ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LX/530/23 Rady Gminy Iława z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu Współpracy Gminy Iława z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.”
Nr aktu prawnego
LXV/580/24
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Iława na dofinansowanie zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej)
Nr aktu prawnego
LXV/579/24
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr LXII/546/23 Rady Gminy Iława z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XV/133/2004 Rady Gminy w Iławie z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru zobowiązań podatkowych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
LXV/578/24
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/566/23 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXV/577/24
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/565/23 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2024- 2035
Nr aktu prawnego
LXV/576/24
Status
Obowiązujący
Lp: 106
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych.
Nr aktu prawnego
3/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2024-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przyznania najmu socjalnego lokalu
Nr aktu prawnego
2/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2024-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmiany w treści zarządzenia Nr 1/2021 Wójta Gminy Iława z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
1/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 109
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2023
Nr aktu prawnego
138/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 110
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2024
Nr aktu prawnego
137/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 111
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie - do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
Nr aktu prawnego
136/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie - do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego
Nr aktu prawnego
135/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie - do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego
Nr aktu prawnego
134/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie - do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego.
Nr aktu prawnego
133/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych
Nr aktu prawnego
132/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie - do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego
Nr aktu prawnego
131/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie - do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego
Nr aktu prawnego
130/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2023-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie - na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie - do prowadzenia postępowań w sprawach przyznania dodatku osłonowego
Nr aktu prawnego
129/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2023
Nr aktu prawnego
128/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia ramowego rocznego planu pracy Rady Gminy Iława na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXIV/575/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji