ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 101
Dane podstawowe 39847
Statut Gminy 13975
Regulamin organizacyjny 12723
Kierownictwo urzędu 10324
Wójt 13289
Zastępca Wójta 1475
Sekretarz 1516
Skarbnik 7531
Struktura organizacyjna 7108
Referaty i stanowiska 2378
Kontakt 19091
Rady Sołeckie 10610
Rada Gminy 80
Skład Rady 25919
Komisje 6984
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 12643
Protokoły z obrad sesji 1342
Kadencja 2014 - 2018 43161
Kadencja 2018 - 2023 26040
Nagrania sesji 3712
Imienny wykaz głosowań radnych 275
Kadencja 2018-2023 31611
Raport o stanie gminy 4123
Interpelacje / Zapytania 22158
Rada Seniorów Gminy Iława 5191
Jednostki organizacyjne 402
Jednostki budżetowe 16012
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 27501
Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 24122
Szkoła Podstawowa w Gromotach 27042
Szkoła Podstawowa w Lasecznie 20261
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 30010
Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 32703
Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 13755
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 10450
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie 0
Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie 3031
Zamówienia publiczne 120580
Zamówienia publiczne do 31.12.2020 r. 432563
Wyniki innych postępowań 7646
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 23909
Plan zamówień publicznych 21004
Informacje 691
Ogłoszenia o naborze 302713
Procedury załatwiania spraw 142413
Referaty 26254
Sprawy 32137
Portal ePodatnik 0
Portal e-spdp.pl 0
Akty prawne 440487
Uchwały Rady Gminy 1243409
Zarządzenia Wójta od 2022 r. 485780
Zarządzenia Wójta 2021 45155
Zarządzenia Wójta 2020 42826
Zarządzenia Wójta 2019 51187
Zarządzenia Wójta 2018 53255
Zarządzenia Wójta 2017 109030
Zarządzenia Wójta 2016 105642
Zarządzenia Wójta 2015 106581
Zarządzenia Wójta 2014 115943
Zarządzenia Wójta 2013 123753
Zarządzenia Wójta 2011-2012 193873
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 4441
Budżet i finanse 54
Budżet 60403
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 19685
Opinie RIO 14032
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 7553
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 15763
Informacja o stanie mienia komunalnego 6566
Sprawozdania budżetowe 25165
Sprawozdania finansowe 4723
Gmina Iława 1367
Urząd Gminy w Iławie 1276
Szkoła Podstawowa w Gałdowie 1583
Szkoła Podstawowa w Gromotach 1276
Szkoła Podstawowa w Lasecznie 1429
Szkoła Podstawowa w Rudzienicach 1323
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 1280
Szkoła Podstawowa w Ząbrowie 1412
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 1514
Podatki i opłaty 41
Podatki i opłaty 20260
Wzory informacji i deklaracji podatkowych 5342
Podatek od środków transportowych 4626
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 12287
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 9898
Oświadczenia majątkowe 347
Oświadczenia majątkowe 2023 2272
Oświadczenia majątkowe 2022 5692
Oświadczenia majątkowe 2021 5724
Oświadczenia majątkowe 2020 4435
Oświadczenia majątkowe 2019 6840
Oświadczenia majątkowe 2018 10594
Oświadczenia majątkowe 2017 10198
Wzory oświadczeń majątkowych 2624
Gospodarka nieruchomościami 394
Wykaz nieruchomości 179180
Przetargi nieruchomości 233725
Oferta inwestycyjna 11520
Wyniki przetargów 29160
Druki 2327
Kontrole 4739
Kontrole zewnętrzne 10783
Kontrole wewnętrzne 6926
Kontrole jednostek 3385
Ochrona środowiska 9860
Odpady komunalne 16153
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 5077
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 1644
Decyzje środowiskowe 6675
Informacje o środowisku i jego ochronie 5267
Dokumenty strategiczne z zakresu ochrony środowiska 5890
Kąpieliska 3463
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 2623
Zasady wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych 1042
Azbest 7910
Wnioski do pobrania - usuwanie drzew i krzewów 11231
Strategie, raporty, opracowania 12425
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 19779
Rejestr umów 92795
Kluby Sportowe 35219
Organizacje pozarządowe 219192
Gospodarka przestrzenna 17639
Plany miejscowe 20804
Studium 7338
Podziały nieruchomości 4698
Numeracja nieruchomości 3569
Zabytki 6192
Dane przestrzenne 26977
Wybory 6909
Wybory Samorządowe 16621
Wybory Prezydenta RP 7690
Wybory Parlamentarne 17011
Wybory do Parlamentu Europejskiego 5195
Wybory Ławników 14075
Wybory do Izb Rolniczych 2155
Referenda ogólnokrajowe 2499
Okręgi i obwody 681
Edukacja 21927
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 0
RODO 6108
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 1391
Petycje 6837
Informacje zbiorcze o petycjach 3028
Narodowy Spis Powszechny 2021 4166
Deklaracja dostępności 116
Deklaracja dostępności 3300
Dostępność w urzędzie 6112
Dostęp do informacji publicznej 416
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 213
Cyberbezpieczeństwo 1701

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 13230
Wyszukiwarka 1
Statystyka 4990
Instrukcja korzystania z BIP 6003
Rejestr zmian 1175339
Redakcja Biuletunu 5214
Mapa serwisu 4564
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 326738
Ogłoszenia Wójta 92210
Inne ogłoszenia 41647
Informacje o naborze 453039
Aktualności 91683
« powrót do poprzedniej strony