ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach
Nr aktu prawnego
10/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej we Franciszkowie
Nr aktu prawnego
9/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gromotach
Nr aktu prawnego
8/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gromotach.
Nr aktu prawnego
7/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach
Nr aktu prawnego
6/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2024
Nr aktu prawnego
5/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Nr aktu prawnego
4/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr1/2024/P Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia przez Komisję stanowiska odnośnie zasadności petycji z dnia 29 listopada 2023 r. złożonej przez osobę prawną w przedmiocie potrzeby stopniowego wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełną obsługą płatności dokonywanych online przez Interesantów/ Petentów/ Podatników poprzez udostępnienie takiej możliwości na stronie internetowej oraz uznania petycji za bezzasadną w całości.
Nr aktu prawnego
LXV/585/24
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do korzystania Sołectwu Szałkowo nieruchomości stanowiącej mienie gminne
Nr aktu prawnego
LXV/584/24
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Iława do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Szałkowo, gminie Iława
Nr aktu prawnego
LXV/583/24
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXV/582/24
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od odpłat jak również trybu ich pobierania.
Nr aktu prawnego
LXV/581/24
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LX/530/23 Rady Gminy Iława z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przyjęcia ,,Programu Współpracy Gminy Iława z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.”
Nr aktu prawnego
LXV/580/24
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Iława na dofinansowanie zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej)
Nr aktu prawnego
LXV/579/24
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmiany w treści Uchwały Nr LXII/546/23 Rady Gminy Iława z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XV/133/2004 Rady Gminy w Iławie z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru zobowiązań podatkowych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
LXV/578/24
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/566/23 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXV/577/24
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/565/23 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2024- 2035
Nr aktu prawnego
LXV/576/24
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-01-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych.
Nr aktu prawnego
3/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-01-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przyznania najmu socjalnego lokalu
Nr aktu prawnego
2/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-01-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmiany w treści zarządzenia Nr 1/2021 Wójta Gminy Iława z dnia 05 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Nr aktu prawnego
1/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji