ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 97
Dane podstawowe 25749
Statut Gminy 7193
Regulamin organizacyjny 5868
Kierownictwo urzędu 5190
Wójt 6960
Zastępca Wójta/Sekretarz 3415
Skarbnik 3921
Struktura organizacyjna 4421
Referaty i stanowiska 357
Referat Społeczno – Organizacyjny – „SO” 9700
Referat Finansowo – Budżetowy – „FB” 2827
Referat Podatków i Opłat 2189
Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji 1825
Referat Techniczno-Inwestycyjny 2442
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych - 2657
Radca Prawny 2103
Kontakt 8039
Rady Sołeckie 1979
Rada Gminy 80
Skład Rady 12781
Komisje 3066
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 1600
Protokoły z obrad sesji 442
Kadencja 2014 - 2018 13645
Jednostki organizacyjne 402
Jednostki budżetowe 10802
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 11239
Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 11128
Szkoła Podstawowa w Gromotach 13721
Szkoła Podstawowa w Lasecznie 8866
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 12169
Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 14324
Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 2772
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 5610
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie 0
Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie 172
Zamówienia publiczne 85802
Zamówienia publiczne aktualne 218570
Zamówienia publiczne w toku 86557
Zamówienia publiczne archiwalne 123253
Wyniki zamówień publicznych 136415
Wyniki innych postępowa 4348
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 4549
Plan zamówień publicznych 4704
Ogłoszenia o naborze 123010
Ogłoszenia aktualne 5059
Ogłoszenia w toku 3896
Wyniki naboru 4909
Procedury załatwiania spraw 31189
Referaty 17016
Sprawy 20933
Akty prawne 8219
Uchwały Rady Gminy 450498
Zarządzenia Wójta 2018 3370
Zarządzenia Wójta 2017 36563
Zarządzenia Wójta 2016 49639
Zarządzenia Wójta 2015 52043
Zarządzenia Wójta 2014 54458
Zarządzenia Wójta 2013 65670
Zarządzenia Wójta 2011-2012 102952
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 2567
Budżet i finanse 54
Budżet 30430
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 8360
Opinie RIO 897
Dotyczące budżetu na 2018 r. 764
Dotyczące budżetu na 2017 r. 1556
Dotyczące budżetu na 2016 r. 2031
Dotyczące budżetu na 2015 r. 2437
Dotyczące budżetu na 2014 r. 2877
Dotyczące budżetu na 2013 r. 2291
Dotyczące budżetu na 2012 r. 2323
Dotyczące budżetu na 2011 r. 2018
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 1253
Budżet 2018 r. 352
Budżet 2017 r. 1223
Budżet 2016 r. 1031
Budżet 2015 r. 1401
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 633
2018 r. 126
2017 r. 1105
2016 r. 1274
2015 r. 2014
2014 r. 2581
2012 r. 4547
2013 r. 3249
2011 r. 3053
2010 r. 1791
Informacja o stanie mienia komunalnego 2598
Sprawozdania 0
2018 r. 207
2017 r. 2294
2016 r. 3399
2015 r. 4020
2014 r. 4169
2013 r. 4288
2012 r. 4751
2011 r. 1108
Podatki i opłaty 41
Informacje, deklaracje podatkowe 11490
Podatki i opłaty w roku 2018 1216
Podatki i opłaty w roku 2017 1662
Podatki i opłaty w roku 2016 2494
Podatki i opłaty w roku 2015 1985
Podatki i opłaty w roku 2014 2034
Podatki i opłaty w roku 2013 2258
Podatki i opłaty w roku 2012 2192
Podatek od środków transportowych 2335
Zwolnienia podatkowe 2784
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 620
2017 95
2016 920
2014 2022
2015 2175
2012 2584
2013 1972
2011 2588
2010 2410
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3496
Oświadczenia majątkowe 347
Oświadczenia majątkowe 2018 1094
Oświadczenia majątkowe 2017 4894
Oświadczenia majątkowe 2016 7855
Oświadczenia majątkowe 2015 6926
Oświadczenia majątkowe 2014 9165
Oświadczenia majątkowe 2012 7628
Oświadczenia majątkowe 2013 7459
Oświadczenia majątkowe 2011 7064
Oświadczenia majątkowe 2010 10094
Gospodarka nieruchomościami 394
Wykaz nieruchomości 69322
Przetargi nieruchomości 106113
Oferta inwestycyjna 8748
Wyniki przetargów 10163
Druki 144
Kontrole 3920
Kontrole zewnętrzne 2910
Kontrole wewnętrzne 3407
Kontrole jednostek 2100
Ochrona środowiska 6517
Decyzje środowiskowe 4005
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie od 24.05.2010 328
Plan gospodarki odpadami 3384
Program Ochrony Środowiska 5863
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława 1505
Azbest 4309
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 1885
WNIOSKI DO POBRANIA 4245
Utrzymanie czystości i porządku 1490
Ścieki 3214
Odpady komunalne 10560
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iława 2007
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 91
Wniosek 336
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń 171
Informacje dla mieszkaniców o odpadach 0
Strategie, raporty, opracowania 7571
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 9430
Zezwolenia 4798
Podatkowe 1230
Cywilnoprawne 1684
Organizacje pozarządowe 85041
Kluby Sportowe 11719
Wybory 4444
Wybory Samorządowe 5265
Wybory Prezydenta RP 2782
Wybory Parlamentarne 7812
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1573
Wybory Ławników 6695
Wybory do Izb Rolniczych 1094
Referenda ogólnokrajowe 1278
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 9042
Plany miejscowe 6249
Studium 2816
Podziały nieruchomości 2247
Numeracja nieruchomości 1598
Zabytki 1330
Darmowa Pomoc Prawna 0
RODO 89

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3579
Strona główna 10995
Instrukcja korzystania z BIP 3108
O Biuletynie 2875
Rejestr zmian 602118
Redakcja Biuletunu 3622
Instrukcja obsługi 2498
Pliki do pobrania 7051
Mapa serwisu 3249
Powiaty i gminy 3282
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 5251

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 119942
Ogłoszenia Wójta 22346
Komunikaty Wójta 8887
Inne ogłoszenia 13125
Zamówienia publiczne 228982
Informacje o naborze 262820
Aktualności 70453

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej