ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania petycji według właściwości
Nr aktu prawnego
XLVI/421/22
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Iława do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Frednowy, gminie Iława
Nr aktu prawnego
XLVI/420/22
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia przez Radę Gminy Iława stanowiska wobec propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zmiany rodzaju urzędowych nazw miejscowości z terenu gminy Iława zawartych we wniosku Rady Gminy Iława przekazanym przy piśmie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 marca 2022 r., znak: PN.0112.12.2022
Nr aktu prawnego
XLVI/419/22
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr VI/51/19 Rady Gminy Iława z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Iława, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Nr aktu prawnego
XLVI/418/22
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXVII/305/09 Rady Gminy Iława z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania niektórych dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Iława
Nr aktu prawnego
XLVI/417/22
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/339/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLVI/416/22
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/338/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2022- 2028
Nr aktu prawnego
XLVI/415/22
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-09-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
82/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-09-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nauczycielom nagrody Wójta Gminy Iława
Nr aktu prawnego
81/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna
Nr aktu prawnego
80/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji