ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 100
Dane podstawowe 37762
Statut Gminy 11826
Regulamin organizacyjny 10388
Kierownictwo urzędu 8756
Wójt 11148
Zastępca Wójta 957
Sekretarz 1006
Skarbnik 6468
Struktura organizacyjna 6605
Referaty i stanowiska 1761
Kontakt 14602
Rady Sołeckie 8319
Rada Gminy 80
Skład Rady 22652
Komisje 5739
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 8284
Protokoły z obrad sesji 1211
Kadencja 2014 - 2018 33600
Kadencja 2018 - 2023 15890
Nagrania sesji 2612
Imienny wykaz głosowań radnych 275
Kadencja 2018-2023 18683
Raport o stanie gminy 2364
Interpelacje / Zapytania 13701
Rada Seniorów Gminy Iława 3427
Jednostki organizacyjne 402
Jednostki budżetowe 15308
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 22586
Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 19856
Szkoła Podstawowa w Gromotach 22949
Szkoła Podstawowa w Lasecznie 16733
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 24319
Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 26858
Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 10223
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 9069
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie 0
Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie 2002
Zamówienia publiczne 114241
Zamówienia publiczne do 31.12.2020 r. 389996
Wyniki innych postępowań 6710
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 20838
Plan zamówień publicznych 18588
Informacje 226
Ogłoszenia o naborze 248373
Procedury załatwiania spraw 92323
Referaty 23889
Sprawy 29075
Portal ePodatnik 0
Portal e-spdp.pl 0
Akty prawne 250970
Uchwały Rady Gminy 1008495
Zarządzenia Wójta od 2022 r. 301986
Zarządzenia Wójta 2021 29339
Zarządzenia Wójta 2020 27208
Zarządzenia Wójta 2019 35757
Zarządzenia Wójta 2018 38514
Zarządzenia Wójta 2017 88759
Zarządzenia Wójta 2016 89263
Zarządzenia Wójta 2015 90562
Zarządzenia Wójta 2014 98329
Zarządzenia Wójta 2013 107091
Zarządzenia Wójta 2011-2012 167436
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 3926
Budżet i finanse 54
Budżet 52363
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 16223
Opinie RIO 9263
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 5332
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 10283
Informacja o stanie mienia komunalnego 5318
Sprawozdania budżetowe 16019
Sprawozdania finansowe 3467
Gmina Iława 689
Urząd Gminy w Iławie 653
Szkoła Podstawowa w Gałdowie 814
Szkoła Podstawowa w Gromotach 603
Szkoła Podstawowa w Lasecznie 790
Szkoła Podstawowa w Rudzienicach 720
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 640
Szkoła Podstawowa w Ząbrowie 736
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 783
Podatki i opłaty 41
Podatki i opłaty 14014
Wzory informacji i deklaracji podatkowych 3674
Podatek od środków transportowych 3969
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 8184
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 7527
Oświadczenia majątkowe 347
Oświadczenia majątkowe 2022 3776
Oświadczenia majątkowe 2021 4373
Oświadczenia majątkowe 2020 3313
Oświadczenia majątkowe 2019 5840
Oświadczenia majątkowe 2018 8479
Oświadczenia majątkowe 2017 8909
Wzory oświadczeń majątkowych 1703
Gospodarka nieruchomościami 394
Wykaz nieruchomości 151877
Przetargi nieruchomości 206650
Oferta inwestycyjna 11014
Wyniki przetargów 22773
Druki 1836
Kontrole 4720
Kontrole zewnętrzne 7799
Kontrole wewnętrzne 5867
Kontrole jednostek 3066
Ochrona środowiska 9320
Odpady komunalne 9568
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 2468
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 969
Decyzje środowiskowe 6013
Informacje o środowisku i jego ochronie 4096
Dokumenty strategiczne z zakresu ochrony środowiska 3588
Kąpieliska 2205
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 1622
Zasady wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych 672
Azbest 6801
Wnioski do pobrania 9935
Strategie, raporty, opracowania 10994
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 16545
Rejestr umów 47758
Kluby Sportowe 26792
Organizacje pozarządowe 188550
Gospodarka przestrzenna 15969
Plany miejscowe 16695
Studium 6117
Podziały nieruchomości 4011
Numeracja nieruchomości 3037
Zabytki 4428
Dane przestrzenne 13622
Wybory 6625
Wybory Samorządowe 13391
Wybory Prezydenta RP 6309
Wybory Parlamentarne 13601
Wybory do Parlamentu Europejskiego 4069
Wybory Ławników 11645
Wybory do Izb Rolniczych 1505
Referenda ogólnokrajowe 2162
Edukacja 14016
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 0
RODO 3711
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 650
Petycje 4785
Informacje zbiorcze o petycjach 1282
Narodowy Spis Powszechny 2021 2908
Deklaracja dostępności 116
Deklaracja dostępności 2032
Dostępność w urzędzie 3902
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 862
Cyberbezpieczeństwo 906

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 12957
Wyszukiwarka 1
Statystyka 4756
Instrukcja korzystania z BIP 5142
Rejestr zmian 986606
Redakcja Biuletunu 4952
Mapa serwisu 4329
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 252130
Ogłoszenia Wójta 66383
Inne ogłoszenia 30844
Informacje o naborze 400573
Aktualności 89715
« powrót do poprzedniej strony