ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Instrukcja korzystania z BIP

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Prowadzony jest na podstawie następujących przepisów prawa:
  • Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176),
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68), innych przepisów na podstawie których Urząd Gminy w Iławie realizuje swoje zadania.
Treści i załączniki uchwał opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej dostępne są do obejrzenia lub pobrania w formacie PDF, Word, bądź Excel. Do przeglądania tych dokumentów niezbędne są bezpłatne programy AcrobatReaderLibreOffice.
 
Logo BIP - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, zobowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.
 
Herb Urzędu Gminy w Iławie - pozwala przejść do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Iławie.
Wyszukiwarka – tutaj można wyszukać, poprzez wpisanie odpowiedniej frazy, dokumenty opublikowane w BIP-ie.
 
 
MENU NAJNOWSZE INFORMACJE
 
Tablica ogłoszeń - w tej zakładce znajdują się różnego rodzaju ogłoszenia, obwieszczenia i informacje Wójta dotyczące spraw związanych z działalnością  Urzędu.
 
Informacje o naborze - zestawienie aktualnych ogłoszeń o naborze do pracy, a także ogłoszeń w ramach których następuje weryfikacja kandydatów, bądź postępowanie jest zakończone. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie ogłoszeń o naborze po dacie ogłoszenia, terminie złożenia dokumentów, nazwie komórki organizacyjnej, stanowisku, bądź statusie.
 
Aktualności – w tej zakładce znajduje się lista ostatnio dodanych artykułów  na portalu Biuletynu Informacji Publicznej.
 
 
MENU PRZEDMIOTOWE
 
Urząd Gminy – w tym miejscu znajdziesz informacje o: referatach i stanowiskach istniejących w urzędzie, wykazie  telefonów, regulaminie organizacyjnym jednostki, strukturze organizacyjnej oraz o danych kontaktowych.
 
Rada Gminy – w tym miejscu można znaleźć informacje na temat Rady Gminy, w tym jej kompetencjach i zadaniach,  składzie osobowym rady i komisji na bieżącą kadencję. Zamieszczone są tu również protokoły i nagrania z sesji, zawiadomienia i raport o stanie gminy .
 
Jednostki organizacyjne – tu znajdziesz informacje o podległych jednostkach organizacyjnych. Link  zawiera wykaz jednostek oraz dodatkowe informacje w tym o: statucie, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach,  mieniu, kierownictwie i jego kompetencjach, sposobie przyjmowania i załatwiania spraw.
 
Zamówienia Publiczne – zestawienie aktualnych ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych, także zamówień w toku, zakończonych oraz archiwalnych. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie zamówień publicznych po numerze zamówienia, trybach realizacji zamówienia, rodzajach zamówień, dacie ogłoszenia, terminie składania ofert, tytule oraz statusie.
 
Ogłoszenia o naborze - zestawienie aktualnych ogłoszeń o naborze do pracy, a także ogłoszeń w ramach których następuje weryfikacja kandydatów, bądź postępowanie jest zakończone. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia wyszukiwanie ogłoszeń o naborze po dacie ogłoszenia, terminie złożenia dokumentów, nazwie komórki organizacyjnej, stanowisku, bądź statusie.
 
Procedury załatwiania spraw – tutaj dowiesz się jakie sprawy, w jaki sposób i gdzie załatwisz w Urzędzie Gminy w Iławie. 
 
Akty prawne – zakładka zawiera katalog uchwał przyjętych przez Radę Gminy oraz zarządzeń podpisanych przez Wójta Gminy Iława. Zainstalowana w tym miejscu wyszukiwarka umożliwia szybkie dotarcie do konkretnych aktów prawnych poprzez określenie grupy tematycznej, daty podjęcia uchwały, numeru aktu, tytułu, bądź statusu.
 
Budżet i finanse – w tym miejscu znajdują się informacje dotyczące budżetu i jego zmian, wieloletniej prognozy finansowej, informacji o stanie mienia Gminy Iława,  a także sprawozdania z wykonaniu budżetu.
 
Podatki i opłaty – zakładka zawiera informację o podatkach lokalnych i ich stawkach, wzorach deklaracji, wykazie ulg i zwolnień jakie udzielono podatnikom.
 
Oświadczenia majątkowe – znajduje się tu zbiór oświadczeń majątkowych Radnych Gminy Iława, kierownictwa Urzędu Gminy w Iławie, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Wójta oraz dyrektorów i kierowników podległych jednostek organizacyjnych.
 
Gospodarka nieruchomościami – w tym miejscu znajdują się wszelkie ogłoszenia dotyczące sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy, ofertach inwestycyjnych i drukach.
 
Kontrole – tutaj znajdziesz informacje o przeprowadzonych kontrolach zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.
 
Ochrona Środowiska – w tym miejscu umieszczone są programy, strategie, raporty, wykazy i inne dane dotyczące ochrony środowiska na terenie gminy.
 
Strategie, raporty, opracowania – w tym miejscu zawarte są strategie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy
 
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy – tutaj zawarte są rejestry wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
Organizacje pozarządowe – zakładka zawiera informacje o konkursach dla organizacji pozarządowych oraz programy współpracy.
 
Kluby sportowe – tutaj zawarte są otwarte konkursy ofert dla klubów sportowych.
 
Wybory – w tym miejscu można znaleźć informacje o przeprowadzanych wyborach, zarówno samorządowych jak i państwowych. Oprócz tego znajduje się tam informacje o referendach i wyborach do Izb Rolniczych i wyborach ławników.
 
Gospodarka przestrzenna – w tej zakładce znajdują się plany miejscowe, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, informacje dot. numeracji nieruchomości oraz zabytków.
 
Edukacja – kategoria zawiera informacje dot. oświaty.
 
Darmowa pomoc prawna – link do informacji Starostwa Powiatowego w Iławie dot. darmowej pomocy prawnej.
 
RODO – zakładka zawiera klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych.
 
Petycje – zakładka zawierająca odpowiedzi na złożone petycje.
 
Dostępność – tutaj zawarte są wszystkie informacje dot. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 
 
MENU TECHNICNE
 
Strona główna – odnośnik do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Iławie.
 
Wyszukiwarka – tutaj można wyszukać, poprzez wpisanie odpowiedniej frazy, dokumenty opublikowane w BIP-ie.
 
Statystyka – zakładka zawiera statystyki dot. liczby odwiedzin poszczególnych pozycji menu.
 
Instrukcja korzystania z BIP - tutaj znajduje się powyższa instrukcja.
 
Rejestr zmian – każda zmiana treści na stronie zostanie odnotowana w Rejestrze zmian. Tutaj można więc sprawdzić każdą zmianę  dokonaną w treści w każdej informacji czy ogłoszeniu.
 
Redakcja Biuletynu – tutaj znajdują się dane redakcji nadzorującej funkcjonowanie BIP-u oraz lista wszystkich redaktorów.
 
Mapa serwisu – tutaj znajduje się mapa strony Biuletynu Informacji Publicznej. Wyszczególnione są tu wszystkie zakładki i podzakładki znajdujące się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 
Urząd Marszałkowski – link do Biuletynu Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
 
Deklaracja dostępności – tutaj znajduje się deklaracja dostępności dla strony podmiotowej BIP.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Zernow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-17 09:52:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Zernow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-17 09:53:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Zernow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-27 13:17:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1997 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »