ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 121
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Iława na 2024 rok
Nr aktu prawnego
LXIV/574/23
Status
Obowiązujący
Lp: 122
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dopłaty do ceny taryfowej z tytułu odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
LXIV/573/23
Status
Obowiązujący
Lp: 123
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Nowa Wieś nieruchomości stanowiącej mienie gminne.
Nr aktu prawnego
LXIV/572/23
Status
Obowiązujący
Lp: 124
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lasecznie, na sfinansowanie prac budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
LXIV/571/23
Status
Obowiązujący
Lp: 125
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej we Frednowach, na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
LXIV/570/23
Status
Obowiązujący
Lp: 126
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w tytule oraz w § 1 uchwały NR LXII/547/23 Rady Gminy Iława z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XXXVIII/360/2022 Rady Gminy Iława z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Iława niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Iława w wysokości wyższej niż określona w art.17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Nr aktu prawnego
LXIV/569/23
Status
Obowiązujący
Lp: 127
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Iława na dofinansowanie kosztów przyjmowania i utrzymania psów i kotów z terenu Gminy Iława w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie
Nr aktu prawnego
LXIV/568/23
Status
Obowiązujący
Lp: 128
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Iława Gminie Miejskiej Iława dotacji celowej na dofinansowanie kosztów utrzymania cmentarzy komunalnych przy ul. Ostródzkiej i ul. Piaskowej w Iławie w 2024 r.
Nr aktu prawnego
LXIV/567/23
Status
Obowiązujący
Lp: 129
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXIV/566/23
Status
Zmieniony
Lp: 130
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2024 - 2035
Nr aktu prawnego
LXIV/565/23
Status
Zmieniony
Lp: 131
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/450/22 Rady Gminy Iława z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXIV/564/23
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2023-12-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/449/22 Rady Gminy Iława z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2023- 2032.
Nr aktu prawnego
LXIV/563/23
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2023-12-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków podmiotów posiadających zezwolenie Wójta Gminy Iława na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Iława
Nr aktu prawnego
127/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2023-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2023
Nr aktu prawnego
126/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iławie realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
125/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2023-12-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/450/22 Rady Gminy Iława z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXIII/562/23
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2023-12-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/449/22 Rady Gminy Iława z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2023- 2032
Nr aktu prawnego
LXIII/561/23
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
Nr aktu prawnego
LXII/560/23
Status
Obowiązujący
Lp: 139
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
Nr aktu prawnego
LXII/559/23
Status
Obowiązujący
Lp: 140
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 5/2023/P Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Iława z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia przez Komisję opinii odnośnie zasadności petycji z dnia 19 września 2023 r. złożonej przez osobę prawną w przedmiocie potrzeby stopniowego przygotowania się do wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii - (NIS2) oraz uznania petycji za niezasadną w całości
Nr aktu prawnego
LXII/558/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji