ˆ

Zarządzenia Wójta 2022

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
65/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty planistycznej określonej w decyzji Wójta Gminy Iława nr RLP.6725.1.29.2021 z dnia 24 września 2021 r. uzupełnionej postanowieniem tut. organu z dnia 18 października 2021 r.
Nr aktu prawnego
64/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz określenia wysokości odpłatności za pracę ekspertów
Nr aktu prawnego
62/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zwołania w sołectwie Stradomno zebrania wyborczego
Nr aktu prawnego
61/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zwołania w sołectwie Stradomno zebrania wyborczego
Nr aktu prawnego
60/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gminnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym
Nr aktu prawnego
59/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie
Nr aktu prawnego
58/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
57/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do dokonywania weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia przy przyznawaniu świadczeń pieniężnych na podstawie wniosku podmiotów, w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
Nr aktu prawnego
56/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do dokonywania weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia przy przyznawaniu świadczeń pieniężnych na podstawie wniosku podmiotów, w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodarstwo domowe z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy
Nr aktu prawnego
55/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji