ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 97
Dane podstawowe 24871
Statut Gminy 6759
Regulamin organizacyjny 5574
Kierownictwo urzędu 4973
Wójt 6575
Zastępca Wójta/Sekretarz 3239
Skarbnik 3738
Struktura organizacyjna 4316
Referaty i stanowiska 357
Referat Społeczno – Organizacyjny – „SO” 9371
Referat Finansowo – Budżetowy – „FB” 2715
Referat Podatków i Opłat 2065
Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji 1747
Referat Techniczno-Inwestycyjny 2305
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych - 2532
Radca Prawny 1975
Kontakt 7745
Rady Sołeckie 1701
Rada Gminy 80
Skład Rady 12107
Komisje 2883
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 1333
Protokoły z obrad sesji 395
Kadencja 2014 - 2018 11516
Jednostki organizacyjne 402
Jednostki budżetowe 10538
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 10437
Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 10394
Szkoła Podstawowa w Gromotach 12775
Szkoła Podstawowa w Lasecznie 8230
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 11337
Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 13217
Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 2278
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 5340
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie 0
Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie 95
Zamówienia publiczne 75231
Zamówienia publiczne aktualne 204095
Zamówienia publiczne w toku 76880
Zamówienia publiczne archiwalne 110938
Wyniki zamówień publicznych 122685
Wyniki innych postępowa 4161
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 4024
Plan zamówień publicznych 4086
Ogłoszenia o naborze 114444
Ogłoszenia aktualne 4901
Ogłoszenia w toku 3771
Wyniki naboru 4789
Procedury załatwiania spraw 30036
Referaty 15929
Sprawy 19935
Akty prawne 7933
Uchwały Rady Gminy 406127
Zarządzenia Wójta 2018 1697
Zarządzenia Wójta 2017 30224
Zarządzenia Wójta 2016 44998
Zarządzenia Wójta 2015 47852
Zarządzenia Wójta 2014 50216
Zarządzenia Wójta 2013 61389
Zarządzenia Wójta 2011-2012 95048
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 2443
Budżet i finanse 54
Budżet 28666
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 7770
Opinie RIO 897
Dotyczące budżetu na 2018 r. 576
Dotyczące budżetu na 2017 r. 1364
Dotyczące budżetu na 2016 r. 1869
Dotyczące budżetu na 2015 r. 2267
Dotyczące budżetu na 2014 r. 2709
Dotyczące budżetu na 2013 r. 2163
Dotyczące budżetu na 2012 r. 2196
Dotyczące budżetu na 2011 r. 1898
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 1223
Budżet 2018 r. 254
Budżet 2017 r. 1064
Budżet 2016 r. 941
Budżet 2015 r. 1289
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 633
2018 r. 11
2017 r. 948
2016 r. 1138
2015 r. 1872
2014 r. 2410
2012 r. 4278
2013 r. 3082
2011 r. 2862
2010 r. 1703
Informacja o stanie mienia komunalnego 2473
Sprawozdania 0
2018 r. 16
2017 r. 1902
2016 r. 3076
2015 r. 3718
2014 r. 3846
2013 r. 4066
2012 r. 4482
2011 r. 1064
Podatki i opłaty 41
Informacje, deklaracje podatkowe 11029
Podatki i opłaty w roku 2018 998
Podatki i opłaty w roku 2017 1519
Podatki i opłaty w roku 2016 2358
Podatki i opłaty w roku 2015 1843
Podatki i opłaty w roku 2014 1938
Podatki i opłaty w roku 2013 2156
Podatki i opłaty w roku 2012 2083
Podatek od środków transportowych 2229
Zwolnienia podatkowe 2651
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 620
2016 777
2015 1966
2014 1890
2012 2459
2013 1857
2011 2430
2010 2266
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3331
Oświadczenia majątkowe 347
Oświadczenia majątkowe 2018 209
Oświadczenia majątkowe 2017 4136
Oświadczenia majątkowe 2016 7475
Oświadczenia majątkowe 2015 6549
Oświadczenia majątkowe 2014 8757
Oświadczenia majątkowe 2012 7333
Oświadczenia majątkowe 2013 7196
Oświadczenia majątkowe 2011 6778
Oświadczenia majątkowe 2010 9483
Gospodarka nieruchomościami 394
Wykaz nieruchomości 63515
Przetargi nieruchomości 100474
Oferta inwestycyjna 8552
Wyniki przetargów 9425
Druki 2
Kontrole 3800
Kontrole zewnętrzne 2779
Kontrole wewnętrzne 3214
Kontrole jednostek 1981
Ochrona środowiska 6346
Decyzje środowiskowe 3773
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie od 24.05.2010 328
Plan gospodarki odpadami 3227
Program Ochrony Środowiska 5535
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława 1406
Azbest 4080
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 1765
WNIOSKI DO POBRANIA 3935
Utrzymanie czystości i porządku 1441
Ścieki 2880
Odpady komunalne 9713
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iława 1892
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 72
Wniosek 243
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń 113
Informacje dla mieszkaniców o odpadach 0
Strategie, raporty, opracowania 7272
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 8852
Zezwolenia 4644
Podatkowe 1184
Cywilnoprawne 1623
Organizacje pozarządowe 78140
Kluby Sportowe 10984
Wybory 4306
Wybory Samorządowe 4818
Wybory Prezydenta RP 2603
Wybory Parlamentarne 7262
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1468
Wybory Ławników 6233
Wybory do Izb Rolniczych 1044
Referenda ogólnokrajowe 1187
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 8410
Plany miejscowe 5462
Studium 2489
Podziały nieruchomości 2070
Numeracja nieruchomości 1448
Zabytki 1176
Darmowa Pomoc Prawna 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3463
Strona główna 10474
Instrukcja korzystania z BIP 3010
O Biuletynie 2782
Rejestr zmian 542839
Redakcja Biuletunu 3498
Instrukcja obsługi 2418
Pliki do pobrania 6859
Mapa serwisu 3133
Powiaty i gminy 3175
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 4837

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 111229
Ogłoszenia Wójta 20277
Komunikaty Wójta 8415
Inne ogłoszenia 12557
Zamówienia publiczne 212515
Informacje o naborze 252080
Aktualności 69238

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej