ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data złożenia Numer Kategoria Przedmiot Podmiot Status Załącznik
Lp: 1
Data założenia
2021-03-10
Numer
1/2021
Kategoria
Rada Gminy Iława
Przedmiot
Petycja w sprawie sprzeciwu wobec planu sprzedaży budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzienicach
Podmiot
Mieszkańcy Sołectwa Rudzienice
Status
Udzielono odpowiedzi
Załącznik
  • Treść petycji (PDF, 69.7 KiB)
  • Odpowiedź na petycję (PDF, 184.4 KiB)
Lp: 2
Data założenia
2021-04-19
Numer
2/2021
Kategoria
Rada Gminy Iława
Przedmiot
Petycja w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Podmiot
Instytut Strategie 2050
Status
Udzielono odpowiedzi
Załącznik
  • Treść petycji (PDF, 2.1 MiB)
  • Odpowiedź na petycję (PDF, 184.8 KiB)
Lp: 3
Data założenia
2022-08-02
Numer
1/2022
Kategoria
Rada Gminy Iława
Przedmiot
Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
Podmiot
Patryk Król
Status
Udzielono odpowiedzi
Załącznik
  • Treść petycji (PDF, 283 KiB)
  • Uchwała w sprawie przekazania petycji według właściwości (PDF, 228 KiB)
  • Rozstrzygnięcie nadzorcze (PDF, 1.2 MiB)
  • Uzupełnienie petycji - 01.11.2022 r. (PDF, 19.7 KiB)
  • Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji (PDF, 222.3 KiB)