Statystyka - Urząd Gminy w Iławie
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 97
Dane podstawowe 26411
Statut Gminy 7592
Regulamin organizacyjny 6089
Kierownictwo urzędu 5385
Wójt 7277
Zastępca Wójta/Sekretarz 3581
Skarbnik 4055
Struktura organizacyjna 4505
Referaty i stanowiska 357
Referat Społeczno – Organizacyjny – „SO” 9997
Referat Finansowo – Budżetowy – „FB” 2881
Referat Podatków i Opłat 2264
Referacie Rozwoju Lokalnego i Promocji 1871
Referat Techniczno-Inwestycyjny 2531
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych - 2742
Radca Prawny 2184
Kontakt 8307
Rady Sołeckie 2200
Rada Gminy 80
Skład Rady 13389
Komisje 3232
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 1810
Protokoły z obrad sesji 476
Kadencja 2014 - 2018 15262
Jednostki organizacyjne 402
Jednostki budżetowe 10982
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 11822
Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 11622
Szkoła Podstawowa w Gromotach 14379
Szkoła Podstawowa w Lasecznie 9346
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 12824
Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 15056
Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 3166
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 5828
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie 0
Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie 235
Zamówienia publiczne 94431
Zamówienia publiczne aktualne 230311
Zamówienia publiczne w toku 94549
Zamówienia publiczne archiwalne 133233
Wyniki zamówień publicznych 146835
Wyniki innych postępowa 4476
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 5007
Plan zamówień publicznych 5252
Ogłoszenia o naborze 130230
Ogłoszenia aktualne 5158
Ogłoszenia w toku 3963
Wyniki naboru 4991
Procedury załatwiania spraw 32015
Referaty 17793
Sprawy 21779
Akty prawne 8380
Uchwały Rady Gminy 488257
Zarządzenia Wójta 2018 5346
Zarządzenia Wójta 2017 41186
Zarządzenia Wójta 2016 52771
Zarządzenia Wójta 2015 54824
Zarządzenia Wójta 2014 57175
Zarządzenia Wójta 2013 68338
Zarządzenia Wójta 2011-2012 108186
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 2652
Budżet i finanse 54
Budżet 31712
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 8768
Opinie RIO 897
Dotyczące budżetu na 2018 r. 864
Dotyczące budżetu na 2017 r. 1712
Dotyczące budżetu na 2016 r. 2159
Dotyczące budżetu na 2015 r. 2579
Dotyczące budżetu na 2014 r. 2987
Dotyczące budżetu na 2013 r. 2429
Dotyczące budżetu na 2012 r. 2411
Dotyczące budżetu na 2011 r. 2104
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 1284
Budżet 2018 r. 432
Budżet 2017 r. 1327
Budżet 2016 r. 1120
Budżet 2015 r. 1478
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 633
2018 r. 225
2017 r. 1223
2016 r. 1375
2015 r. 2082
2014 r. 2712
2012 r. 4698
2013 r. 3371
2011 r. 3159
2010 r. 1870
Informacja o stanie mienia komunalnego 2705
Sprawozdania 0
2018 r. 382
2017 r. 2659
2016 r. 3776
2015 r. 4298
2014 r. 4400
2013 r. 4461
2012 r. 4981
2011 r. 1136
Podatki i opłaty 41
Informacje, deklaracje podatkowe 11802
Podatki i opłaty w roku 2018 1396
Podatki i opłaty w roku 2017 1810
Podatki i opłaty w roku 2016 2607
Podatki i opłaty w roku 2015 2093
Podatki i opłaty w roku 2014 2136
Podatki i opłaty w roku 2013 2384
Podatki i opłaty w roku 2012 2265
Podatek od środków transportowych 2442
Zwolnienia podatkowe 2926
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 620
2017 185
2016 1012
2014 2096
2015 2326
2012 2695
2013 2053
2011 2724
2010 2538
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 3642
Oświadczenia majątkowe 347
Oświadczenia majątkowe 2018 1848
Oświadczenia majątkowe 2017 5307
Oświadczenia majątkowe 2016 8216
Oświadczenia majątkowe 2015 7216
Oświadczenia majątkowe 2014 9472
Oświadczenia majątkowe 2012 7880
Oświadczenia majątkowe 2013 7732
Oświadczenia majątkowe 2011 7272
Oświadczenia majątkowe 2010 10501
Gospodarka nieruchomościami 394
Wykaz nieruchomości 73317
Przetargi nieruchomości 110491
Oferta inwestycyjna 8889
Wyniki przetargów 10630
Druki 246
Kontrole 4004
Kontrole zewnętrzne 3041
Kontrole wewnętrzne 3585
Kontrole jednostek 2178
Ochrona środowiska 6633
Decyzje środowiskowe 4169
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie od 24.05.2010 328
Plan gospodarki odpadami 3532
Program Ochrony Środowiska 6107
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iława 1611
Azbest 4563
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 1976
WNIOSKI DO POBRANIA 4618
Utrzymanie czystości i porządku 1536
Ścieki 3431
Odpady komunalne 11103
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iława 2071
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 116
Wniosek 423
Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń 224
Informacje dla mieszkaniców o odpadach 0
Strategie, raporty, opracowania 7815
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 9906
Zezwolenia 4901
Podatkowe 1288
Cywilnoprawne 1742
Organizacje pozarządowe 90638
Kluby Sportowe 12438
Wybory 4513
Wybory Samorządowe 5549
Wybory Prezydenta RP 2919
Wybory Parlamentarne 8163
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1638
Wybory Ławników 7023
Wybory do Izb Rolniczych 1139
Referenda ogólnokrajowe 1370
GOSPODARKA PRZESTRZENNA 9496
Plany miejscowe 6839
Studium 3104
Podziały nieruchomości 2425
Numeracja nieruchomości 1713
Zabytki 1465
Darmowa Pomoc Prawna 0
RODO 284

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 3654
Strona główna 11405
Instrukcja korzystania z BIP 3161
O Biuletynie 2926
Rejestr zmian 659769
Redakcja Biuletunu 3726
Instrukcja obsługi 2548
Pliki do pobrania 7176
Mapa serwisu 3341
Powiaty i gminy 3339
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 5512

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 125911
Ogłoszenia Wójta 23847
Komunikaty Wójta 9258
Inne ogłoszenia 13512
Zamówienia publiczne 242574
Informacje o naborze 272028
Aktualności 71300

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej