ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd Gminy 99
Dane podstawowe 34764
Statut Gminy 10130
Regulamin organizacyjny 8562
Kierownictwo urzędu 7370
Wójt 9391
Zastępca Wójta 431
Sekretarz 467
Skarbnik 5499
Struktura organizacyjna 6039
Referaty i stanowiska 1027
Kontakt 12183
Rady Sołeckie 5886
Rada Gminy 80
Skład Rady 19190
Komisje 4634
Zawiadomienia o zwołaniu sesji 5279
Protokoły z obrad sesji 1037
Kadencja 2014 - 2018 23469
Kadencja 2018 - 2023 6745
Nagrania sesji 1454
Imienny wykaz głosowań radnych 275
Kadencja 2018-2023 7550
Raport o stanie gminy 978
Interpelacje / Zapytania 4859
Rada Seniorów Gminy Iława 1568
Jednostki organizacyjne 402
Jednostki budżetowe 14344
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 17223
Szkoła Podstawowa im. Majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Gałdowie 15684
Szkoła Podstawowa w Gromotach 18842
Szkoła Podstawowa w Lasecznie 12911
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 18406
Szkoła Podstawowa im. Twórców Literatury Dziecięcej w Ząbrowie 20884
Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego w Rudzienicach 6489
Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie 7687
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie 0
Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie 1215
Zamówienia publiczne 107091
Zamówienia publiczne do 31.12.2020 r. 340276
Wyniki innych postępowań 5740
Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 000 EURO 17353
Plan zamówień publicznych 16072
Ogłoszenia o naborze 194265
Procedury załatwiania spraw 54656
Referaty 21129
Sprawy 25405
Portal ePodatnik 0
Portal e-spdp.pl 0
Akty prawne 56263
Uchwały Rady Gminy 748707
Zarządzenia Wójta 2022 108598
Zarządzenia Wójta 2021 13457
Zarządzenia Wójta 2020 12144
Zarządzenia Wójta 2019 16117
Zarządzenia Wójta 2018 20427
Zarządzenia Wójta 2017 64077
Zarządzenia Wójta 2016 69794
Zarządzenia Wójta 2015 70699
Zarządzenia Wójta 2014 76102
Zarządzenia Wójta 2013 86262
Zarządzenia Wójta 2011-2012 135673
Dziennik Ustaw, Monitor Polski 3324
Budżet i finanse 54
Budżet 43628
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Iława 12475
Opinie RIO 4710
Odpowiedzi na wnioski do budżetu 3100
Informacje wynikające z art. 37 ustawy o finansach publicznych 4880
Informacja o stanie mienia komunalnego 3857
Sprawozdania budżetowe 7004
Sprawozdania finansowe 2137
Gmina Iława 264
Urząd Gminy w Iławie 223
Szkoła Podstawowa w Gałdowie 284
Szkoła Podstawowa w Gromotach 215
Szkoła Podstawowa w Lasecznie 281
Szkoła Podstawowa w Rudzienicach 253
Szkoła Podstawowa we Franciszkowie 225
Szkoła Podstawowa w Ząbrowie 260
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wikielcu 233
Podatki i opłaty 41
Podatki i opłaty 6943
Wzory informacji i deklaracji podatkowych 1668
Podatek od środków transportowych 3294
Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych 4152
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 5781
Oświadczenia majątkowe 347
Oświadczenia majątkowe 2022 1115
Oświadczenia majątkowe 2021 2966
Oświadczenia majątkowe 2020 2144
Oświadczenia majątkowe 2019 4895
Oświadczenia majątkowe 2018 6401
Oświadczenia majątkowe 2017 7520
Wzory oświadczeń majątkowych 777
Gospodarka nieruchomościami 394
Wykaz nieruchomości 121438
Przetargi nieruchomości 176145
Oferta inwestycyjna 10338
Wyniki przetargów 16447
Druki 1184
Kontrole 4656
Kontrole zewnętrzne 5275
Kontrole wewnętrzne 4826
Kontrole jednostek 2709
Ochrona środowiska 8708
Odpady komunalne 4177
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych 894
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami 391
Decyzje środowiskowe 5320
Informacje o środowisku i jego ochronie 3043
Dokumenty strategiczne z zakresu ochrony środowiska 1693
Kąpieliska 931
Miejsca okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli 673
Zasady wydobywania piasku i żwiru oraz wykonywania robót geologicznych 294
Azbest 5642
Wnioski do pobrania 7808
Strategie, raporty, opracowania 9756
Ewidencje, rejestry, archiwa, wykazy 13838
Rejestr umów 15277
Kluby Sportowe 19213
Organizacje pozarządowe 154932
Gospodarka przestrzenna 13963
Plany miejscowe 12849
Studium 4793
Podziały nieruchomości 3313
Numeracja nieruchomości 2479
Zabytki 2580
Dane przestrzenne 939
Wybory 6276
Wybory Samorządowe 10034
Wybory Prezydenta RP 4867
Wybory Parlamentarne 11080
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2835
Wybory Ławników 9434
Wybory do Izb Rolniczych 1340
Referenda ogólnokrajowe 1844
Edukacja 6785
Nieodpłatna Pomoc Prawna, Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 0
RODO 2075
Petycje 2548
Informacje zbiorcze o petycjach 79
Narodowy Spis Powszechny 2021 1559
Deklaracja dostępności 116
Deklaracja dostępności 833
Dostępność w urzędzie 1842
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 305
Cyberbezpieczeństwo 67

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 12461
Wyszukiwarka 1
Statystyka 4394
Instrukcja korzystania z BIP 4247
Rejestr zmian 799595
Redakcja Biuletunu 4592
Mapa serwisu 4010
Urząd Marszałkowski 0

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Tablica ogłoszeń 889
Obwieszczenia Wójta 187623
Ogłoszenia Wójta 43694
Komunikaty Wójta 12104
Inne ogłoszenia 20821
Informacje o naborze 347351
Aktualności 86581
« powrót do poprzedniej strony