ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-09-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna.
Nr aktu prawnego
79/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
75/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-09-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsca, w którym dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu w czasie imprez na otwartym powietrzu na terenie obiektu sportowego na działce nr 120 w Nowej Wsi, gminie Iława
Nr aktu prawnego
78/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-09-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zwołania w sołectwie Rudzienice zebrania wyborczego
Nr aktu prawnego
77/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-09-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsca, w którym dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu w czasie imprez na otwartym powietrzu na terenie obiektu sportowego na działce nr 71/1 w Gulbiu, gminie Iława.
Nr aktu prawnego
76/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zamiany gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Tchórzanka, Wikielec, Czerwona Karczma, gminie Iława
Nr aktu prawnego
XLV/414/22
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zamiany gruntów położonych w obrębie geodezyjnym Kałduny i Ławice, gminie Iława
Nr aktu prawnego
XLV/413/22
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uznania za pomnik przyrody
Nr aktu prawnego
XLV/412/22
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Iława na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
XLV/411/22
Status
Uchylony
Lp: 50
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława dla działek nr 46/5 i 46/6 w obrębie geodezyjnym Starzykowo
Nr aktu prawnego
XLV/410/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji