ˆ

Zarządzenia Wójta 2022

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie Pani Iwony Balcerzak - pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
33/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie Pani Agnieszki Murawskiej - pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
Nr aktu prawnego
32/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie Pani Wandy Szyjka - pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
31/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie Pani Katarzyny Szylakowskiej - pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
30/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie Pani Dominiki Malewicz - pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
29/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie Pani Katarzyny Palamar - pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Nr aktu prawnego
28/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie Pani Doroty Olszewskiej - pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Nr aktu prawnego
27/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
Nr aktu prawnego
26/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iława za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
25/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 oraz podejmowania wszystkich niezbędnych czynności związanych z obsługą tego Programu.
Nr aktu prawnego
24/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji