ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Nowe Miasto Lubawskie w sprawie powierzenia przez Gminę Iława Gminie Nowe Miasto Lubawskie zadania z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego
Nr aktu prawnego
LXII/557/23
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Iława do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Karaś, gminie Iława
Nr aktu prawnego
LXII/556/23
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 26 przy ul. Morelowej w miejscowości Ząbrowo, gminie Iława
Nr aktu prawnego
LXII/555/23
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś, gminie Iława
Nr aktu prawnego
LXII/554/23
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Iława
Nr aktu prawnego
LXII/553/23
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Iława na lata 2023 – 2026 z perspektywą na lata 2027 – 2030”.
Nr aktu prawnego
LXII/552/23
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia przedłożonego Radzie Gminy Iława raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Gminy Iława na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 (raport objęty tą uchwałą dotyczy lat 2021-2022)
Nr aktu prawnego
LXII/551/23
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy oraz określenia sposobu naliczania i wysokości należności wypłacanych radnym z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
LXII/550/23
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia pomocy w formie bonu towarowego pod nazwą „Wyprawka dla malucha”
Nr aktu prawnego
LXII/549/23
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmiany treści uchwały Nr VI/51/19 Rady Gminy Iława z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Iława, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Nr aktu prawnego
LXII/548/23
Status
Obowiązujący
Lp: 151
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XXXVIII/360/2022 Rady Gminy Iława z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Iława niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Iława w wysokości wyższej niż określona w art.17 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Nr aktu prawnego
LXII/547/23
Status
Zmieniony
Lp: 152
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XV/133/2004 Rady Gminy w Iławie z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru zobowiązań podatkowych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
LXII/546/23
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/215/20 Rady Gminy Iława z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Iława w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy
Nr aktu prawnego
LXII/545/23
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
LXII/544/23
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/450/22 Rady Gminy Iława z dnia 23 grudnia 2022 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXII/543/23
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/449/22 Rady Gminy Iława z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2023- 2032
Nr aktu prawnego
LXII/542/23
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania tytułu: "ZASŁUŻONY DLA GMINY IŁAWA"
Nr aktu prawnego
LXII/541/23
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2023-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach w czasie jego nieobecności.
Nr aktu prawnego
124/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2023-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
123/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2023-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
122/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji