ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 165
Dane podstawowe 43524
Statut Gminy 15824
Regulamin organizacyjny 14845
Kierownictwo urzędu 12015
Wójt 15307
Zastępca Wójta 1974
Sekretarz 2041
Skarbnik 8417
Struktura organizacyjna 7660
Referaty i stanowiska 3199
Kontakt 25224
Rada Gminy 89
Skład Rady 30373
Komisje 8219
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 23341
Protokoły z obrad sesji 1556
Kadencja 2014 - 2018 52754
Kadencja 2018 - 2023 37800
Kadencja 2024 - 2029 16
Nagrania sesji 4957
Imienny wykaz głosowań radnych 275
Kadencja 2018-2023 46192
Kadencja 2024-2029 51
Raport o stanie gminy 5735
Interpelacje / Zapytania 35137
Rada Seniorów Gminy Iława 7891
Jednostki organizacyjne 407
Jednostki budżetowe 17366
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 33175
Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 28356
Szkoła Podstawowa w Gromotach 31616
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lasecznie 24145
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 35859
Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 39074
Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 17435
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 11808
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie 70
Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie 4194
Sołectwa 233
Zamówienia publiczne 130236
Zamówienia publiczne do 31.12.2020 r. 487767
Wyniki innych postępowań 8547
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 26743
Plan zamówień publicznych 24140
Informacje 1291
Ogłoszenia o naborze 369262
Procedury załatwiania spraw 210018
Referaty 28824
Sprawy 35221
Portal ePodatnik 0
Portal e-spdp.pl 0
Akty prawne 709752
Uchwały Rady Gminy 1573258
Zarządzenia Wójta od 2022 r. 758313
Zarządzenia Wójta 2021 58995
Zarządzenia Wójta 2020 56250
Zarządzenia Wójta 2019 67771
Zarządzenia Wójta 2018 67798
Zarządzenia Wójta 2017 131134
Zarządzenia Wójta 2016 122205
Zarządzenia Wójta 2015 123396
Zarządzenia Wójta 2014 135558
Zarządzenia Wójta 2013 142499
Zarządzenia Wójta 2011-2012 223715
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 5147
Budżet i finanse 59
Budżet 69936
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 23740
Opinie RIO 19883
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 9945
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 23092
Informacja o stanie mienia komunalnego 7818
Sprawozdania budżetowe 35785
Sprawozdania finansowe 5916
Gmina Iława 2194
Urząd Gminy w Iławie 2004
Szkoła Podstawowa w Gałdowie 2455
Szkoła Podstawowa w Gromotach 2149
Szkoła Podstawowa w Lasecznie 2169
Szkoła Podstawowa w Rudzienicach 2048
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 1985
Szkoła Podstawowa w Ząbrowie 2118
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 2293
Podatki i opłaty 155
Podatki i opłaty 28859
Wzory informacji i deklaracji podatkowych 7181
Podatek od środków transportowych 5332
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 16854
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 12925
Oświadczenia majątkowe 812
Oświadczenia majątkowe 2023 6053
Oświadczenia majątkowe 2022 6959
Oświadczenia majątkowe 2021 7167
Oświadczenia majątkowe 2020 5521
Oświadczenia majątkowe 2019 7955
Oświadczenia majątkowe 2018 12520
Wzory oświadczeń majątkowych 3536
Gospodarka nieruchomościami 399
Wykaz nieruchomości 213062
Przetargi nieruchomości 269480
Oferta inwestycyjna 12018
Wyniki przetargów 36830
Druki 2964
Kontrole 4771
Kontrole zewnętrzne 14859
Kontrole wewnętrzne 8118
Kontrole jednostek 3732
Ochrona środowiska 11230
Odpady komunalne 25038
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 7997
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 2316
Decyzje środowiskowe 7564
Informacje o środowisku i jego ochronie 6376
Dokumenty strategiczne z zakresu ochrony środowiska 8776
Kąpieliska 4814
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 3629
Zasady wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych 1393
Azbest 8940
Wnioski do pobrania - usuwanie drzew i krzewów 12837
Regulamin utrzymania czystości i porządku 178
Strategie, raporty, opracowania 14505
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 23243
Rejestr umów 150817
Kluby Sportowe 43525
Organizacje pozarządowe 253664
Gospodarka przestrzenna 20691
Plany miejscowe 26285
Studium 8839
Podziały nieruchomości 5341
Numeracja nieruchomości 4117
Zabytki 8072
Dane przestrzenne 43330
Rejestr Urbanistyczny 1028
Dokumentacja projektowa 647
Wybory 7063
Wybory Samorządowe 26680
Wybory Prezydenta RP 9393
Wybory Parlamentarne 25660
Wybory do Parlamentu Europejskiego 6890
Wybory Ławników 16585
Wybory do Izb Rolniczych 2778
Referenda ogólnokrajowe 3047
Okręgi i obwody 3239
Edukacja 32036
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 0
RODO 9092
Inspektor Ochrony Danych Osobowych 2678
Petycje 9821
Informacje zbiorcze o petycjach 4789
Deklaracja dostępności 124
Deklaracja dostępności 5166
Dostępność w urzędzie 8673
Dostęp do informacji publicznej 1677
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 593
Cyberbezpieczeństwo 3085

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 13589
Wyszukiwarka 1
Statystyka 5740
Instrukcja korzystania z BIP 7365
Rejestr zmian 1441461
Redakcja Biuletunu 6179
Mapa serwisu 5246
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 407441
Ogłoszenia Wójta 118510
Inne ogłoszenia 50907
Informacje o naborze 512054
Aktualności 95335
« powrót do poprzedniej strony