ˆ

Zarządzenia Wójta 2022

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gminnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym.
Nr aktu prawnego
89/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
88/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie projektu budżetu Gminy Iława na rok 2023
Nr aktu prawnego
87/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2023 - 2032
Nr aktu prawnego
86/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
85/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Iława z tytułu niedopłaty za ogrzewanie mieszkania komunalnego.
Nr aktu prawnego
84/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zwołania w sołectwie Rudzienice zebrania wyborczego
Nr aktu prawnego
83/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
82/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nauczycielom nagrody Wójta Gminy Iława
Nr aktu prawnego
81/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna
Nr aktu prawnego
80/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji