ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 97
Dane podstawowe 21982
Statut Gminy 5204
Regulamin organizacyjny 4566
Kierownictwo urzędu 4244
Wójt 5404
Zastępca Wójta/Sekretarz 2719
Skarbnik 3115
Struktura organizacyjna 3881
Referaty i stanowiska 357
Referat Społeczno – Organizacyjny – „SO” 8262
Referat Finansowo – Budżetowy – „FB” 2360
Referat Podatków i Opłat 1633
Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji 1550
Referat Techniczno-Inwestycyjny 1837
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych - 2141
Radca Prawny 1555
Kontakt 6822
Rady Sołeckie 902
Rada Gminy 80
Skład Rady 10093
Komisje 2193
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 655
Protokoły z obrad sesji 212
Kadencja 2014 - 2018 5579
Jednostki organizacyjne 402
Jednostki budżetowe 9679
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Franciszkowie 8597
Samorządowe Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich we Franciszkowie 10597
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Majora Heryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 8595
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gromotach 10495
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lasecznie 6793
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 9091
Samorządowe Gimnazjum w Ząbrowie 8386
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 10384
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 4567
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 921
Zamówienia publiczne 55268
Zamówienia publiczne aktualne 173582
Zamówienia publiczne w toku 57550
Zamówienia publiczne archiwalne 86111
Wyniki zamówień publicznych 88521
Wyniki innych postępowa 3599
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 2580
Plan zamówień publicznych 2669
Ogłoszenia o naborze 94342
Ogłoszenia aktualne 4483
Ogłoszenia w toku 3473
Wyniki naboru 4481
Procedury załatwiania spraw 27312
Referaty 13307
Sprawy 17397
Akty prawne 7147
Uchwały Rady Gminy 300803
Zarządzenia Wójta 2017 14368
Zarządzenia Wójta 2016 31320
Zarządzenia Wójta 2015 35525
Zarządzenia Wójta 2014 36805
Zarządzenia Wójta 2013 48131
Zarządzenia Wójta 2011-2012 69724
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 2086
Budżet i finanse 54
Budżet 23466
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 6312
Opinie RIO 897
Dotyczące budżetu na 2017 r. 787
Dotyczące budżetu na 2016 r. 1431
Dotyczące budżetu na 2015 r. 1714
Dotyczące budżetu na 2014 r. 2098
Dotyczące budżetu na 2013 r. 1756
Dotyczące budżetu na 2012 r. 1767
Dotyczące budżetu na 2011 r. 1423
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 1187
Budżet 2017 r. 527
Budżet 2016 r. 669
Budżet 2015 r. 932
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 633
2017 r. 401
2016 r. 795
2015 r. 1521
2014 r. 1943
2013 r. 2565
2012 r. 3437
2011 r. 2415
2010 r. 1329
Informacja o stanie mienia komunalnego 2130
Sprawozdania 0
2017 r. 627
2016 r. 2115
2015 r. 2786
2014 r. 2831
2013 r. 3238
2012 r. 3604
2011 r. 894
Podatki i opłaty 41
Informacje, deklaracje podatkowe 9350
Podatki i opłaty w roku 2017 973
Podatki i opłaty w roku 2016 1860
Podatki i opłaty w roku 2015 1465
Podatki i opłaty w roku 2014 1595
Podatki i opłaty w roku 2013 1816
Podatki i opłaty w roku 2012 1709
Podatek od środków transportowych 1878
Zwolnienia podatkowe 2129
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 620
2016 295
2015 1210
2014 1497
2012 2103
2013 1518
2011 1916
2010 1776
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2873
Oświadczenia majątkowe 347
Oświadczenia majątkowe 2017 2016
Oświadczenia majątkowe 2016 6424
Oświadczenia majątkowe 2015 5460
Oświadczenia majątkowe 2014 7354
Oświadczenia majątkowe 2012 6520
Oświadczenia majątkowe 2013 6359
Oświadczenia majątkowe 2011 5949
Oświadczenia majątkowe 2010 7510
Gospodarka nieruchomościami 394
Wykaz nieruchomości 50135
Przetargi nieruchomości 87189
Oferta inwestycyjna 7903
Wyniki przetargów 7031
Kontrole 3503
Kontrole zewnętrzne 2384
Kontrole wewnętrzne 2605
Kontrole jednostek 1539
Ochrona środowiska 5785
Decyzje środowiskowe 3235
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie od 24.05.2010 328
Plan gospodarki odpadami 2749
Program Ochrony Środowiska 4565
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława 1025
Azbest 3390
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 1349
WNIOSKI DO POBRANIA 2993
Utrzymanie czystości i porządku 1272
Ścieki 1944
Odpady komunalne 7346
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iława 1488
Informacje dla mieszkaniców o odpadach 0
Strategie, raporty, opracowania 6602
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 7240
Zezwolenia 4262
Podatkowe 1047
Cywilnoprawne 1427
Organizacje pozarządowe 59441
Kluby Sportowe 8780
Wybory 4025
Wybory Samorządowe 3953
Wybory Prezydenta RP 2105
Wybory Parlamentarne 5686
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1212
Wybory Ławników 4964
Wybory do Izb Rolniczych 887
Referenda ogólnokrajowe 899
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 6730
Plany miejscowe 3952
Studium 1865
Podziały nieruchomości 1408
Numeracja nieruchomości 1044
Zabytki 876

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3096
Strona główna 8988
Instrukcja korzystania z BIP 2760
O Biuletynie 2474
Rejestr zmian 394730
Redakcja Biuletunu 3150
Instrukcja obsługi 2208
Pliki do pobrania 6374
Mapa serwisu 2810
Powiaty i gminy 2983
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 3530

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 88619
Ogłoszenia Wójta 14778
Komunikaty Wójta 6919
Inne ogłoszenia 11185
Zamówienia publiczne 170749
Informacje o naborze 223307
Aktualności 66563
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu