ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Data zawarcia (w formacie RRRR-MM-DD)
  • Kwota

Lista informacji

Lp Data zawarcia Numer Okres Wartość Status Załącznik
Lp: 1
Data zawarcia
2022-02-24
Numer
89/2022
Okres
2022 rok
Wartość
1474453,15
Status
Podpisana
Załącznik
Lp: 2
Data zawarcia
2022-03-22
Numer
59/2022
Okres
2022 rok
Wartość
8487,00
Status
Podpisana
Załącznik
Lp: 3
Data zawarcia
2022-03-30
Numer
73/2022
Okres
2022 rok
Wartość
31980,00
Status
Podpisana
Załącznik
Lp: 4
Data zawarcia
2022-04-12
Numer
86/2022
Okres
2022 rok
Wartość
153750,00
Status
Podpisana
Załącznik
Lp: 5
Data zawarcia
2022-04-12
Numer
85/2022
Okres
2022 rok
Wartość
71905,80
Status
Podpisana
Załącznik
Lp: 6
Data zawarcia
2022-04-12
Numer
84/2022
Okres
2022 rok
Wartość
7498000,00
Status
Podpisana
Załącznik
Lp: 7
Data zawarcia
2022-04-12
Numer
83/2022
Okres
2022 rok
Wartość
801434,79
Status
Podpisana
Załącznik
Lp: 8
Data zawarcia
2022-04-12
Numer
82/2022
Okres
2022 rok
Wartość
1348554,84
Status
Podpisana
Załącznik
Lp: 9
Data zawarcia
2022-04-07
Numer
81/2022
Okres
2022 rok
Wartość
3690,00
Status
Podpisana
Załącznik
Lp: 10
Data zawarcia
2022-04-07
Numer
80/2022
Okres
2022 rok
Wartość
0,00
Status
Podpisana
Załącznik

Nawigacja między stronami listy informacji