ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2022-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania samochodu specjalnego pożarniczego marki FSC – STARACHOWICE w formie darowizny na rzecz Tarnopolskiego Obwodowego Działu Międzynarodowego Centrum Wprowadzania Programów UNESCO.
Nr aktu prawnego
68/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A.
Nr aktu prawnego
67/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty adiacenckiej określonej w decyzji Wójta Gminy Iława nr TIZ.6725.11.2021 z dnia 8 lutego 2022 r.
Nr aktu prawnego
66/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
65/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty planistycznej określonej w decyzji Wójta Gminy Iława nr RLP.6725.1.29.2021 z dnia 24 września 2021 r. uzupełnionej postanowieniem tut. organu z dnia 18 października 2021 r.
Nr aktu prawnego
64/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iława.
Nr aktu prawnego
XLIV/405/22
Status
Zmieniony
Lp: 67
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/161/20 Rady Gminy Iława z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Iława
Nr aktu prawnego
XLIV/404/22
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej we Frednowach, na sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XLIV/403/22
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/339/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XLIV/402/22
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/338/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2022- 2028
Nr aktu prawnego
XLIV/401/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji