ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 6/2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6/2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie

Miejsce pracy: 14-200 Iława ul. Gen. Wł. Andersa 2A

Wymiar etatu: Pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Iławie

Data udostępnienia: 2022-12-05

Ogłoszono dnia: 2022-12-05

Termin składania dokumentów: 2022-12-15 00:00:00

Nr ogłoszenia: 6/2022

Id ogłoszenia: SO.210.95.2022

Zlecający: Gmina Iława

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 
 1. posiada wykształcenie wyższe, specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, 
 2. co najmniej 5-letni staż pracy w instytucjach (placówkach) pomocy społecznej,
 3. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 4. nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie, 
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku. 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 2. odpowiedzialność,
 3. samodzielność,
 4. kreatywność,
 5. komunikatywność,
 6. znajomość obsługi komputera,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie działalnością ośrodka oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej wynikających z przepisów prawa,
 3. podejmowanie decyzji w sprawach: przyznawania świadczeń pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i innych wynikających z przepisów prawa, Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta,
 4. organizacja usług opiekuńczych i doradztwa dla klientów socjalnych,
 5. składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności GOPS oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 6. nadzór nad sprawozdawczością merytoryczną w zakresie realizowanej pomocy społecznej oraz nad sprawozdawczością finansową,
 7. opracowanie projektu budżetu Ośrodka oraz przygotowywanie informacji o przebiegu jego wykonania,
 8. inspirowanie działań instytucji, organizacji społecznych, osób prawnych i fizycznych w sprawach dotyczących rozwoju form i zakresu pomocy społecznej oraz współdziałanie i koordynowanie tych działań na terenie gminy,
 9. realizacja całokształtu zadań z zakresu Kodeksu pracy w odniesieniu do personelu Ośrodka,
 10. innych wynikających z przepisów prawa.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
 6. referencje,
 7. oryginał kwestionariusza osobowego,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 9. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,  
 10. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 11. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-12-15 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać pocztą na adres Urzędu, 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, pocztą elektroniczną na adres: gmina@gmina-ilawa.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika GOPS” w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Pesta
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-05 11:13:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Zernow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-05 11:18:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Zernow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-30 11:13:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2273 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony