ˆ

Zarządzenia Wójta 2022

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie – na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie – do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego
Nr aktu prawnego
8/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie – na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie – do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego
Nr aktu prawnego
7/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie – na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie – do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego
Nr aktu prawnego
6/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie – na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie – do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego
Nr aktu prawnego
5/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie – na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie – do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego
Nr aktu prawnego
4/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie – na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie – do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
Nr aktu prawnego
3/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
Nr aktu prawnego
2/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Nr aktu prawnego
1/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji