ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 116
Dane podstawowe 42004
Statut Gminy 15253
Regulamin organizacyjny 14242
Kierownictwo urzędu 11380
Wójt 14569
Zastępca Wójta 1803
Sekretarz 1852
Skarbnik 8123
Struktura organizacyjna 7474
Referaty i stanowiska 2889
Kontakt 23003
Rady Sołeckie 12524
Rada Gminy 80
Skład Rady 28680
Komisje 7823
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 16306
Protokoły z obrad sesji 1454
Kadencja 2014 - 2018 49844
Kadencja 2018 - 2023 35187
Nagrania sesji 4510
Imienny wykaz głosowań radnych 275
Kadencja 2018-2023 42696
Raport o stanie gminy 5369
Interpelacje / Zapytania 30422
Rada Seniorów Gminy Iława 7125
Jednostki organizacyjne 402
Jednostki budżetowe 16813
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 31318
Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 27160
Szkoła Podstawowa w Gromotach 30205
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lasecznie 23006
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 34022
Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 37233
Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 16295
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 11387
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie 0
Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie 3859
Zamówienia publiczne 125828
Zamówienia publiczne do 31.12.2020 r. 472409
Wyniki innych postępowań 8282
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 25763
Plan zamówień publicznych 23096
Informacje 1073
Ogłoszenia o naborze 350933
Procedury załatwiania spraw 190795
Referaty 28118
Sprawy 34313
Portal ePodatnik 0
Portal e-spdp.pl 0
Akty prawne 638603
Uchwały Rady Gminy 1485785
Zarządzenia Wójta od 2022 r. 680225
Zarządzenia Wójta 2021 54922
Zarządzenia Wójta 2020 52627
Zarządzenia Wójta 2019 62400
Zarządzenia Wójta 2018 63165
Zarządzenia Wójta 2017 123844
Zarządzenia Wójta 2016 117563
Zarządzenia Wójta 2015 118382
Zarządzenia Wójta 2014 130049
Zarządzenia Wójta 2013 137441
Zarządzenia Wójta 2011-2012 215080
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 4989
Budżet i finanse 54
Budżet 67386
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 22663
Opinie RIO 18624
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 9335
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 21285
Informacja o stanie mienia komunalnego 7511
Sprawozdania budżetowe 33412
Sprawozdania finansowe 5620
Gmina Iława 1949
Urząd Gminy w Iławie 1792
Szkoła Podstawowa w Gałdowie 2195
Szkoła Podstawowa w Gromotach 1802
Szkoła Podstawowa w Lasecznie 1968
Szkoła Podstawowa w Rudzienicach 1848
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 1797
Szkoła Podstawowa w Ząbrowie 1946
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 2087
Podatki i opłaty 41
Podatki i opłaty 26203
Wzory informacji i deklaracji podatkowych 6732
Podatek od środków transportowych 5148
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 15639
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 12126
Oświadczenia majątkowe 349
Oświadczenia majątkowe 2023 4470
Oświadczenia majątkowe 2022 6556
Oświadczenia majątkowe 2021 6712
Oświadczenia majątkowe 2020 5253
Oświadczenia majątkowe 2019 7653
Oświadczenia majątkowe 2018 12012
Oświadczenia majątkowe 2017 11236
Wzory oświadczeń majątkowych 3256
Gospodarka nieruchomościami 395
Wykaz nieruchomości 202511
Przetargi nieruchomości 258176
Oferta inwestycyjna 11859
Wyniki przetargów 34734
Druki 2771
Kontrole 4756
Kontrole zewnętrzne 13197
Kontrole wewnętrzne 7841
Kontrole jednostek 3635
Ochrona środowiska 10506
Odpady komunalne 22695
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 7266
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 2168
Decyzje środowiskowe 7211
Informacje o środowisku i jego ochronie 6083
Dokumenty strategiczne z zakresu ochrony środowiska 8013
Kąpieliska 4527
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 3376
Zasady wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych 1314
Azbest 8689
Wnioski do pobrania - usuwanie drzew i krzewów 12477
Regulamin utrzymania czystości i porządku 67
Strategie, raporty, opracowania 13712
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 22297
Rejestr umów 135639
Kluby Sportowe 41355
Organizacje pozarządowe 244489
Gospodarka przestrzenna 19765
Plany miejscowe 24347
Studium 8424
Podziały nieruchomości 5168
Numeracja nieruchomości 3965
Zabytki 7560
Dane przestrzenne 38479
Rejestr Urbanistyczny 635
Dokumentacja projektowa 458
Wybory 6994
Wybory Samorządowe 20471
Wybory Prezydenta RP 8828
Wybory Parlamentarne 23925
Wybory do Parlamentu Europejskiego 6115
Wybory Ławników 15957
Wybory do Izb Rolniczych 2641
Referenda ogólnokrajowe 2921
Okręgi i obwody 2098
Edukacja 28716
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 0
RODO 8394
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2240
Petycje 8909
Informacje zbiorcze o petycjach 4391
Narodowy Spis Powszechny 2021 5508
Deklaracja dostępności 116
Deklaracja dostępności 4526
Dostępność w urzędzie 7998
Dostęp do informacji publicznej 1163
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 481
Cyberbezpieczeństwo 2702

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 13445
Wyszukiwarka 1
Statystyka 5485
Instrukcja korzystania z BIP 6901
Rejestr zmian 1355712
Redakcja Biuletunu 5908
Mapa serwisu 5003
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 381853
Ogłoszenia Wójta 110496
Inne ogłoszenia 48552
Informacje o naborze 497296
Aktualności 93890
« powrót do poprzedniej strony