Inspektora ds. księgowości budżetowej - Szczegóły ogłoszenia - Urząd Gminy w Iławie
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: SO.210.34.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektora ds. księgowości budżetowej

Miejsce pracy: 14-200 Iława ul. Gen. Wł. Andersa 2A

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Budżetu i Finansów

Data udostępnienia: 2017-11-28

Ogłoszono dnia: 2017-11-28 przez Aleksandra Pesta

Termin składania dokumentów: 2017-12-08 15:15:00

Nr ogłoszenia: SO.210.34.2017

Zlecający: Gmina Iława

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne),
 2. 3 - letnie doświadczenie w zakresie księgowości,
 3. znajomość przepisów z zakresu:
              a) ustawy o finansach publicznych,
              b) ustawy o rachunkowości,
              c) ustawy o podatku od towarów i usług,
              d) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
              e) ustawy podatku dochodowego od osób fizycznych,
        4. znajomość problematyki związanej z rozliczaniem podatku VAT,
        5. znajomość zagadnień płacowych oraz sprawozdawczości statystycznej,
        6. posiadanie obywatelstwa polskiego,
        7. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
        8. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość zasad klasyfikacji budżetowej oraz sprawozdawczości budżetowej,
 2. znajomość programów komputerowych w zakresie księgowości budżetowej, programu „Płatnik”, programu płacowego,
 3. umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi – środowisko Windows XP, Word, Excel,
 4. umiejętność organizacji pracy, terminowość, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, ciągłe samodoskonalenie.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie całokształtu spraw płacowych pracowników urzędu, pracowników zatrudnianych na umowę zlecenie, umowę o dzieło, diet radnych i sołtysów, itp.,
 2. prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczaniem podatku VAT (w tym wystawianie faktur),
 3. wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonego.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. oryginał kwestionariusza osobowego,
 4. kserokopie świadectw pracy,
 5. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
 7. posiadane referencje,
 8. oświadczenie o niekaralności,
 9. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 10. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-12-08 15:15:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Iławie,
14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, pokój 212 (sekretariat) w godzinach 7.15-15.15,  pocztą elektroniczną na adres: gmina@gmina-ilawa.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. księgowości budżetowej”  w terminie do dnia  8 grudnia 2017 roku.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni  indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.
c. Miejsce:
Urzęd Gminy w Iławie, 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2A

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.gmina-ilawa.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.
Po ogłoszeniu informacji o wyniku naboru dokumenty aplikacyjne proszę odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, pokój 213 .
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. pracownikach samorządowych¹’ (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 902) oraz własnoręcznie podpisane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Iławie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Pesta Data wytworzenia informacji: 2017-11-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Pesta Data wprowadzenia do BIP 2017-11-28 17:05:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-11-28 17:06:09
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-01 14:13:23
Artykuł był wyświetlony: 1625 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu