ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Iławie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dostęp do informacji publicznej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy (i innym podmiotom) udostępnianie każdej informacji o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
 
Udostępnieniu podlegają informacje publiczne o:
  • organach władzy publicznej - w tym o ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, majątku, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,
  • zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej - w tym o sposobach załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach,
  • polityce władz - w tym o zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych,
  • danych publicznych - w tym dokumenty urzędowe, stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez funkcjonariuszy publicznych, treść wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa,
  • majątku publicznym.
 
Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
  • ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.
 
Udostępnianie informacji publicznych na wniosek:
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy) jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe wnioskodawca zostaje poinformowany, w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie, jakie zostały określone we wniosku przez wnioskodawcę, chyba że środki techniczne, jakimi dysponuje Urząd uniemożliwiają udostępnienie informacji w określony we wniosku sposób i w określonej formie.
Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępniania informacji publicznej Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. O wysokości opłaty informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do urzędu w jeden z poniższych sposobów:
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Iławie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Bądkowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-15 12:44:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paweł Zernow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-15 12:47:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paweł Zernow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-15 12:47:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1420 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »