ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Iława w 2024 r.”
Nr aktu prawnego
LXVI/593/24
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Iława żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów
Nr aktu prawnego
LXVI/592/24
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława – Wikielec – budowa ciągu pieszo-rowerowego – etap I”
Nr aktu prawnego
LXVI/591/24
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława – Wikielec – budowa sieci kanalizacji deszczowej – etap I”
Nr aktu prawnego
LXVI/590/24
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1327N Wola Kamieńska – Lipowy Dwór na odcinku Szałkowo – Iława (Lipowy Dwór) – budowa drogi pieszo-rowerowej”
Nr aktu prawnego
LXVI/589/24
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na wykonywanie przez Powiat Iławski zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
LXVI/588/24
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/566/23 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXVI/587/24
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/565/23 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2024- 2035
Nr aktu prawnego
LXVI/586/24
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach
Nr aktu prawnego
10/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej we Franciszkowie
Nr aktu prawnego
9/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 91
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gromotach
Nr aktu prawnego
8/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gromotach.
Nr aktu prawnego
7/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach
Nr aktu prawnego
6/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2024
Nr aktu prawnego
5/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Nr aktu prawnego
4/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr1/2024/P Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia przez Komisję stanowiska odnośnie zasadności petycji z dnia 29 listopada 2023 r. złożonej przez osobę prawną w przedmiocie potrzeby stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/ Petentów/ Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej oraz uznania petycji za bezzasadną w całości.
Nr aktu prawnego
LXV/585/24
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Szałkowo nieruchomości stanowiącej mienie gminne
Nr aktu prawnego
LXV/584/24
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Iława do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Szałkowo, gminie Iława
Nr aktu prawnego
LXV/583/24
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXV/582/24
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od odpłat jak również trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
LXV/581/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji