ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 99
Dane podstawowe 36401
Statut Gminy 11193
Regulamin organizacyjny 9740
Kierownictwo urzędu 8176
Wójt 10413
Zastępca Wójta 758
Sekretarz 799
Skarbnik 6111
Struktura organizacyjna 6375
Referaty i stanowiska 1459
Kontakt 13502
Rady Sołeckie 7223
Rada Gminy 80
Skład Rady 21181
Komisje 5279
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 7119
Protokoły z obrad sesji 1130
Kadencja 2014 - 2018 29206
Kadencja 2018 - 2023 11800
Nagrania sesji 2003
Imienny wykaz głosowań radnych 275
Kadencja 2018-2023 13827
Raport o stanie gminy 1824
Interpelacje / Zapytania 9598
Rada Seniorów Gminy Iława 2679
Jednostki organizacyjne 402
Jednostki budżetowe 14871
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 20262
Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 18129
Szkoła Podstawowa w Gromotach 21220
Szkoła Podstawowa w Lasecznie 15164
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 21751
Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 24274
Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 8695
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 8498
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie 0
Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie 1694
Zamówienia publiczne 110581
Zamówienia publiczne do 31.12.2020 r. 369191
Wyniki innych postępowań 6338
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 19436
Plan zamówień publicznych 17409
Informacje 36
Ogłoszenia o naborze 226266
Procedury załatwiania spraw 76578
Referaty 22725
Sprawy 27641
Portal ePodatnik 0
Portal e-spdp.pl 0
Akty prawne 152403
Uchwały Rady Gminy 889674
Zarządzenia Wójta 2022 209987
Zarządzenia Wójta 2021 22461
Zarządzenia Wójta 2020 20869
Zarządzenia Wójta 2019 27636
Zarządzenia Wójta 2018 30885
Zarządzenia Wójta 2017 78530
Zarządzenia Wójta 2016 80926
Zarządzenia Wójta 2015 82194
Zarządzenia Wójta 2014 89106
Zarządzenia Wójta 2013 98186
Zarządzenia Wójta 2011-2012 154099
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 3701
Budżet i finanse 54
Budżet 48768
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 14807
Opinie RIO 7613
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 4421
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 8419
Informacja o stanie mienia komunalnego 4762
Sprawozdania budżetowe 12642
Sprawozdania finansowe 2920
Gmina Iława 503
Urząd Gminy w Iławie 480
Szkoła Podstawowa w Gałdowie 592
Szkoła Podstawowa w Gromotach 443
Szkoła Podstawowa w Lasecznie 618
Szkoła Podstawowa w Rudzienicach 526
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 468
Szkoła Podstawowa w Ząbrowie 550
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 565
Podatki i opłaty 41
Podatki i opłaty 10403
Wzory informacji i deklaracji podatkowych 2813
Podatek od środków transportowych 3681
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 6585
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 6759
Oświadczenia majątkowe 347
Oświadczenia majątkowe 2022 2645
Oświadczenia majątkowe 2021 3794
Oświadczenia majątkowe 2020 2836
Oświadczenia majątkowe 2019 5485
Oświadczenia majątkowe 2018 7670
Oświadczenia majątkowe 2017 8419
Wzory oświadczeń majątkowych 1319
Gospodarka nieruchomościami 394
Wykaz nieruchomości 138285
Przetargi nieruchomości 192655
Oferta inwestycyjna 10703
Wyniki przetargów 19589
Druki 1596
Kontrole 4686
Kontrole zewnętrzne 6788
Kontrole wewnętrzne 5486
Kontrole jednostek 2914
Ochrona środowiska 9035
Odpady komunalne 7691
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 1690
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 745
Decyzje środowiskowe 5775
Informacje o środowisku i jego ochronie 3704
Dokumenty strategiczne z zakresu ochrony środowiska 2896
Kąpieliska 1693
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 1240
Zasady wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych 518
Azbest 6324
Wnioski do pobrania 9229
Strategie, raporty, opracowania 10526
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 15469
Rejestr umów 34504
Kluby Sportowe 23709
Organizacje pozarządowe 174693
Gospodarka przestrzenna 15225
Plany miejscowe 14892
Studium 5553
Podziały nieruchomości 3736
Numeracja nieruchomości 2807
Zabytki 3669
Dane przestrzenne 8612
Wybory 6471
Wybory Samorządowe 12073
Wybory Prezydenta RP 5766
Wybory Parlamentarne 12667
Wybory do Parlamentu Europejskiego 3590
Wybory Ławników 10825
Wybory do Izb Rolniczych 1440
Referenda ogólnokrajowe 2044
Edukacja 11080
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 0
RODO 3062
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 360
Petycje 3903
Informacje zbiorcze o petycjach 875
Narodowy Spis Powszechny 2021 2331
Deklaracja dostępności 116
Deklaracja dostępności 1556
Dostępność w urzędzie 3128
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 641
Cyberbezpieczeństwo 577

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 12687
Wyszukiwarka 1
Statystyka 4590
Instrukcja korzystania z BIP 4807
Rejestr zmian 904030
Redakcja Biuletunu 4775
Mapa serwisu 4183
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 225146
Ogłoszenia Wójta 57068
Komunikaty Wójta 13900
Inne ogłoszenia 26809
Informacje o naborze 380032
Aktualności 88488
« powrót do poprzedniej strony