ˆ

Zarządzenia Wójta od 2022 r.

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-03-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iława za 2022 rok
Nr aktu prawnego
44/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Wdrożeniowego ds. przygotowania i wdrażania projektu pn. „CANAL VELO – budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego”.
Nr aktu prawnego
43/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do zawierania w imieniu Gminy Iława porozumień, których przedmiotem jest udzielenie schronienia osobom bezdomnym
Nr aktu prawnego
42/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach o refundację podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
Nr aktu prawnego
41/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach o refundację podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
Nr aktu prawnego
40/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Iława.
Nr aktu prawnego
39/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie – Pani Agnieszce Murawskiej upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” a także wydawania w tych sprawach decyzji
Nr aktu prawnego
38/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
Nr aktu prawnego
37/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
Nr aktu prawnego
36/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie – Pani Agnieszce Murawskiej upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji w moim imieniu dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Nr aktu prawnego
35/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji