ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 97
Dane podstawowe 21170
Statut Gminy 4738
Regulamin organizacyjny 4250
Kierownictwo urzędu 4079
Wójt 5217
Zastępca Wójta/Sekretarz 2619
Skarbnik 2980
Struktura organizacyjna 3791
Referaty i stanowiska 357
Referat Społeczno – Organizacyjny – „SO” 7989
Referat Finansowo – Budżetowy – „FB” 2252
Referat Podatków i Opłat 1533
Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji 1470
Referat Techniczno-Inwestycyjny 1712
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych - 2032
Radca Prawny 1474
Kontakt 6593
Rady Sołeckie 732
Rada Gminy 80
Skład Rady 9634
Komisje 2068
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 531
Protokoły z obrad sesji 177
Kadencja 2014 - 2018 4480
Jednostki organizacyjne 402
Jednostki budżetowe 9462
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Franciszkowie 8123
Samorządowe Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich we Franciszkowie 10091
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Majora Heryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 8061
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gromotach 9982
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lasecznie 6454
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 8512
Samorządowe Gimnazjum w Ząbrowie 7997
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 9765
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 4377
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 703
Zamówienia publiczne 51297
Zamówienia publiczne aktualne 166375
Zamówienia publiczne w toku 54170
Zamówienia publiczne archiwalne 81802
Wyniki zamówień publicznych 84171
Wyniki innych postępowa 3449
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 2239
Plan zamówień publicznych 2359
Ogłoszenia o naborze 90095
Ogłoszenia aktualne 4357
Ogłoszenia w toku 3375
Wyniki naboru 4376
Procedury załatwiania spraw 26678
Referaty 12712
Sprawy 16853
Akty prawne 6963
Uchwały Rady Gminy 276750
Zarządzenia Wójta 2017 11521
Zarządzenia Wójta 2016 27735
Zarządzenia Wójta 2015 32016
Zarządzenia Wójta 2014 33694
Zarządzenia Wójta 2013 45016
Zarządzenia Wójta 2011-2012 65894
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 2001
Budżet i finanse 54
Budżet 22517
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 5900
Opinie RIO 897
Dotyczące budżetu na 2017 r. 646
Dotyczące budżetu na 2016 r. 1339
Dotyczące budżetu na 2015 r. 1571
Dotyczące budżetu na 2014 r. 1973
Dotyczące budżetu na 2013 r. 1657
Dotyczące budżetu na 2012 r. 1668
Dotyczące budżetu na 2011 r. 1311
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 1175
Budżet 2017 r. 423
Budżet 2016 r. 616
Budżet 2015 r. 842
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 633
2017 r. 293
2016 r. 700
2015 r. 1428
2014 r. 1808
2013 r. 2443
2012 r. 3227
2011 r. 2292
2010 r. 1250
Informacja o stanie mienia komunalnego 2042
Sprawozdania 0
2017 r. 429
2016 r. 1911
2015 r. 2571
2014 r. 2665
2013 r. 3099
2012 r. 3412
2011 r. 849
Podatki i opłaty 41
Informacje, deklaracje podatkowe 8936
Podatki i opłaty w roku 2017 871
Podatki i opłaty w roku 2016 1752
Podatki i opłaty w roku 2015 1377
Podatki i opłaty w roku 2014 1509
Podatki i opłaty w roku 2013 1717
Podatki i opłaty w roku 2012 1619
Podatek od środków transportowych 1789
Zwolnienia podatkowe 2020
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 620
2016 217
2015 1051
2014 1388
2012 2000
2013 1415
2011 1806
2010 1653
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2789
Oświadczenia majątkowe 347
Oświadczenia majątkowe 2017 1423
Oświadczenia majątkowe 2016 6093
Oświadczenia majątkowe 2015 5152
Oświadczenia majątkowe 2014 6940
Oświadczenia majątkowe 2012 6280
Oświadczenia majątkowe 2013 6103
Oświadczenia majątkowe 2011 5730
Oświadczenia majątkowe 2010 7059
Gospodarka nieruchomościami 394
Wykaz nieruchomości 47446
Przetargi nieruchomości 83399
Oferta inwestycyjna 7808
Wyniki przetargów 6505
Kontrole 3438
Kontrole zewnętrzne 2256
Kontrole wewnętrzne 2466
Kontrole jednostek 1467
Ochrona środowiska 5641
Decyzje środowiskowe 3072
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie od 24.05.2010 328
Plan gospodarki odpadami 2580
Program Ochrony Środowiska 4369
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława 926
Azbest 3195
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 1224
WNIOSKI DO POBRANIA 2752
Utrzymanie czystości i porządku 1223
Ścieki 1826
Odpady komunalne 6861
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iława 1394
Informacje dla mieszkaniców o odpadach 0
Strategie, raporty, opracowania 6379
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 6744
Zezwolenia 4174
Podatkowe 1002
Cywilnoprawne 1371
Organizacje pozarządowe 55746
Kluby Sportowe 8156
Wybory 3974
Wybory Samorządowe 3721
Wybory Prezydenta RP 1982
Wybory Parlamentarne 5354
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1143
Wybory Ławników 4663
Wybory do Izb Rolniczych 844
Referenda ogólnokrajowe 843
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 6297
Plany miejscowe 3581
Studium 1625
Podziały nieruchomości 1264
Numeracja nieruchomości 944
Zabytki 767

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 2969
Strona główna 8660
Instrukcja korzystania z BIP 2689
O Biuletynie 2426
Rejestr zmian 367613
Redakcja Biuletunu 3081
Instrukcja obsługi 2163
Pliki do pobrania 6270
Mapa serwisu 2706
Powiaty i gminy 2945
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 3248

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 82366
Ogłoszenia Wójta 13987
Komunikaty Wójta 6572
Inne ogłoszenia 10858
Zamówienia publiczne 163877
Informacje o naborze 217376
Aktualności 65934

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej