ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-16 11:58:06 przez Paweł Zernow

Akapit nr - brak tytułu

Administrator Danych Osobowych informuje, iż funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminie Wiejskiej Iława pełni Pani Hanna Drączkowska.
 
Z inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Gminie oraz realizacją praw z tym związanych, telefonując pod numer: +48 533 327 058 lub pisząc pod wskazany adres e- mail: