ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stosownie do treści art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, reprezentujący Gminę Iława z siedzibą w Iławie
ul. Andersa 2A, niniejszym informuje i podaje do publicznej wiadomości następujące informacje o udzielonym zamówieniu:
1. Nazwę (firmę) i adres siedziby Zamawiającego:
Gmina Iława, ul. Andersa 2A, 14-200 Iława
2. Datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną:
Umowę zawarto w dniu 18 listopada 2022 r. / za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez złożenie pod umową kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osoby reprezentujące Gminę.
3. Opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;
• Przedmiotem umowy jest zakup przez Gminę w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych w Gminie Iława węgla w ilości 600 Ton w tym:
Orzech- 200 ton
Groszek- 400 ton
• Przedmiotem umowy jest realizacja usługi polegającej na transporcie, dystrybucji oraz sprzedaży i wydawaniu węgla zakupionego przez Gminę Iława po cenach preferencyjnych, ustalonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236)
4. Cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia:
1 500,00 ZŁ (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) za tonę
5. Wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych
• Odstępstwo od stosowania przepisów o zamówieniach publicznych ma charakter wyjątkowy, uzasadniony obecnymi okolicznościami związanymi z kryzysem energetycznym.
• Odstępstwo od stosowania przepisów o zamówieniach publicznych miało charakter wyjątkowy, gdyż chodziło o sprawną i zgodną z oczekiwaniami gospodarstw domowych sprzedaż paliwa stałego w myśl w/w Ustawy, stąd też podmiot został wybrany zgodnie
z wynikiem przeprowadzonych na gruncie Kodeksu cywilnego negocjacji.
6. Nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa
• PGE paliwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków.
• Spółdzielnia Rolniczo-Usługowo-Handlowa w Iławie z siedzibą w Rudzienicach, ul. Słoneczna 3, 14-204 Rudzienice.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Brach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-28 13:53:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Zernow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-28 13:53:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Zernow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-28 13:55:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
699 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »