ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: SO.210.20.2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. obsługi finansowo-organizacyjnej w Referacie Edukacji

Miejsce pracy: 14-200 Iława ul. Gen. Wł. Andersa 2A

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Edukacji

Data udostępnienia: 2017-08-07

Ogłoszono dnia: 2017-08-07 przez Aleksandra Pesta

Termin składania dokumentów: 2017-08-18 15:15:00

Nr ogłoszenia: SO.210.20.2017

Zlecający: Gmina Iława

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. 3 - letni staż pracy
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów z zakresu ustawy o systemie oświaty, ustawy prawo zamówień publicznych, Karty Nauczyciela, ustawy o samorządzie gminnym,
 2. umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi – środowisko Windows XP, Word, Excel,
 3. umiejętność organizacji pracy, terminowość, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, ciągłe samodoskonalenie.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw związanych z wypłatą świadczeń pracodawcom kształcącym młodocianych pracowników,
 2. realizacja zadań z zakresu dowozu uczniów do szkół,
 3. realizacja zadań związanych z udzielaniem uczniom pomocy materialnej (wyprawka szkolna, bezpłatne podręczniki),
 4. realizacja zadań związanych z rozliczaniem dotacji z budżetu państwa na cele oświatowe,
 5. występowanie do innych gmin o zwrot dotacji przedszkolnej i przekazywanie zwrotu kosztów dotacji przedszkolnej,
 6. ustalanie wysokości i rozliczanie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych,
 7. prowadzenie spraw mieszkaniowych obsługiwanych jednostek,
 8. prowadzenie spraw związanych z obsługą Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obsługiwanych jednostek,
 9. współorganizowanie i  protokołowanie narad organizowanych z dyrektorami szkół gminnych,
 10. przygotowanie i wysyłanie sprawozdań do GUS,
 11. inicjowanie, przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w tym opracowywanie dokumentacji postępowań w szczególności ogłoszeń, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sporządzanie projektów umów.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach,
 6. oryginał kwestionariusza osobowego,
 7. oświadczenie o niekaralności,
 8. oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,
 9. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-08-18 15:15:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Iławie,
14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, pokój 212 (sekretariat) w godzinach 7.15-15.15,  pocztą elektroniczną na adres: gmina@gmina-ilawa.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Edukacji”  w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 roku. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni  indywidualnie o terminie i miejscu tego postępowania.
c. Miejsce:
Urzęd Gminy w Iławie,
14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2A.

VII. Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.gmina-ilawa.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu.
Po ogłoszeniu informacji o wyniku naboru dokumenty aplikacyjne proszę odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, pokój 213 .
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. pracownikach samorządowych¹’ (Jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r., poz. 902)”.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy w Iławie
Osoba, która wytworzyla informację: Aleksandra Pesta Data wytworzenia informacji: 2017-08-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Pesta Data wprowadzenia do BIP 2017-08-07 14:49:06
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-07 14:49:38
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-08-29 14:08:39
Artykuł był wyświetlony: 2127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu