ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz określenia wysokości odpłatności za pracę ekspertów
Nr aktu prawnego
62/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-06-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zwołania w sołectwie Stradomno zebrania wyborczego
Nr aktu prawnego
61/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zwołania w sołectwie Stradomno zebrania wyborczego
Nr aktu prawnego
60/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gminnej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym
Nr aktu prawnego
59/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie
Nr aktu prawnego
58/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
57/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Iława na lata 2022 – 2024
Nr aktu prawnego
XLIII/400/22
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia Gminy Iława ze Spółdzielni „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców z siedzibą w Olsztynie
Nr aktu prawnego
XLIII/399/22
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w załączniku uchwały Nr XL/379/22 Rady Gminy Iława z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
Nr aktu prawnego
XLIII/398/22
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/339/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLIII/397/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji