ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2024-06-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia w 2024 roku kredytu długoterminowego
Nr aktu prawnego
45/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2024-06-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Iława nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
44/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2024-06-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna
Nr aktu prawnego
43/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2024-06-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2024
Nr aktu prawnego
42/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2024-06-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Pani Nikoli Cichockiej - Podinspektora ds. budownictwa i utrzymania mienia komunalnego Urzędu Gminy w Iławie do wprowadzenia danych i informacji do ewidencji z deklaracji dotyczących źródła ciepła i źródeł spalania paliw do elektronicznego systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Nr aktu prawnego
41/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2024-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Pana Andrzeja Kozania - Kierownika Referatu Techniczno-Inwestycyjnego i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy w Iławie do wprowadzenia danych i informacji do ewidencji z deklaracji dotyczących źródła ciepła i źródeł spalania paliw do elektronicznego systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
Nr aktu prawnego
40/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2024-05-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2024
Nr aktu prawnego
39/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2024-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wytypowania przedstawicieli do reprezentowania Gminy Iława w Zgromadzeniu Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego.
Nr aktu prawnego
II/13/24
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2024-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wytypowania przedstawicieli do reprezentowania Gminy Iława w Zgromadzeniu Związku Gmin „Jeziorak”
Nr aktu prawnego
II/12/24
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2024-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wytypowania przedstawicieli do reprezentowania Gminy Iława w Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"
Nr aktu prawnego
II/11/24
Status
Obowiązujący
Lp: 31
Data podjęcia
2024-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Iława Pana Krzysztofa Harmacińskiego
Nr aktu prawnego
II/10/24
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2024-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/566/23 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2024
Nr aktu prawnego
II/9/24
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2024-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/565/23 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2024- 2035
Nr aktu prawnego
II/8/24
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2024-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Iława za 2023 rok
Nr aktu prawnego
II/7/24
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2024-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iława wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iława za 2023 rok
Nr aktu prawnego
II/6/24
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2024-05-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Iława wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
II/5/24
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2024-05-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zwołania w Gminie Iława zebrań wyborczych w celu dokonania wyboru sołtysów i członków rad sołeckich w kadencji 2024-2029
Nr aktu prawnego
38/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2024-05-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Seniorów Gminy Iława
Nr aktu prawnego
37/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2024-05-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Iława.
Nr aktu prawnego
36/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2024-05-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Gałdowie w czasie jego nieobecności.
Nr aktu prawnego
35/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji