ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zwrot podatku akcyzowego w 2023 r.

Informacja ogłoszona dnia 2023-01-12 13:40:43 przez Paweł Zernow, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 
 1. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 846);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).
 1. Organ wydający decyzję:
 • Wójt Gminy Iława
 1. Miejsce złożenia dokumentów:
 • Urząd Gminy w Iławie - biuro podawcze (parter budynku) w godz. 7:15-15:15
 1. Wymagane dokumenty:

  a) wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami:
 • faktury VAT lub ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
 • formularz o pomocy publicznej;
 • w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze gospodarskich zwierząt oznakowanych.
 1. Dokumenty do wglądu:
 • Umowy dzierżawy w przypadku osób będących posiadaczem zależnym gruntów;
 • Inne: na żądanie organu w trakcie postępowania.
 1. Termin załatwiania sprawy:
 • Składanie wniosków od 1 do ostatniego dnia lutego lub od 1 do 31 sierpnia danego roku;
 • Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku;
 • Wypłata zwrotu podatku akcyzowego w przypadku wniosków złożonych w lutym nastąpi w dniach od 1 do 30 kwietnia, w przypadku wniosków złożonych w sierpniu wypłata nastąpi w dniach od 1 do 31 października na rachunek bankowy wnioskodawcy lub w kasie urzędu.
 1. Opłaty:
 • Opłata 17,00 zł w przypadku wyznaczenia pełnomocnika do złożenia wniosku
 1. Tryb odwołania:
 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Iława w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 
 1. Uwagi:
 • Zwrot podatku przysługuje z tytułu posiadania gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Iława;
 • W przypadku gdy grunty stanowią współwłasność zwrot podatku przysługuje temu współwłaścicielowi, w stosunku do którego pozostali współwłaściciele wyrazili pisemną zgodę we wniosku (nie dotyczy współmałżonków);
 • Limit zwrotu podatku w 2023 roku wynosi 110,00 zł na 1 ha użytków rolnych (1,20 zł / 1 litr) oraz 40,00 zł za 1 sztukę średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
 1. Komórka organizacyjna udzielająca informacji merytorycznych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego:
 • Referat Budżetu, Finansów i Podatków - pokój nr 209
    W celu wstępnej weryfikacji wniosku należy zgłosić się do pokoju 209
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marlena Baranowicz-Rak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-12 13:28:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Zernow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-12 13:40:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Zernow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-06 08:08:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
346 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony