ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2024-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2024
Nr aktu prawnego
34/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2024-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w treści Zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Iława z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia prowadzenia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie mieszkania chronionego
Nr aktu prawnego
33/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2024-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie
Nr aktu prawnego
32/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2024-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmiany treści Zarządzenia Nr 99/2023 Wójta Gminy Iława z dnia 21 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Iława
Nr aktu prawnego
31/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Iława.
Nr aktu prawnego
I/4/24
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Iława
Nr aktu prawnego
I/3/24
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Iława
Nr aktu prawnego
I/2/24
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2024-05-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Iława
Nr aktu prawnego
I/1/24
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2024-04-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2024
Nr aktu prawnego
30/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2024-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty planistycznej określonej w decyzjach Wójta Gminy Iława nr RLP.6725.1.2.2024 oraz RLP.6725.1.3.2024 z dnia 1 marca 2024 r.
Nr aktu prawnego
29/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 51
Data podjęcia
2024-04-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach.
Nr aktu prawnego
28/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2024-04-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w miejscowości Dziarnówko i Dziarny
Nr aktu prawnego
27/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
Nr aktu prawnego
LXVII/605/24
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Iława.
Nr aktu prawnego
LXVII/604/24
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dotyczącego dofinansowania kosztów w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z gospodarstw rolnych
Nr aktu prawnego
LXVII/603/24
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wikielec
Nr aktu prawnego
LXVII/602/24
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Iława w 2024 r.
Nr aktu prawnego
LXVII/601/24
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/566/23 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXVII/600/24
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/565/23 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2024- 2035.
Nr aktu prawnego
LXVII/599/24
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2024-04-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach
Nr aktu prawnego
26/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji