ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 97
Dane podstawowe 22370
Statut Gminy 5381
Regulamin organizacyjny 4728
Kierownictwo urzędu 4341
Wójt 5551
Zastępca Wójta/Sekretarz 2776
Skarbnik 3190
Struktura organizacyjna 3940
Referaty i stanowiska 357
Referat Społeczno – Organizacyjny – „SO” 8403
Referat Finansowo – Budżetowy – „FB” 2429
Referat Podatków i Opłat 1679
Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji 1583
Referat Techniczno-Inwestycyjny 1879
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych - 2199
Radca Prawny 1590
Kontakt 6938
Rady Sołeckie 1007
Rada Gminy 80
Skład Rady 10253
Komisje 2255
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 717
Protokoły z obrad sesji 225
Kadencja 2014 - 2018 6009
Jednostki organizacyjne 402
Jednostki budżetowe 9792
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Franciszkowie 8767
Samorządowe Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich we Franciszkowie 10804
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Majora Heryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 8847
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gromotach 10730
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lasecznie 6943
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 9343
Samorządowe Gimnazjum w Ząbrowie 8579
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 10791
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 4659
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 1010
Zamówienia publiczne 56990
Zamówienia publiczne aktualne 176602
Zamówienia publiczne w toku 59725
Zamówienia publiczne archiwalne 88175
Wyniki zamówień publicznych 91485
Wyniki innych postępowa 3672
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 2806
Plan zamówień publicznych 2829
Ogłoszenia o naborze 96611
Ogłoszenia aktualne 4523
Ogłoszenia w toku 3509
Wyniki naboru 4525
Procedury załatwiania spraw 27830
Referaty 13862
Sprawy 17841
Akty prawne 7235
Uchwały Rady Gminy 312052
Zarządzenia Wójta 2017 15788
Zarządzenia Wójta 2016 33055
Zarządzenia Wójta 2015 36889
Zarządzenia Wójta 2014 38500
Zarządzenia Wójta 2013 49802
Zarządzenia Wójta 2011-2012 72721
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 2137
Budżet i finanse 54
Budżet 23903
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 6459
Opinie RIO 897
Dotyczące budżetu na 2018 r. 24
Dotyczące budżetu na 2017 r. 828
Dotyczące budżetu na 2016 r. 1478
Dotyczące budżetu na 2015 r. 1774
Dotyczące budżetu na 2014 r. 2154
Dotyczące budżetu na 2013 r. 1797
Dotyczące budżetu na 2012 r. 1807
Dotyczące budżetu na 2011 r. 1462
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 1191
Budżet 2017 r. 582
Budżet 2016 r. 690
Budżet 2015 r. 966
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 633
2017 r. 445
2016 r. 840
2015 r. 1566
2014 r. 1993
2013 r. 2633
2012 r. 3515
2011 r. 2463
2010 r. 1355
Informacja o stanie mienia komunalnego 2166
Sprawozdania 0
2017 r. 702
2016 r. 2202
2015 r. 2858
2014 r. 2904
2013 r. 3318
2012 r. 3680
2011 r. 913
Podatki i opłaty 41
Informacje, deklaracje podatkowe 9520
Podatki i opłaty w roku 2017 1030
Podatki i opłaty w roku 2016 1899
Podatki i opłaty w roku 2015 1498
Podatki i opłaty w roku 2014 1628
Podatki i opłaty w roku 2013 1860
Podatki i opłaty w roku 2012 1736
Podatek od środków transportowych 1910
Zwolnienia podatkowe 2176
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 620
2016 344
2015 1281
2014 1546
2012 2158
2013 1556
2011 1973
2010 1825
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2923
Oświadczenia majątkowe 347
Oświadczenia majątkowe 2017 2246
Oświadczenia majątkowe 2016 6554
Oświadczenia majątkowe 2015 5629
Oświadczenia majątkowe 2014 7524
Oświadczenia majątkowe 2012 6605
Oświadczenia majątkowe 2013 6459
Oświadczenia majątkowe 2011 6042
Oświadczenia majątkowe 2010 7712
Gospodarka nieruchomościami 394
Wykaz nieruchomości 51559
Przetargi nieruchomości 88800
Oferta inwestycyjna 7965
Wyniki przetargów 7412
Kontrole 3530
Kontrole zewnętrzne 2430
Kontrole wewnętrzne 2654
Kontrole jednostek 1567
Ochrona środowiska 5871
Decyzje środowiskowe 3292
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie od 24.05.2010 328
Plan gospodarki odpadami 2802
Program Ochrony Środowiska 4706
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława 1075
Azbest 3473
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 1403
WNIOSKI DO POBRANIA 3139
Utrzymanie czystości i porządku 1292
Ścieki 2022
Odpady komunalne 7631
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iława 1526
Informacje dla mieszkaniców o odpadach 0
Strategie, raporty, opracowania 6696
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 7472
Zezwolenia 4311
Podatkowe 1062
Cywilnoprawne 1443
Organizacje pozarządowe 61559
Kluby Sportowe 9092
Wybory 4057
Wybory Samorządowe 4033
Wybory Prezydenta RP 2153
Wybory Parlamentarne 5813
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1237
Wybory Ławników 5065
Wybory do Izb Rolniczych 903
Referenda ogólnokrajowe 927
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 6889
Plany miejscowe 4112
Studium 1933
Podziały nieruchomości 1481
Numeracja nieruchomości 1087
Zabytki 923

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3144
Strona główna 9128
Instrukcja korzystania z BIP 2783
O Biuletynie 2507
Rejestr zmian 416004
Redakcja Biuletunu 3193
Instrukcja obsługi 2230
Pliki do pobrania 6433
Mapa serwisu 2855
Powiaty i gminy 2997
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 3681

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 91344
Ogłoszenia Wójta 15241
Komunikaty Wójta 7082
Inne ogłoszenia 11314
Zamówienia publiczne 174855
Informacje o naborze 227199
Aktualności 66935

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej