ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iława
Nr aktu prawnego
XLVII/429/22
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany treści uchwały Nr XVII/152/20 Rady Gminy Iława z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rudzienice-Kałdunki, gminie Iława
Nr aktu prawnego
XLVII/428/22
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Tynwałd (dz. nr 271, 1/30, 1/31)
Nr aktu prawnego
XLVII/427/22
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XLVII/426/22
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/339/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLVII/425/22
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/338/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2022-2028
Nr aktu prawnego
XLVII/424/22
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu: ,,ZASŁUŻONY DLA GMINY IŁAWA"
Nr aktu prawnego
XLVII/423/22
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu: ,,HONOROWY OBYWATEL GMINY IŁAWA"
Nr aktu prawnego
XLVII/422/22
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających Gminie Iława z tytułu niedopłaty za ogrzewanie mieszkania komunalnego.
Nr aktu prawnego
84/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-10-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zwołania w sołectwie Rudzienice zebrania wyborczego
Nr aktu prawnego
83/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji