ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
Nr aktu prawnego
XLIX/444/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Iława do gminnego zasobu nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym Szczepkowo, gminie Iława
Nr aktu prawnego
XLIX/443/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Iława.
Nr aktu prawnego
XLIX/442/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części zachodniej gminy Iława
Nr aktu prawnego
XLIX/441/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Kamień Duży, Szałkowo, Wola Kamieńska, Łanioch
Nr aktu prawnego
XLIX/440/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Iława
Nr aktu prawnego
XLIX/439/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXVII/305/09 Rady Gminy Iława z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania niektórych dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Iława
Nr aktu prawnego
XLIX/438/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XLIX/437/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/339/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLIX/436/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-11-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/338/21 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2022- 2028
Nr aktu prawnego
XLIX/435/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji