ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 97
Dane podstawowe 23704
Statut Gminy 6145
Regulamin organizacyjny 5274
Kierownictwo urzędu 4696
Wójt 6092
Zastępca Wójta/Sekretarz 3009
Skarbnik 3446
Struktura organizacyjna 4116
Referaty i stanowiska 357
Referat Społeczno – Organizacyjny – „SO” 8916
Referat Finansowo – Budżetowy – „FB” 2596
Referat Podatków i Opłat 1890
Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji 1675
Referat Techniczno-Inwestycyjny 2085
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych - 2397
Radca Prawny 1774
Kontakt 7393
Rady Sołeckie 1418
Rada Gminy 80
Skład Rady 11172
Komisje 2529
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 1068
Protokoły z obrad sesji 300
Kadencja 2014 - 2018 8794
Jednostki organizacyjne 402
Jednostki budżetowe 10127
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Franciszkowie 9374
Samorządowe Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich we Franciszkowie 11540
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Majora Heryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 9558
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gromotach 11649
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lasecznie 7578
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 10268
Samorządowe Gimnazjum w Ząbrowie 9370
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 12101
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 5011
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 1504
Zamówienia publiczne 67340
Zamówienia publiczne aktualne 191881
Zamówienia publiczne w toku 68827
Zamówienia publiczne archiwalne 100127
Wyniki zamówień publicznych 108366
Wyniki innych postępowa 3956
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 3489
Plan zamówień publicznych 3495
Ogłoszenia o naborze 106667
Ogłoszenia aktualne 4731
Ogłoszenia w toku 3648
Wyniki naboru 4673
Procedury załatwiania spraw 29235
Referaty 15249
Sprawy 19105
Akty prawne 7555
Uchwały Rady Gminy 362864
Zarządzenia Wójta 2018 322
Zarządzenia Wójta 2017 22993
Zarządzenia Wójta 2016 39919
Zarządzenia Wójta 2015 43071
Zarządzenia Wójta 2014 45113
Zarządzenia Wójta 2013 56604
Zarządzenia Wójta 2011-2012 84506
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 2319
Budżet i finanse 54
Budżet 26319
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 7208
Opinie RIO 897
Dotyczące budżetu na 2018 r. 264
Dotyczące budżetu na 2017 r. 1120
Dotyczące budżetu na 2016 r. 1694
Dotyczące budżetu na 2015 r. 2056
Dotyczące budżetu na 2014 r. 2454
Dotyczące budżetu na 2013 r. 1977
Dotyczące budżetu na 2012 r. 2007
Dotyczące budżetu na 2011 r. 1686
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 1212
Budżet 2018 r. 69
Budżet 2017 r. 800
Budżet 2016 r. 809
Budżet 2015 r. 1112
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 633
2017 r. 682
2016 r. 1000
2015 r. 1738
2014 r. 2199
2013 r. 2921
2012 r. 3912
2011 r. 2683
2010 r. 1498
Informacja o stanie mienia komunalnego 2343
Sprawozdania 0
2017 r. 1231
2016 r. 2679
2015 r. 3309
2014 r. 3395
2013 r. 3712
2012 r. 4063
2011 r. 977
Podatki i opłaty 41
Informacje, deklaracje podatkowe 10324
Podatki i opłaty w roku 2018 360
Podatki i opłaty w roku 2017 1297
Podatki i opłaty w roku 2016 2115
Podatki i opłaty w roku 2015 1663
Podatki i opłaty w roku 2014 1780
Podatki i opłaty w roku 2013 2022
Podatki i opłaty w roku 2012 1890
Podatek od środków transportowych 2060
Zwolnienia podatkowe 2392
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 620
2016 571
2015 1592
2014 1741
2012 2330
2013 1746
2011 2222
2010 2041
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3168
Oświadczenia majątkowe 347
Oświadczenia majątkowe 2017 3176
Oświadczenia majątkowe 2016 7040
Oświadczenia majątkowe 2015 6154
Oświadczenia majątkowe 2014 8248
Oświadczenia majątkowe 2012 6986
Oświadczenia majątkowe 2013 6900
Oświadczenia majątkowe 2011 6448
Oświadczenia majątkowe 2010 8633
Gospodarka nieruchomościami 394
Wykaz nieruchomości 57968
Przetargi nieruchomości 95162
Oferta inwestycyjna 8247
Wyniki przetargów 8490
Kontrole 3680
Kontrole zewnętrzne 2630
Kontrole wewnętrzne 2930
Kontrole jednostek 1737
Ochrona środowiska 6128
Decyzje środowiskowe 3567
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie od 24.05.2010 328
Plan gospodarki odpadami 3028
Program Ochrony Środowiska 5182
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława 1266
Azbest 3803
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 1620
WNIOSKI DO POBRANIA 3619
Utrzymanie czystości i porządku 1374
Ścieki 2442
Odpady komunalne 8821
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iława 1717
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 22
Wniosek 81
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń 52
Informacje dla mieszkaniców o odpadach 0
Strategie, raporty, opracowania 6988
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 8221
Zezwolenia 4511
Podatkowe 1127
Cywilnoprawne 1526
Organizacje pozarządowe 70562
Kluby Sportowe 10209
Wybory 4173
Wybory Samorządowe 4453
Wybory Prezydenta RP 2405
Wybory Parlamentarne 6570
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1366
Wybory Ławników 5687
Wybory do Izb Rolniczych 974
Referenda ogólnokrajowe 1073
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 7684
Plany miejscowe 4819
Studium 2253
Podziały nieruchomości 1789
Numeracja nieruchomości 1285
Zabytki 1051

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3309
Strona główna 9787
Instrukcja korzystania z BIP 2881
O Biuletynie 2637
Rejestr zmian 480160
Redakcja Biuletunu 3331
Instrukcja obsługi 2328
Pliki do pobrania 6662
Mapa serwisu 2996
Powiaty i gminy 3073
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 4219

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 101240
Ogłoszenia Wójta 18234
Komunikaty Wójta 7832
Inne ogłoszenia 11942
Zamówienia publiczne 196177
Informacje o naborze 241898
Aktualności 68133

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej