ˆ

Zarządzenia Wójta 2016

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 100/2016 z dnia 09 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 49/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty adiacenckiej.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-12-14 11:29:29 przez Redaktor Treści

Załączniki