ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gminnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym.
Nr aktu prawnego
89/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-11-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
88/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/339/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLVIII/434/22
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/338/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2022- 2028
Nr aktu prawnego
XLVIII/433/22
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie projektu budżetu Gminy Iława na rok 2023
Nr aktu prawnego
87/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-11-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2023 - 2032
Nr aktu prawnego
86/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
85/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/381/22 Rady Gminy Iława z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025
Nr aktu prawnego
XLVII/432/22
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia ,,Programu Współpracy Gminy Iława z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”
Nr aktu prawnego
XLVII/431/22
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Kamień Duży
Nr aktu prawnego
XLVII/430/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji