ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1297N Różanki – Gałdowo - Gulb w msc. Mózgowo"
Nr aktu prawnego
XLV/409/22
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1339N Frednowy –Franciszkowo -Dziarny (dr. woj. nr 536)"
Nr aktu prawnego
XLV/408/22
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/339/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XLV/407/22
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/338/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2022- 2028.
Nr aktu prawnego
XLV/406/22
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-08-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze 2022 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.
Nr aktu prawnego
74/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Iława nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Laseczno, gminie Iława.
Nr aktu prawnego
73/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu w rachunku bieżącym, który ma być zaciągnięty przez gminną osobę prawną tj. Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym.
Nr aktu prawnego
72/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty adiacenckiej określonej w decyzji Wójta Gminy Iława nr TIZ.6725.5.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.
Nr aktu prawnego
71/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
70/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia kapitału zakładowego do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Sp. z o.o. w organizacji.
Nr aktu prawnego
69/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji