ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1391
Data podjęcia
2011-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Rudzienice, gmina Iława
Nr aktu prawnego
V/45/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1392
Data podjęcia
2011-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Siemiany, gmina Iława.
Nr aktu prawnego
V/44/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1393
Data podjęcia
2011-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o nieodpłatne nabycie przez Gminę Iława do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Gałdowo.
Nr aktu prawnego
V/43/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1394
Data podjęcia
2011-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym położonej w obrębie geodezyjnym Rudzienice, gmina Iława.
Nr aktu prawnego
V/42/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1395
Data podjęcia
2011-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Iława na lata 2011 – 2015”.
Nr aktu prawnego
V/41/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1396
Data podjęcia
2011-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/13/2011 Rady Gminy Iława z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na 2011 rok
Nr aktu prawnego
V/40/2011
Status
Zmieniony
Lp: 1397
Data podjęcia
2011-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2011 Rady Gminy Iława z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2021
Nr aktu prawnego
V/39/2011
Status
Zmieniony
Lp: 1398
Data podjęcia
2011-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
Nr aktu prawnego
IV/38/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 1399
Data podjęcia
2011-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania oraz rozliczania dotacji celowej przyznawanej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest powstałych przy likwidacji pokryć dachowych z budynków mieszkalnych położonych na terenie gminy Iława
Nr aktu prawnego
IV/37/2011
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1400
Data podjęcia
2011-03-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miejską Iława a Gminą Wiejską Iława w sprawie powierzenia zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej).
Nr aktu prawnego
IV/36/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji