ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 97
Dane podstawowe 20789
Statut Gminy 4594
Regulamin organizacyjny 4176
Kierownictwo urzędu 4024
Wójt 5143
Zastępca Wójta/Sekretarz 2574
Skarbnik 2934
Struktura organizacyjna 3740
Referaty i stanowiska 357
Referat Społeczno – Organizacyjny – „SO” 7856
Referat Finansowo – Budżetowy – „FB” 2212
Referat Podatków i Opłat 1495
Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji 1435
Referat Techniczno-Inwestycyjny 1668
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych - 1993
Radca Prawny 1449
Kontakt 6501
Rady Sołeckie 637
Rada Gminy 80
Skład Rady 9450
Komisje 2028
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 483
Protokoły z obrad sesji 160
Kadencja 2014 - 2018 4073
Jednostki organizacyjne 402
Jednostki budżetowe 9343
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Franciszkowie 7948
Samorządowe Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich we Franciszkowie 9873
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Majora Heryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 7846
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gromotach 9792
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lasecznie 6304
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 8223
Samorządowe Gimnazjum w Ząbrowie 7795
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 9478
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 4287
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 602
Zamówienia publiczne 48322
Zamówienia publiczne aktualne 161554
Zamówienia publiczne w toku 50976
Zamówienia publiczne archiwalne 78149
Wyniki zamówień publicznych 80699
Wyniki innych postępowa 3383
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 2102
Plan zamówień publicznych 2205
Ogłoszenia o naborze 87292
Ogłoszenia aktualne 4263
Ogłoszenia w toku 3327
Wyniki naboru 4326
Procedury załatwiania spraw 26352
Referaty 12404
Sprawy 16553
Akty prawne 6868
Uchwały Rady Gminy 267276
Zarządzenia Wójta 2017 10187
Zarządzenia Wójta 2016 26760
Zarządzenia Wójta 2015 31109
Zarządzenia Wójta 2014 32654
Zarządzenia Wójta 2013 43855
Zarządzenia Wójta 2011-2012 64793
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 1968
Budżet i finanse 54
Budżet 22180
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 5757
Opinie RIO 897
Dotyczące budżetu na 2017 r. 598
Dotyczące budżetu na 2016 r. 1304
Dotyczące budżetu na 2015 r. 1533
Dotyczące budżetu na 2014 r. 1926
Dotyczące budżetu na 2013 r. 1626
Dotyczące budżetu na 2012 r. 1634
Dotyczące budżetu na 2011 r. 1272
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 1166
Budżet 2017 r. 373
Budżet 2016 r. 590
Budżet 2015 r. 818
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 633
2017 r. 241
2016 r. 659
2015 r. 1401
2014 r. 1774
2013 r. 2394
2012 r. 3164
2011 r. 2258
2010 r. 1217
Informacja o stanie mienia komunalnego 2010
Sprawozdania 0
2017 r. 353
2016 r. 1838
2015 r. 2533
2014 r. 2612
2013 r. 3060
2012 r. 3352
2011 r. 835
Podatki i opłaty 41
Informacje, deklaracje podatkowe 8750
Podatki i opłaty w roku 2017 797
Podatki i opłaty w roku 2016 1693
Podatki i opłaty w roku 2015 1345
Podatki i opłaty w roku 2014 1480
Podatki i opłaty w roku 2013 1679
Podatki i opłaty w roku 2012 1582
Podatek od środków transportowych 1752
Zwolnienia podatkowe 1962
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 620
2016 189
2015 981
2014 1365
2012 1968
2013 1383
2011 1772
2010 1600
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2746
Oświadczenia majątkowe 347
Oświadczenia majątkowe 2017 1135
Oświadczenia majątkowe 2016 5958
Oświadczenia majątkowe 2015 5045
Oświadczenia majątkowe 2014 6818
Oświadczenia majątkowe 2012 6207
Oświadczenia majątkowe 2013 6025
Oświadczenia majątkowe 2011 5656
Oświadczenia majątkowe 2010 6928
Gospodarka nieruchomościami 394
Wykaz nieruchomości 46375
Przetargi nieruchomości 81830
Oferta inwestycyjna 7750
Wyniki przetargów 6322
Kontrole 3396
Kontrole zewnętrzne 2209
Kontrole wewnętrzne 2423
Kontrole jednostek 1435
Ochrona środowiska 5563
Decyzje środowiskowe 3006
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie od 24.05.2010 328
Plan gospodarki odpadami 2525
Program Ochrony Środowiska 4289
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława 894
Azbest 3098
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 1176
WNIOSKI DO POBRANIA 2650
Utrzymanie czystości i porządku 1201
Ścieki 1761
Odpady komunalne 6638
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iława 1366
Informacje dla mieszkaniców o odpadach 0
Strategie, raporty, opracowania 6285
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 6581
Zezwolenia 4123
Podatkowe 985
Cywilnoprawne 1342
Organizacje pozarządowe 54178
Kluby Sportowe 7913
Wybory 3934
Wybory Samorządowe 3641
Wybory Prezydenta RP 1944
Wybory Parlamentarne 5278
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1110
Wybory Ławników 4546
Wybory do Izb Rolniczych 825
Referenda ogólnokrajowe 824
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 6085
Plany miejscowe 3430
Studium 1550
Podziały nieruchomości 1213
Numeracja nieruchomości 903
Zabytki 733

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 2911
Strona główna 8495
Instrukcja korzystania z BIP 2656
O Biuletynie 2389
Rejestr zmian 352916
Redakcja Biuletunu 3045
Instrukcja obsługi 2131
Pliki do pobrania 6218
Mapa serwisu 2664
Powiaty i gminy 2917
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 3107

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 79616
Ogłoszenia Wójta 13697
Komunikaty Wójta 6433
Inne ogłoszenia 10725
Zamówienia publiczne 159950
Informacje o naborze 212848
Aktualności 65559
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu