ˆ

Zarządzenia Wójta 2022

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020 - 2022" oraz podejmowania wszystkich niezbędnych czynności związanych z obsługą tego Programu
Nr aktu prawnego
43/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
42/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie
Nr aktu prawnego
41/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 oraz podejmowania wszystkich niezbędnych czynności związanych z obsługą tego Programu.
Nr aktu prawnego
40/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do realizacji projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020" (tytuł projektu "Zapewnienie wysokiej jakości usług indywidualnego transportu osobom z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności z terenu Gminy Iława„)
Nr aktu prawnego
39/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-04-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmiany treści Zarządzenia Nr 37/2022 Wójta Gminy Iława z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie
Nr aktu prawnego
38/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-04-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie
Nr aktu prawnego
37/2022
Status
Zmieniony
Lp: 38
Data podjęcia
2022-04-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do składania w imieniu Grantobiorcy sprawozdań częściowych i sprawozdania końcowego w związku z realizacją projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
Nr aktu prawnego
36/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
35/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie Pani Ewy Guść - pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
34/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji