ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2023
Nr aktu prawnego
97/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia miejsca, w którym dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu w czasie imprez na otwartym powietrzu na terenie obiektu sportowego na działce nr 92/10 w Radomku, gminie Iława
Nr aktu prawnego
96/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławnika na kadencję w latach 2024 – 2027
Nr aktu prawnego
LIX/527/23
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN - Warmia i Mazury Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynku.
Nr aktu prawnego
LIX/526/23
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XIII/112/19 Rady Gminy Iława z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad, na jakich sołtysom Gminy Iława przysługuje dieta
Nr aktu prawnego
LIX/525/23
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
LIX/524/23
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Gminy Iława
Nr aktu prawnego
LIX/523/23
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XI/100/19 Rady Gminy Iława z dnia 27 września 2019 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego treningowego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu
Nr aktu prawnego
LIX/522/23
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XIII/113/19 Rady Gminy Iława z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów Gminy Iława oraz nadania jej statutu
Nr aktu prawnego
LIX/521/23
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Kamień Duży.
Nr aktu prawnego
LIX/520/23
Status
Obowiązujący
Lp: 71
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały nr LV/493/23 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Kamień Duży
Nr aktu prawnego
LIX/519/23
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/450/22 Rady Gminy Iława z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2023
Nr aktu prawnego
LIX/518/23
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/449/22 Rady Gminy Iława z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2023- 2032.
Nr aktu prawnego
LIX/517/23
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-08-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu w Rachunku Bieżącym, zaciągniętego przez gminną osobę prawną tj. Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym
Nr aktu prawnego
95/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-08-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gromotach w czasie jego nieobecności.
Nr aktu prawnego
94/202
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji