ˆ

Zarządzenia Wójta 2020

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Iława z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Iława nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowa Wieś, gminie Iława.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-12-17 13:16:00 przez Redaktor Treści

Załączniki