ˆ

Zarządzenia Wójta od 2022 r.

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym
Nr aktu prawnego
98/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2023
Nr aktu prawnego
97/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsca, w którym dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu w czasie imprez na otwartym powietrzu na terenie obiektu sportowego na działce nr 92/10 w Radomku, gminie Iława
Nr aktu prawnego
96/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-08-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu w Rachunku Bieżącym, zaciągniętego przez gminną osobę prawną tj. Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym
Nr aktu prawnego
95/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-08-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gromotach w czasie jego nieobecności.
Nr aktu prawnego
94/202
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-08-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej uprawnionej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych ogłaszanych przez Gminę Iława przy zachowaniu trybu i zasad przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605).
Nr aktu prawnego
93/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania składu osobowego Komisji uprawnionej do udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji celowej z budżetu Gminy Iława na zadania związane z ochroną powietrza na terenie Gminy Iława
Nr aktu prawnego
92/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
91/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
90/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
89/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
88/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
87/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzania kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iława
Nr aktu prawnego
86/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2023
Nr aktu prawnego
85/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty adiacenckiej określonej w decyzji Wójta Gminy Iława nr TIZ.6725.3.2023 z dnia 8 maja 2023 r.
Nr aktu prawnego
84/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji