Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-07-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Seniorów Gminy Iława
Nr aktu prawnego
55/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gromotach
Nr aktu prawnego
54/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-07-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej we Franciszkowie.
Nr aktu prawnego
53/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2024
Nr aktu prawnego
52/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zgłoszenia sołectwa Rudzienice do współpracy począwszy od 2024 roku w ramach Inicjatywy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Odnowa Wsi Województwa Warmińsko – Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć”
Nr aktu prawnego
III/23/24
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na uchwałę Nr LXVII/602/24 Rady Gminy Iława z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wikielec wraz z odpowiedzią na skargę
Nr aktu prawnego
III/22/24
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Uchwały Nr 2/2024/P Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia przez Komisję stanowiska odnośnie zasadności petycji z dnia 6 maja 2024 r. złożonej przez osobę prawną w przedmiocie inicjowania działań zmierzających do zwiększenia efektywności oszczędności poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii automatyzacji w procesach administracyjnych gminy oraz uznania petycji za bezzasadną w całości
Nr aktu prawnego
III/21/24
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmiany treści statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie
Nr aktu prawnego
III/20/24
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr XXVII/305/09 Rady Gminy Iława z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania niektórych dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Iława
Nr aktu prawnego
III/19/24
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Iława
Nr aktu prawnego
III/18/24
Status
Obowiązujący
Lp: 11
Data podjęcia
2024-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w miejscowości Dziarnówko i Dziarny
Nr aktu prawnego
III/17/24
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Iława na lata 2024-2027
Nr aktu prawnego
III/16/24
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIV/566/23 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na rok 2024
Nr aktu prawnego
III/15/24
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LXIV/565/23 Rady Gminy Iława z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2024- 2035
Nr aktu prawnego
III/14/24
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
51/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
50/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
49/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
48/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
47/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
46/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji