ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 161
Data podjęcia
2023-11-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
121/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 162
Data podjęcia
2023-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie projektu budżetu Gminy Iława na rok 2024
Nr aktu prawnego
120/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 163
Data podjęcia
2023-11-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie projektu Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2024 - 2035
Nr aktu prawnego
119/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 164
Data podjęcia
2023-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2023
Nr aktu prawnego
118/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 165
Data podjęcia
2023-10-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2023.
Nr aktu prawnego
117/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 166
Data podjęcia
2023-10-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty adiacenckiej określonej w decyzji Wójta Gminy Iława nr TIZ.6725.20.2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r.
Nr aktu prawnego
116/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 167
Data podjęcia
2023-10-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu w czasie jego nieobecności
Nr aktu prawnego
115/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 168
Data podjęcia
2023-10-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie odroczenia terminu płatności należności pieniężnych przypadających Gminie Iława z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów rolnych
Nr aktu prawnego
114/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 169
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w treści Zarządzenia Nr 40/2020 Wójta Gminy Iława z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie prowadzenia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie mieszkania chronionego treningowego w formie mieszkania wspieranego
Nr aktu prawnego
113/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 170
Data podjęcia
2023-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2023
Nr aktu prawnego
112/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 171
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia przez Radę Gminy Iława do realizacji projektu pod nazwą: „Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały świat – Utworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wikielcu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, numer projektu: FEWM.06.02-IŻ.00-0001/23, priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+, działanie 6.2 Edukacja przedszkolna.
Nr aktu prawnego
LXI/540/23
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Nr aktu prawnego
LXI/539/23
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Makowo (ekomarina)
Nr aktu prawnego
LXI/538/23
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
Nr aktu prawnego
LXI/537/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
Nr aktu prawnego
LXI/536/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia wieloletniego gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
Nr aktu prawnego
LXI/535/23
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od odpłat jak również trybu ich pobierania
Nr aktu prawnego
LXI/534/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
LXI/533/23
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/450/22 Rady Gminy Iława z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2023.
Nr aktu prawnego
LXI/532/23
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2023-10-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LI/449/22 Rady Gminy Iława z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2023- 2032.
Nr aktu prawnego
LXI/531/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji