ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.Drukuj informacjęSprawa: Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Szczegóły informacji

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Wydział: Infrastruktury i Rozwoju Lokalnego

Ogłoszono dnia: 2011-07-28 18:30:37

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o odpadach: „do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia informacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji”.

Osoba kontaktowa

Justyna Salmanowicz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Iławie, ul. gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława, pok. 204, tel. (89) 649 08 20.

Telefon kontaktowy

(89) 649 08 20

Adres e-mail

jsalmanowicz@gmina-ilawa.pl

Sposób załatwienia

Informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przedkłada się właściwemu organowi na 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej działalności wpływającą na rodzaj lub ilość wytwarzanych odpadów lub sposób gospodarowania nimi.
Informacja powinna zawierać:
1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów,
2. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,
3. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
4. szczegółowy opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
5. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
6. przewidywany termin prowadzenia prac powodujących powstawanie odpadów.
7. Do informacji należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady.
Odpady należy sklasyfikować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Iławie, ul. gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława, pok., 204, tel. (89) 649 08 20.

Wymagane Dokumenty

Informacja powinna być złożona w trzech egzemplarzach.

Czas realizacji

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy o odpadach: „Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia informacji, w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji”.

Opłaty

Bez opłat.

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu od informacji w drodze decyzji, przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna

art. 24 ust. 1 i 4 pkt. od 1) do 5) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (J. t.: Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Justyna Salmanowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Salmanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-11 18:14:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Stramski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-28 18:30:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Stramski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-28 20:30:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3660 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony