Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Sekretarz

Informacja ogłoszona dnia 2021-09-28 07:53:57 przez Paweł Zernow

Akapit nr 1 - brak tytułu

Funkcję Sekretarza sprawuje Pan Krzysztof Bądkowski
Tel: (89) 6490813
 
Sekretarz:
 1. pomaga Wójtowi w kierowaniu Urzędem,
 2. nadzoruje organizację pracy w Urzędzie,
 3. zapewnia w powierzonym mu zakresie realizację zadań Urzędu i Gminy,
 4. koordynuje działalność komórek organizacyjnych Urzędu,
 5. kieruje pracą referatu SO,
 6. zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, w tym pracy biurowej oraz obsługi interesantów,
 7. nadzoruje przygotowanie projektów uchwał: organów Gminy, aktów wewnętrznego zarządzania, projektów zarządzeń Wójta z zakresu działania Urzędu i Gminy, zakresów czynności pracowników,
 8. inicjuje i koordynuje prace związane z opracowywaniem projektów: Statutu Gminy, Statutu Sołectwa, Regulaminu Organizacyjnego, Regulaminu Pracy Urzędu, innych związanych z organizacją samorządu gminnego i projektów zmian do tych dokumentów,
 9. koordynuje przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i przepisów związanych z archiwizacją dokumentów,
 10. koordynuje doskonalenie zawodowe pracowników Urzędu,
 11. koordynuje organizację narad z sołtysami,
 12. koordynuje wykonywanie przez Urząd zadań dodatkowych wynikających z ustaw lub określonych potrzeb (wybory, referenda, spisy statystyczne itp.),
 13. nadzoruje planowanie urlopów w Urzędzie oraz w porozumieniu z Wójtem udziela urlopów pracownikom,
 14. współdziała z organami sołectw w zakresie wykonywania przez nich zadań Gminy w tym zadań z zakresu administracji publicznej,
 15. zapewnia warunki do sprawnej obsługi Rady i jej Komisji,
 16. kontroluje działalność komórek organizacyjnych Urzędu,
 17. przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawców,
 18. wydaje z upoważnienia Wójta decyzje, zaświadczenia i urzędowe poświadczenia, w ramach odrębnego upoważnienia,
 19. nadzoruje i koordynuje wykonywanie kontroli zarządczej w Urzędzie,
 20. wykonuje inne zadania Gminy i Urzędu z upoważnienia Wójta,
 21. zapewnia / koordynuje sporządzanie corocznego raportu o stanie gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Redaktor
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-22 11:29:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Zernow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-28 07:53:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Zernow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-13 08:52:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1172 raz(y)