ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 97
Dane podstawowe 26099
Statut Gminy 7396
Regulamin organizacyjny 5952
Kierownictwo urzędu 5276
Wójt 7112
Zastępca Wójta/Sekretarz 3482
Skarbnik 3985
Struktura organizacyjna 4461
Referaty i stanowiska 357
Referat Społeczno – Organizacyjny – „SO” 9835
Referat Finansowo – Budżetowy – „FB” 2854
Referat Podatków i Opłat 2227
Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji 1849
Referat Techniczno-Inwestycyjny 2479
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych - 2698
Radca Prawny 2146
Kontakt 8147
Rady Sołeckie 2110
Rada Gminy 80
Skład Rady 13115
Komisje 3147
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 1712
Protokoły z obrad sesji 463
Kadencja 2014 - 2018 14651
Jednostki organizacyjne 402
Jednostki budżetowe 10917
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 11554
Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 11375
Szkoła Podstawowa w Gromotach 14068
Szkoła Podstawowa w Lasecznie 9119
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 12502
Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 14734
Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 2960
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 5704
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie 0
Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie 207
Zamówienia publiczne 90071
Zamówienia publiczne aktualne 224585
Zamówienia publiczne w toku 90684
Zamówienia publiczne archiwalne 128321
Wyniki zamówień publicznych 141259
Wyniki innych postępowa 4419
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 4764
Plan zamówień publicznych 4962
Ogłoszenia o naborze 126532
Ogłoszenia aktualne 5102
Ogłoszenia w toku 3929
Wyniki naboru 4946
Procedury załatwiania spraw 31592
Referaty 17394
Sprawy 21387
Akty prawne 8310
Uchwały Rady Gminy 473799
Zarządzenia Wójta 2018 4419
Zarządzenia Wójta 2017 38611
Zarządzenia Wójta 2016 51317
Zarządzenia Wójta 2015 53551
Zarządzenia Wójta 2014 55996
Zarządzenia Wójta 2013 67262
Zarządzenia Wójta 2011-2012 105527
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 2615
Budżet i finanse 54
Budżet 31112
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 8535
Opinie RIO 897
Dotyczące budżetu na 2018 r. 825
Dotyczące budżetu na 2017 r. 1638
Dotyczące budżetu na 2016 r. 2094
Dotyczące budżetu na 2015 r. 2510
Dotyczące budżetu na 2014 r. 2934
Dotyczące budżetu na 2013 r. 2349
Dotyczące budżetu na 2012 r. 2372
Dotyczące budżetu na 2011 r. 2066
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 1264
Budżet 2018 r. 395
Budżet 2017 r. 1278
Budżet 2016 r. 1071
Budżet 2015 r. 1434
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 633
2018 r. 179
2017 r. 1167
2016 r. 1318
2015 r. 2054
2014 r. 2637
2012 r. 4637
2013 r. 3312
2011 r. 3107
2010 r. 1821
Informacja o stanie mienia komunalnego 2651
Sprawozdania 0
2018 r. 277
2017 r. 2469
2016 r. 3565
2015 r. 4160
2014 r. 4292
2013 r. 4396
2012 r. 4887
2011 r. 1122
Podatki i opłaty 41
Informacje, deklaracje podatkowe 11623
Podatki i opłaty w roku 2018 1321
Podatki i opłaty w roku 2017 1714
Podatki i opłaty w roku 2016 2559
Podatki i opłaty w roku 2015 2033
Podatki i opłaty w roku 2014 2072
Podatki i opłaty w roku 2013 2300
Podatki i opłaty w roku 2012 2230
Podatek od środków transportowych 2377
Zwolnienia podatkowe 2850
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 620
2017 151
2016 966
2014 2069
2015 2248
2012 2626
2013 2016
2011 2640
2010 2466
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3572
Oświadczenia majątkowe 347
Oświadczenia majątkowe 2018 1524
Oświadczenia majątkowe 2017 5125
Oświadczenia majątkowe 2016 8031
Oświadczenia majątkowe 2015 7095
Oświadczenia majątkowe 2014 9351
Oświadczenia majątkowe 2012 7755
Oświadczenia majątkowe 2013 7581
Oświadczenia majątkowe 2011 7188
Oświadczenia majątkowe 2010 10345
Gospodarka nieruchomościami 394
Wykaz nieruchomości 71488
Przetargi nieruchomości 108579
Oferta inwestycyjna 8807
Wyniki przetargów 10397
Druki 201
Kontrole 3965
Kontrole zewnętrzne 2975
Kontrole wewnętrzne 3503
Kontrole jednostek 2149
Ochrona środowiska 6587
Decyzje środowiskowe 4095
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie od 24.05.2010 328
Plan gospodarki odpadami 3438
Program Ochrony Środowiska 5977
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława 1547
Azbest 4399
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 1927
WNIOSKI DO POBRANIA 4410
Utrzymanie czystości i porządku 1509
Ścieki 3311
Odpady komunalne 10824
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iława 2038
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 108
Wniosek 386
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń 202
Informacje dla mieszkaniców o odpadach 0
Strategie, raporty, opracowania 7690
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 9659
Zezwolenia 4864
Podatkowe 1264
Cywilnoprawne 1718
Organizacje pozarządowe 87772
Kluby Sportowe 12069
Wybory 4477
Wybory Samorządowe 5424
Wybory Prezydenta RP 2854
Wybory Parlamentarne 8026
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1614
Wybory Ławników 6873
Wybory do Izb Rolniczych 1114
Referenda ogólnokrajowe 1321
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 9315
Plany miejscowe 6591
Studium 2966
Podziały nieruchomości 2334
Numeracja nieruchomości 1662
Zabytki 1402
Darmowa Pomoc Prawna 0
RODO 232

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3612
Strona główna 11233
Instrukcja korzystania z BIP 3141
O Biuletynie 2902
Rejestr zmian 630316
Redakcja Biuletunu 3678
Instrukcja obsługi 2529
Pliki do pobrania 7138
Mapa serwisu 3293
Powiaty i gminy 3313
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 5392

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 123203
Ogłoszenia Wójta 23236
Komunikaty Wójta 9112
Inne ogłoszenia 13372
Zamówienia publiczne 235851
Informacje o naborze 267107
Aktualności 70937
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu