ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wójt

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wójt Gminy Iława

Akapit nr 1 - brak tytułu

Funkcję Wójta sprawuje mgr inż. Krzysztof Harmaciński
Tel: 89 6492418
 
Zadania Wójta 
 1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt; wykonuje on uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz zapewnia warunki do praworządnego i efektywnego funkcjonowania Urzędu.
 2. Pracą Urzędu kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza.
 3. Wójt jako organ wykonawczy Gminy oraz jako kierownik Urzędu wykonuje zadania wynikające z przepisów prawa, w tym uchwał i wytycznych Rady.
 4. Wójt w szczególności:
  1. kieruje bieżącymi sprawami Gminy,
  2. zapewnia opracowanie projektów uchwał Rady, a zwłaszcza budżetu Gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów i programów społecznych, gospodarczych i innych niezbędnych materiałów,
  3. zapewnia wykonanie uchwał Rady,
  4. organizuje konsultacje społeczne w istotnych dla Gminy sprawach,
  5. zapewnia właściwe administrowanie mieniem komunalnym,
  6. reprezentuje Gminę na zewnątrz,
  7. nadzoruje realizację budżetu Gminy,
  8. zapewnia wykonanie zadań własnych i zleconych,
  9. zapewnia warunki organizacyjno – prawne oraz materialno – techniczne działania Urzędu oraz funkcjonowania Rady i jej organów,
  10. realizuje właściwą politykę kadrową w Urzędzie zapewniającą skuteczne wykonywanie zadań przez Urząd,
  11. zapewnia terminowe załatwianie spraw w Urzędzie w tym, skarg i wniosków zgłaszanych przez Obywateli; przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków,
  12. utrzymuje stałą więź z członkami wspólnoty samorządowej, jaką stanowią mieszkańcy Gminy,
  13. nadzoruje działalność poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,
  14. zapewnia realizację uprawnień obywateli dotyczących dostępu do informacji publicznej,
  15. zapewnia ochronę informacji niejawnych przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych w Urzędzie,
  16. wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych w sprawach zakresu administracji publicznej,
  17. wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  18. zapewnia warunki organizacyjno – prawne i materialno – techniczne niezbędne do właściwego funkcjonowania organów sołectw,
  19. współdziała z organami sołectw w wykonywaniu przez nie zadań, w tym zadań z zakresu administracji publicznej (m. in. poboru należności podatkowych),
  20. wykonuje funkcje szefa Obrony Cywilnej Gminy,
  21. wykonuje inne zadania zastrzeżone przepisami prawa do kompetencji Wójta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-22 16:54:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-22 16:54:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Zernow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-10 09:03:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7930 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »