ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Infrastruktury i Rozwoju Lokalnego

Ogłoszono dnia: 2011-07-28 18:30:36

Termin załatwienia

Przewidziane przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (J. t.: z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), tj.: nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Osoba kontaktowa

Justyna Salmanowicz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Iławie, ul. gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława, pok. 204, tel. (89) 649 08 20.

Telefon kontaktowy

(89) 649 08 20

Adres e-mail

jsalmanowicz@gmina-ilawa.pl

Sposób załatwienia

złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną.
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:
1. amerykański pit bull terrier.
2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin).
3. buldog amerykański.
4. dog amerykański
5. perro de Presa Canario.
6. tosa inu
7. rottweiler
8. akbash dog
9. anatolian karabash.
10. moskiewski stróżujący.
11. owczarek kaukaski.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Iławie, ul. gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława, pok., 204, tel. (89) 649 08 20.

Wymagane Dokumenty

wniosek, kopia dokumentu zaświadczająca o zaszczepieniu psa przeciwko wściekliźnie, dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł.

Czas realizacji

Przewidziane przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (J. t.: z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), tj.: nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty

82 zł – na podstawie cz. III, pkt 44, ppkt 2) tabeli stanowiącej załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.). Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia. Zapłaty dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek bankowy tego organu, tj. Urzędu Gminy Iława, ul. gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława, nr konta: PKO BP S.A.O/Iława Nr: 10 1020 3583 0000 3702 0011 3076.

Tryb odwoławczy

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Iława , w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie zwierząt1) (J. t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)