ˆ

Zarządzenia Wójta 2022

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-08-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iława za I półrocze 2022 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.
Nr aktu prawnego
74/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Iława nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Laseczno, gminie Iława.
Nr aktu prawnego
73/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu w rachunku bieżącym, który ma być zaciągnięty przez gminną osobę prawną tj. Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym.
Nr aktu prawnego
72/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-08-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty adiacenckiej określonej w decyzji Wójta Gminy Iława nr TIZ.6725.5.2022 z dnia 14 czerwca 2022 r.
Nr aktu prawnego
71/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-07-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
70/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wniesienia kapitału zakładowego do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Sp. z o.o. w organizacji.
Nr aktu prawnego
69/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przekazania samochodu specjalnego pożarniczego marki FSC – STARACHOWICE w formie darowizny na rzecz Tarnopolskiego Obwodowego Działu Międzynarodowego Centrum Wprowadzania Programów UNESCO.
Nr aktu prawnego
68/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A.
Nr aktu prawnego
67/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty adiacenckiej określonej w decyzji Wójta Gminy Iława nr TIZ.6725.11.2021 z dnia 8 lutego 2022 r.
Nr aktu prawnego
66/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2022
Nr aktu prawnego
65/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji