ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.Drukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Szczegóły informacji

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Wydział: Infrastruktury i Rozwoju Lokalnego

Ogłoszono dnia: 2011-07-28 18:30:34

Termin załatwienia

Przewidziane przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (J. t.: z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), tj.: nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Osoba kontaktowa

Justyna Salmanowicz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Iławie, ul. gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława, pok., 204, tel. (89) 649 08 20.

Telefon kontaktowy

(89) 649 08 20

Adres e-mail

jsalmanowicz@gmina-ilawa.pl

Sposób załatwienia

złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Iławie, ul. gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława, pok. 204, tel. (89) 649 08 20.

Wymagane Dokumenty

do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych.
2. Zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
3. Umowę z oczyszczalnią ścieków na zrzut nieczystości ciekłych w stacji zlewnej.
4. Dokumenty upoważniające do dysponowania terenem, na którym znajduje się baza transportowa.
5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł.

Czas realizacji

zgodnie z Kpa

Opłaty

107 zł – na podstawie cz. III., pkt 42 tabeli stanowiącej załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Zapłaty dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek bankowy tego organu, tj. Urzędu Gminy Iława, ul. gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława, nr konta: PKO BP S.A.O/Iława Nr: 10 1020 3583 0000 3702 0011 3076.

Tryb odwoławczy

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Iława , w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iława z dnia 23 lutego 2006 r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 marca 2006 r. Nr 41, poz. 853 oraz Uchwały Nr XXXIV/364/2009 Rady Gminy Iława z dnia 30 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko - Mazurskiego z dnia 18 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2009 r. Nr 133, poz. 2638).

Podstawa prawna

zgodnie z art. 7, ust. 1, pkt 2) i ust. 6, art. 8 ust. 1, 1a i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) (j.t.: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Justyna Salmanowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-07-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Salmanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-07-11 18:37:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Grzegorz Stramski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-28 18:30:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Grzegorz Stramski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-28 20:30:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3902 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony