ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 97
Dane podstawowe 20127
Statut Gminy 4345
Regulamin organizacyjny 3934
Kierownictwo urzędu 3870
Wójt 4975
Zastępca Wójta/Sekretarz 2462
Skarbnik 2835
Struktura organizacyjna 3642
Referaty i stanowiska 357
Referat Społeczno – Organizacyjny – „SO” 7612
Referat Finansowo – Budżetowy – „FB” 2130
Referat Podatków i Opłat 1436
Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji 1387
Referat Techniczno-Inwestycyjny 1590
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych - 1912
Radca Prawny 1390
Kontakt 6267
Rady Sołeckie 464
Rada Gminy 80
Skład Rady 9059
Komisje 1947
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 358
Protokoły z obrad sesji 129
Kadencja 2014 - 2018 3079
Jednostki organizacyjne 402
Jednostki budżetowe 9146
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Franciszkowie 7571
Samorządowe Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich we Franciszkowie 9491
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Majora Heryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 7467
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gromotach 9407
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lasecznie 6011
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 7812
Samorządowe Gimnazjum w Ząbrowie 7438
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 8905
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 4117
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 359
Zamówienia publiczne 42662
Zamówienia publiczne aktualne 153011
Zamówienia publiczne w toku 45987
Zamówienia publiczne archiwalne 71953
Wyniki zamówień publicznych 74937
Wyniki innych postępowa 3289
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 1781
Plan zamówień publicznych 1849
Ogłoszenia o naborze 81620
Ogłoszenia aktualne 4150
Ogłoszenia w toku 3217
Wyniki naboru 4153
Procedury załatwiania spraw 25481
Referaty 11561
Sprawy 15787
Akty prawne 6692
Uchwały Rady Gminy 241095
Zarządzenia Wójta 2017 7525
Zarządzenia Wójta 2016 23736
Zarządzenia Wójta 2015 28337
Zarządzenia Wójta 2014 30303
Zarządzenia Wójta 2013 41521
Zarządzenia Wójta 2011-2012 61333
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 1910
Budżet i finanse 54
Budżet 21463
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 5459
Opinie RIO 897
Dotyczące budżetu na 2017 r. 501
Dotyczące budżetu na 2016 r. 1217
Dotyczące budżetu na 2015 r. 1457
Dotyczące budżetu na 2014 r. 1842
Dotyczące budżetu na 2013 r. 1560
Dotyczące budżetu na 2012 r. 1573
Dotyczące budżetu na 2011 r. 1213
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 1151
Budżet 2017 r. 271
Budżet 2016 r. 542
Budżet 2015 r. 755
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 633
2017 r. 169
2016 r. 575
2015 r. 1324
2014 r. 1673
2013 r. 2300
2012 r. 3000
2011 r. 2176
2010 r. 1164
Informacja o stanie mienia komunalnego 1941
Sprawozdania 0
2017 r. 233
2016 r. 1658
2015 r. 2334
2014 r. 2473
2013 r. 2942
2012 r. 3217
2011 r. 805
Podatki i opłaty 41
Informacje, deklaracje podatkowe 8472
Podatki i opłaty w roku 2017 684
Podatki i opłaty w roku 2016 1607
Podatki i opłaty w roku 2015 1277
Podatki i opłaty w roku 2014 1417
Podatki i opłaty w roku 2013 1604
Podatki i opłaty w roku 2012 1524
Podatek od środków transportowych 1689
Zwolnienia podatkowe 1883
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 620
2016 115
2015 866
2014 1274
2012 1892
2013 1309
2011 1690
2010 1512
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2652
Oświadczenia majątkowe 347
Oświadczenia majątkowe 2017 649
Oświadczenia majątkowe 2016 5534
Oświadczenia majątkowe 2015 4716
Oświadczenia majątkowe 2014 6515
Oświadczenia majątkowe 2012 6043
Oświadczenia majątkowe 2013 5842
Oświadczenia majątkowe 2011 5481
Oświadczenia majątkowe 2010 6579
Gospodarka nieruchomościami 394
Wykaz nieruchomości 43614
Przetargi nieruchomości 78687
Oferta inwestycyjna 7649
Wyniki przetargów 5925
Kontrole 3321
Kontrole zewnętrzne 2098
Kontrole wewnętrzne 2303
Kontrole jednostek 1368
Ochrona środowiska 5444
Decyzje środowiskowe 2901
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie od 24.05.2010 328
Plan gospodarki odpadami 2415
Program Ochrony Środowiska 4079
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława 811
Azbest 2926
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 1088
WNIOSKI DO POBRANIA 2414
Utrzymanie czystości i porządku 1167
Ścieki 1633
Odpady komunalne 6148
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iława 1301
Informacje dla mieszkaniców o odpadach 0
Strategie, raporty, opracowania 6092
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 6156
Zezwolenia 4048
Podatkowe 963
Cywilnoprawne 1307
Organizacje pozarządowe 50409
Kluby Sportowe 7446
Wybory 3870
Wybory Samorządowe 3446
Wybory Prezydenta RP 1849
Wybory Parlamentarne 5022
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1060
Wybory Ławników 4318
Wybory do Izb Rolniczych 796
Referenda ogólnokrajowe 762
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 5704
Plany miejscowe 3077
Studium 1391
Podziały nieruchomości 1099
Numeracja nieruchomości 826
Zabytki 661

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 2836
Strona główna 8242
Instrukcja korzystania z BIP 2604
O Biuletynie 2344
Rejestr zmian 319898
Redakcja Biuletunu 2948
Instrukcja obsługi 2089
Pliki do pobrania 6089
Mapa serwisu 2591
Powiaty i gminy 2868
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 2915

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 73919
Ogłoszenia Wójta 12863
Komunikaty Wójta 6080
Inne ogłoszenia 10349
Zamówienia publiczne 152651
Informacje o naborze 203909
Aktualności 64822
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu