ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2024-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2024
Nr aktu prawnego
25/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iława za 2023 rok
Nr aktu prawnego
24/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2024-03-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Iława
Nr aktu prawnego
23/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2024-03-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmiany w treści zarządzenia Nr 1/2021 Wójta Gminy Iława z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
22/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2024-03-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym
Nr aktu prawnego
21/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2024-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gromotach
Nr aktu prawnego
20/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2024-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej we Franciszkowie
Nr aktu prawnego
19/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2024-03-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach
Nr aktu prawnego
18/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2024-03-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach w czasie jego nieobecności
Nr aktu prawnego
17/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2024-02-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2024
Nr aktu prawnego
16/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2024-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Iława nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szymbark, gminie Iława
Nr aktu prawnego
15/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2024-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Nr aktu prawnego
14/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2024-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 oraz podejmowania wszystkich niezbędnych czynności związanych z obsługą tego Programu
Nr aktu prawnego
13/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2024-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do prowadzenia postępowań w zakresie realizacji gminnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
Nr aktu prawnego
12/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna.
Nr aktu prawnego
11/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na czas oznaczony do 3 lat.
Nr aktu prawnego
LXVI/598/24
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku nr 18 w miejscowości Tynwałd, gminie Iława
Nr aktu prawnego
LXVI/597/24
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Szymbark, gminie Iława
Nr aktu prawnego
LXVI/596/24
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmiany Uchwały Nr XXVII/258/21 Rady Gminy Iława z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminie Iława na lata 2021 – 2025.
Nr aktu prawnego
LXVI/595/24
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2024-03-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Iława z dnia 27 września 2019 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego treningowego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu.
Nr aktu prawnego
LXVI/594/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji