ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 99
Dane podstawowe 34108
Statut Gminy 9425
Regulamin organizacyjny 7825
Kierownictwo urzędu 6974
Wójt 8955
Zastępca Wójta 266
Sekretarz 290
Skarbnik 5154
Struktura organizacyjna 5886
Referaty i stanowiska 827
Kontakt 11414
Rady Sołeckie 4923
Rada Gminy 80
Skład Rady 18099
Komisje 4303
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 4129
Protokoły z obrad sesji 1003
Kadencja 2014 - 2018 20751
Kadencja 2018 - 2023 3969
Nagrania sesji 1189
Imienny wykaz głosowań radnych 275
Kadencja 2018-2023 4421
Raport o stanie gminy 480
Interpelacje / Zapytania 1944
Rada Seniorów Gminy Iława 1009
Jednostki organizacyjne 402
Jednostki budżetowe 14053
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 15722
Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 14371
Szkoła Podstawowa w Gromotach 17567
Szkoła Podstawowa w Lasecznie 11704
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 16708
Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 19106
Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 5542
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 7264
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie 0
Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie 1022
Zamówienia publiczne 106072
Zamówienia publiczne do 31.12.2020 r. 320483
Wyniki innych postępowań 5401
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 16185
Plan zamówień publicznych 15415
Ogłoszenia o naborze 178221
Procedury załatwiania spraw 43314
Referaty 20215
Sprawy 24337
Portal ePodatnik 0
Portal e-spdp.pl 0
Akty prawne 35047
Uchwały Rady Gminy 664566
Zarządzenia Wójta 2022 51257
Zarządzenia Wójta 2021 7972
Zarządzenia Wójta 2020 7096
Zarządzenia Wójta 2019 9336
Zarządzenia Wójta 2018 14817
Zarządzenia Wójta 2017 56083
Zarządzenia Wójta 2016 63342
Zarządzenia Wójta 2015 64075
Zarządzenia Wójta 2014 68663
Zarządzenia Wójta 2013 79316
Zarządzenia Wójta 2011-2012 125442
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 3138
Budżet i finanse 54
Budżet 40893
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 11255
Opinie RIO 3057
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 2385
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 2688
Informacja o stanie mienia komunalnego 3441
Sprawozdania budżetowe 3958
Sprawozdania finansowe 1668
Gmina Iława 58
Urząd Gminy w Iławie 51
Szkoła Podstawowa w Gałdowie 96
Szkoła Podstawowa w Gromotach 56
Szkoła Podstawowa w Lasecznie 80
Szkoła Podstawowa w Rudzienicach 49
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 56
Szkoła Podstawowa w Ząbrowie 97
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 70
Podatki i opłaty 41
Podatki i opłaty 5069
Wzory informacji i deklaracji podatkowych 1074
Podatek od środków transportowych 3110
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 2709
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 5069
Oświadczenia majątkowe 347
Oświadczenia majątkowe 2022 109
Oświadczenia majątkowe 2021 2345
Oświadczenia majątkowe 2020 1750
Oświadczenia majątkowe 2019 4530
Oświadczenia majątkowe 2018 5795
Oświadczenia majątkowe 2017 7080
Wzory oświadczeń majątkowych 501
Gospodarka nieruchomościami 394
Wykaz nieruchomości 111885
Przetargi nieruchomości 165533
Oferta inwestycyjna 10145
Wyniki przetargów 14618
Druki 1005
Kontrole 4643
Kontrole zewnętrzne 4429
Kontrole wewnętrzne 4434
Kontrole jednostek 2607
Ochrona środowiska 8502
Odpady komunalne 2362
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 507
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 214
Decyzje środowiskowe 5121
Informacje o środowisku i jego ochronie 2659
Dokumenty strategiczne z zakresu ochrony środowiska 999
Kąpieliska 502
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 381
Zasady wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych 177
Azbest 5282
Wnioski do pobrania 7157
Strategie, raporty, opracowania 9332
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 12797
Rejestr umów 5978
Kluby Sportowe 16711
Organizacje pozarządowe 142965
Gospodarka przestrzenna 13315
Plany miejscowe 11717
Studium 4433
Podziały nieruchomości 3061
Numeracja nieruchomości 2286
Zabytki 2158
Wybory 6177
Wybory Samorządowe 8847
Wybory Prezydenta RP 4400
Wybory Parlamentarne 10098
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2475
Wybory Ławników 8642
Wybory do Izb Rolniczych 1293
Referenda ogólnokrajowe 1731
Edukacja 4822
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 0
RODO 1632
Petycje 1603
Narodowy Spis Powszechny 2021 1120
Deklaracja dostępności 116
Deklaracja dostępności 473
Dostępność w urzędzie 1168
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 137

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 12451
Wyszukiwarka 1
Statystyka 4315
Instrukcja korzystania z BIP 3973
Rejestr zmian 748533
Redakcja Biuletunu 4503
Mapa serwisu 3926
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 165129
Ogłoszenia Wójta 35368
Komunikaty Wójta 11261
Inne ogłoszenia 18172
Informacje o naborze 330201
Aktualności 85842
« powrót do poprzedniej strony