ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Informacja o usuniętych wyrobach zawierających azbest od osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Infrastruktury i Rozwoju Lokalnego

Ogłoszono dnia: 2011-07-28 18:30:33

Termin załatwienia

Bez odpowiedzi w przypadku właściwie wypełnionego dokumentu.

Osoba kontaktowa

Justyna Salmanowicz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Iławie, ul. gen. W. Andersa 2a, 14-200 Iława, pok. 204, tel. (89) 649 08 20.

Telefon kontaktowy

(89) 649 08 20

Adres e-mail

jsalmanowicz@gmina-ilawa.pl

Sposób załatwienia

Należy złożyć wypełniony załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31) p.n.: „Informacja o wyrobach zawierających azbest”.

Miejsce odbioru

Złożone informacje nie podlegają odbiorowi.

Wymagane Dokumenty

wypełniony załącznik nr 3 p.n.: „Informacja o wyrobach zawierających azbest” do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31).

Czas realizacji

Bez odpowiedzi w przypadku właściwie wypełnionego dokumentu.

Opłaty

Bez opłat.

Tryb odwoławczy

Bez trybu odwoławczego.

Uwagi

1. Dla każdego obiektu budowlanego, skąd usunięte zostały wyroby azbestowe, wypełnić należy odrębne załączniki.
2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne przedkładają informację o usuniętych wyrobach zawierających azbest Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31).