mieszkaniców o odpadach 0
Strategie, raporty, opracowania 7104
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 8509
Zezwolenia 4571
Podatkowe 1155
Cywilnoprawne 1571
Organizacje pozarządowe 74116
Kluby Sportowe 10557
Wybory 4242
Wybory Samorządowe 4628
Wybory Prezydenta RP 2488
Wybory Parlamentarne 6929
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1414
Wybory Ławników 5938
Wybory do Izb Rolniczych 1013
Referenda ogólnokrajowe 1129
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 8018
Plany miejscowe 5096
Studium 2365
Podziały nieruchomości 1940
Numeracja nieruchomości 1357
Zabytki 1102
Darmowa Pomoc Prawna 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3383
Strona główna 10092
Instrukcja korzystania z BIP 2949
O Biuletynie 2711
Rejestr zmian 512435
Redakcja Biuletunu 3412
Instrukcja obsługi 2367
Pliki do pobrania 6752
Mapa serwisu 3054
Powiaty i gminy 3112
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 4474

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 105910
Ogłoszenia Wójta 19140
Komunikaty Wójta 8098
Inne ogłoszenia 12197
Zamówienia publiczne 205217
Informacje o naborze 247635
Aktualności 68640
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu