ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 97
Dane podstawowe 23024
Statut Gminy 5706
Regulamin organizacyjny 5018
Kierownictwo urzędu 4523
Wójt 5811
Zastępca Wójta/Sekretarz 2895
Skarbnik 3318
Struktura organizacyjna 4015
Referaty i stanowiska 357
Referat Społeczno – Organizacyjny – „SO” 8639
Referat Finansowo – Budżetowy – „FB” 2524
Referat Podatków i Opłat 1772
Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji 1635
Referat Techniczno-Inwestycyjny 1966
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych - 2307
Radca Prawny 1685
Kontakt 7159
Rady Sołeckie 1177
Rada Gminy 80
Skład Rady 10688
Komisje 2369
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 870
Protokoły z obrad sesji 256
Kadencja 2014 - 2018 7240
Jednostki organizacyjne 402
Jednostki budżetowe 9957
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Franciszkowie 9039
Samorządowe Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich we Franciszkowie 11180
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Majora Heryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 9182
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gromotach 11188
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lasecznie 7302
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 9793
Samorządowe Gimnazjum w Ząbrowie 8947
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 11408
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 4834
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 1234
Zamówienia publiczne 62104
Zamówienia publiczne aktualne 183992
Zamówienia publiczne w toku 64137
Zamówienia publiczne archiwalne 93911
Wyniki zamówień publicznych 99516
Wyniki innych postępowa 3828
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 3104
Plan zamówień publicznych 3104
Ogłoszenia o naborze 101382
Ogłoszenia aktualne 4655
Ogłoszenia w toku 3594
Wyniki naboru 4608
Procedury załatwiania spraw 28394
Referaty 14407
Sprawy 18347
Akty prawne 7381
Uchwały Rady Gminy 332364
Zarządzenia Wójta 2017 19223
Zarządzenia Wójta 2016 36407
Zarządzenia Wójta 2015 39619
Zarządzenia Wójta 2014 41368
Zarządzenia Wójta 2013 53090
Zarządzenia Wójta 2011-2012 78069
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 2225
Budżet i finanse 54
Budżet 25023
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 6822
Opinie RIO 897
Dotyczące budżetu na 2018 r. 106
Dotyczące budżetu na 2017 r. 958
Dotyczące budżetu na 2016 r. 1571
Dotyczące budżetu na 2015 r. 1899
Dotyczące budżetu na 2014 r. 2287
Dotyczące budżetu na 2013 r. 1885
Dotyczące budżetu na 2012 r. 1912
Dotyczące budżetu na 2011 r. 1558
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 1204
Budżet 2017 r. 686
Budżet 2016 r. 748
Budżet 2015 r. 1038
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 633
2017 r. 548
2016 r. 921
2015 r. 1643
2014 r. 2091
2013 r. 2788
2012 r. 3699
2011 r. 2574
2010 r. 1417
Informacja o stanie mienia komunalnego 2248
Sprawozdania 0
2017 r. 901
2016 r. 2421
2015 r. 3024
2014 r. 3109
2013 r. 3488
2012 r. 3841
2011 r. 944
Podatki i opłaty 41
Informacje, deklaracje podatkowe 9953
Podatki i opłaty w roku 2018 154
Podatki i opłaty w roku 2017 1178
Podatki i opłaty w roku 2016 1995
Podatki i opłaty w roku 2015 1577
Podatki i opłaty w roku 2014 1695
Podatki i opłaty w roku 2013 1943
Podatki i opłaty w roku 2012 1807
Podatek od środków transportowych 1974
Zwolnienia podatkowe 2287
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 620
2016 463
2015 1445
2014 1637
2012 2244
2013 1648
2011 2087
2010 1921
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3005
Oświadczenia majątkowe 347
Oświadczenia majątkowe 2017 2698
Oświadczenia majątkowe 2016 6781
Oświadczenia majątkowe 2015 5900
Oświadczenia majątkowe 2014 7899
Oświadczenia majątkowe 2012 6809
Oświadczenia majątkowe 2013 6672
Oświadczenia majątkowe 2011 6222
Oświadczenia majątkowe 2010 8163
Gospodarka nieruchomościami 394
Wykaz nieruchomości 54569
Przetargi nieruchomości 91898
Oferta inwestycyjna 8091
Wyniki przetargów 7931
Kontrole 3615
Kontrole zewnętrzne 2538
Kontrole wewnętrzne 2760
Kontrole jednostek 1637
Ochrona środowiska 5996
Decyzje środowiskowe 3410
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie od 24.05.2010 328
Plan gospodarki odpadami 2916
Program Ochrony Środowiska 4917
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława 1176
Azbest 3634
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 1515
WNIOSKI DO POBRANIA 3376
Utrzymanie czystości i porządku 1339
Ścieki 2215
Odpady komunalne 8210
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iława 1606
Informacje dla mieszkaniców o odpadach 0
Strategie, raporty, opracowania 6841
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 7808
Zezwolenia 4415
Podatkowe 1098
Cywilnoprawne 1484
Organizacje pozarządowe 65785
Kluby Sportowe 9606
Wybory 4115
Wybory Samorządowe 4203
Wybory Prezydenta RP 2280
Wybory Parlamentarne 6173
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1297
Wybory Ławników 5373
Wybory do Izb Rolniczych 935
Referenda ogólnokrajowe 989
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 7249
Plany miejscowe 4472
Studium 2112
Podziały nieruchomości 1623
Numeracja nieruchomości 1176
Zabytki 991

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3222
Strona główna 9450
Instrukcja korzystania z BIP 2827
O Biuletynie 2569
Rejestr zmian 445383
Redakcja Biuletunu 3261
Instrukcja obsługi 2280
Pliki do pobrania 6560
Mapa serwisu 2916
Powiaty i gminy 3034
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 3938

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 95588
Ogłoszenia Wójta 16587
Komunikaty Wójta 7413
Inne ogłoszenia 11599
Zamówienia publiczne 184731
Informacje o naborze 234531
Aktualności 67457
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu