ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2023
Nr aktu prawnego
46/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia procedury kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Iława
Nr aktu prawnego
45/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
Nr aktu prawnego
LIV/489/23
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/450/22 Rady Gminy Iława z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2023
Nr aktu prawnego
LIV/488/23
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/449/22 Rady Gminy Iława z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2023- 2032
Nr aktu prawnego
LIV/487/23
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2023-03-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Iława za 2022 rok
Nr aktu prawnego
44/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2023-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu Wdrożeniowego ds. przygotowania i wdrażania projektu pn. „CANAL VELO – budowa spójnego systemu dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego”.
Nr aktu prawnego
43/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2023-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do zawierania w imieniu Gminy Iława porozumień, których przedmiotem jest udzielenie schronienia osobom bezdomnym
Nr aktu prawnego
42/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2023-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach o refundację podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu
Nr aktu prawnego
41/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2023-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie pracownika tego Ośrodka, do prowadzenia postępowań w sprawach o refundację podatku VAT na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.
Nr aktu prawnego
40/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 101
Data podjęcia
2023-03-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących zmiany statutów jednostek pomocniczych Gminy Iława.
Nr aktu prawnego
39/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 102
Data podjęcia
2023-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie – Pani Agnieszce Murawskiej upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” a także wydawania w tych sprawach decyzji
Nr aktu prawnego
38/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 103
Data podjęcia
2023-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
Nr aktu prawnego
37/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2023-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.
Nr aktu prawnego
36/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 105
Data podjęcia
2023-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie – Pani Agnieszce Murawskiej upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji w moim imieniu dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Nr aktu prawnego
35/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji